Logo DSV

Přechodem z letecké přepravy na železniční se našemu zákazníkovi podařilo snížit náklady na klíčových linkách o 44 % při zachování požadavků na úroveň služeb.

Letecká přeprava je nejrychlejší, ale také nejdražší způsob přepravy

Zákazník pravidelně posílá zásilky z Německa do Číny. Vzhledem k uzavřenému SLA byla většina zásilek odesílána letecky. Měsíční objem činil až 300 tun.

Železniční přeprava je levnější než letecká přeprava

Vzhledem k tomu, že čínská vláda intenzivně investuje do infrastruktury pro nákladní železniční dopravu, navrhla společnost DSV individuální železniční řešení pro přepravu až z Německa do Číny. To snížilo náklady na dopravu při současném splnění požadavků na úroveň služeb.

Výhody pro zákazníka

  • První dvě zkušební zásilky po železnici splnily požadavky zákazníka.
  • Snížení celkových nákladů na železnici: 44,5% ve srovnání s leteckou dopravou.
  • Díky těmto prokazatelným výsledkům zákazník spolupracuje se společností DSV na dosažení dalších úspor nákladů přesunem většího počtu leteckých zásilek na železnici.

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.