DSV - Global Transport and Logistics

Optimalizujte management skladových zásob a snižte tak celkové náklady.  

Naše integrovaná řešení posouvají paradigma v managementu dodavatelského řetězce. Abychom vám pomohli lépe spravovat a optimalizovat vaše systémy a procesy, poskytujeme provozně ověřené služby specifické pro vaše jedinečné požadavky. Získáte partnera, který bude úzce spolupracovat s vámi a vašimi zaměstnanci, aby zajistil provozní efektivitu a snížil celkové náklady a pomohl tak vašemu podnikání růst a prosperovat. 

Proč s námi spolupracovat

Díky jedinému kontaktnímu místu pro nákup, skladování a přepravu výrobního materiálu máte jistotu, že vaše zásoby skončí ve správný čas na správném místě. Pokud si nás vyberete jako svého důvěryhodného partnera, získáte plánování a procesy potřebné k dosažení organizační efektivity, snížení rizikového profilu a snížení nákladů. Tato řešení vedou k lepší celkové efektivitě řízení zásob - a to bez jakýchkoli zbytečných nákladů. 

Co děláme

Plánování, nákup, finance a správa: Uděláme všechno za vás

Naším cílem je na základě vzájemně dohodnutých KPI zajistit optimální efektivitu a zbavit vás starostí a problémů. Za tímto účelem podporujeme a monitorujeme všechny aspekty vašeho dodavatelského řetězce. Získáte plán, které predikuje využití jednotlivých komponentů a zajišťuje optimalizaci zásob. Získáte nákupní systém, který konsoliduje akvizice, nakupuje chytře a šetří náklady. Získáte optimální finanční řešení - včetně podmínek, úroků a konsignace - a vyřešíte svoji fakturaci. A v případě potřeby získáte podporu vedení na vyšší úrovni, která je vám k dispozici a činí váš tým IMS zodpovědný. 

Společně s naší službou 360 Data Monitoring Service jsou všechny aspekty vašeho provozu efektivně řízeny, sledovány a analyzovány a to vše při plánování, řízení a koordinaci s vašimi interními týmy. Výsledkem jsou nákladově efektivní postupy, které snižují celkové náklady na provoz.

Díky spolupráci se společností DSV IMS můžete lépe řídit svoje náklady, zvýšit svůj cash flow, snížit rizika a zůstat flexibilní.

Přístup


Přinášíme odbornost a efektivitu procesů pro zjednodušení vašeho provozu
DSV IMS zvyšuje hodnotu vašeho provozu tím, že činnosti konsolidace zásob a dodavatelského řetězce směřuje do jednoho kontaktního místa pro nákup, skladování a přepravu výrobního materiálu na správné místo ve správný čas. Získáte osvědčené služby odpovídající vašim jedinečným požadavkům, které vám pomohou lépe řídit a optimalizovat váš systém řízení a procesy. To zahrnuje udržování zásob náhradních dílů a příchozího zboží, jakož i schopnost řídit nákupní aktivity. Tento přístup nám umožňuje výrazně ovlivnit výdaje společnosti v oblasti, která je pro fungování podniku stále důležitější. 


Kromě toho váš odborník na DSV IMS na místě podpoří váš proces plánování, zavede osvědčené postupy a naplánuje pravidelné kontroly a schůzky s vašimi týmy.  Zefektivníte své zásoby řízené dodavatelem (VMI) a programy údržby, oprav a provozu (MRO) a zvýšíte svou konkurenceschopnost. 

Výhody

  • přístup k většímu kapitálu

    Dosáhnete efektivnějšího řízení zásob, což sníží vaše náklady a uvolní kapitál. 
  • snížení rizika

    Vaše zásoby budou připraveny, kdykoli je budete potřebovat, aniž byste se museli starat o jejich nákup nebo skladování. 
  • optimalizace zásob

    Od svých dodavatelů získáte nejlepší ceny a vaše zboží bude spravováno efektivně  

Vaše cíle se stávají našimi cíli

Jako váš důvěryhodný partner pro management dodavatelského řetězce vám pomůžeme zefektivnit vaši organizaci. To zahrnuje sledování zásob náhradních dílů a příchozího zboží- a také podporu odběratelských aktivit - abyste to nemuseli dělat vy.

Díky tomu, že máte k dispozici jedno kontaktní místo pro nákup, skladování a přepravu výrobních materiálů, máte jistotu, že vaše zásoby budou dodány na správné místo ve správný čas a s maximální efektivitou. 
Zůstanete flexibilní a zároveň budete mít prospěch z lepšího řízení nákladů, vyššího cash flow a nižšího rizika.

typická zkušenost zákazníka DSV IMS při implementaci našich služeb managementu dodavatelského řetězce Typické zkušenosti zákazníků DSV IMS při implementaci našich služeb managementu dodavatelského řetězce. Provozní výkonnost a úspory nákladů se zvyšují, zatímco náklady na zásoby výrazně klesají.

Kontaktujte nás a dozvíte se více o tom, jak vám můžeme pomoci optimalizovat váš dodavatelský řetězec a řízení zásob.

kontaktujte nás 

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a my najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte Solutions