Logo DSV
Nedenstående update og analyse af det globale søfragtsmarked er udarbejdet eksklusivt til DSV Air & Sea af Lars Jensen, CEO og partner i Vespucci Maritime. Lars Jensen har 19 års erfaring inden for container shipping og har de seneste knap 10 år arbejdet som uafhængig analytiker.

Styrtdykker fragtraterne?

Når der er kaos i markedet, er det ganske naturligt, at man tiltrækkes af nyheder, som synes at vise en tilbagevenden til normale tilstande. Afskibere af containerlast har i 2021 stået over for det dobbelte problem bestående af stærkt forøgede fragtrater samtidig med, at leveringstider og adgang til plads på skibene er blevet aldeles uforudsigelige. Det har gjort 2021 til det vanskeligste år nogensinde at håndtere en forsyningskæde.

Det er på denne baggrund forståeligt, at nyheder, der peger på en snarlig bedring, får opmærksomhed. For eksempel bragte et af de engelske shipping medier for nylig en artikel med overskriften: “Container spot rates in free fall“.

Men er raterne virkelig i frit fald, og kan afskiberne glæde sig til en snarlig forbedring – eller viser de underliggende data noget andet?

Den figur, der benyttes i den omtalte nyhedsartikel, illustrerer dette frie fald med data fra en enkelt speditør på markedet og ikke med data fra nogle af de mere almindelige rateindekser. Det er dermed meget uklart, præcis hvad det er, som bliver målt. Det eneste ”hårde” datapunkt, der nævnes, er fra World Container Index (WCI), som rapporterede om et fald i deres indeks på 4.9% i ugen op til den 4. november. Men hvis man ser på den nyeste måling fra 11. november, er faldet nu blot ekstremt beskedent på 0.02%.

Men det er bestemt nyttigt at grave dybere ned i tallene for at undersøge, om der er tale om store fald lige nu – eller hvad der i givet skal til, før vi kan sige, at markedet er i frit fald. For at gøre dette er der i det følgende benyttet tal fra WCI.

Ved at analysere tallene i perioden fra 2012 til 2021 kan man beregne, hvor ofte markedet ser et fald af en bestemt størrelse – og dermed hvor normalt et bestemt ratefald kan siges at være.

Vi ser først på de to store headhaul-ruter, som er Shanghai til Rotterdam og fra Shanghai til Los Angeles. På ruten til Los Angeles er raten faldet med 20%, siden den toppede for 7 uger siden, hvorimod raten til Rotterdam er faldet med 7%. Udgør disse ændringer et “frit fald”?

For at svare på dette kan man beregne faldet fordelt over samtlige 7-ugers perioder siden 2012. For at sammenligne med det nuværende 20% fald på Stillehavet er det derfor beregnet, hvor ofte man ser et 20% fald over en 7-ugers periode. Resultatet er vist i figuren i slutningen af denne artikel.

For last fra Shanghai til Rotterdam har vi set et sådant fald i hele 154 forskellige uger siden 2012 svarende til 31% af tiden. For Stillehavet er dette set 62 gange svarende til 13% af tiden.

Det står således klart, at selvom en ratenedgang på 20% er et mærkbart fald, er det ikke usædvanligt for Stillehavet, og for fragt ind til Nordeuropa er et fald på 7% i denne sammenhæng næsten ubetydeligt i forhold til prisfald set i de seneste 9 år.

Den samme analyse kan anvendes på backhaul-ruterne fra Los Angeles til Shanghai samt fra Rotterdam til Shanghai. På disse ruter er rateændringerne typisk mindre end på headhaul-ruterne. I de seneste 7 uger er raten tilbage fra Los Angeles faldet med 7%, og raten tilbage fra Rotterdam er faldet med 3%.

I den nedenstående figur er der derfor benyttet et cut-off på 10% for backhaul-farterne, og her ses ligeledes, at selv et sådant fald på ingen måde er usædvanligt.

Konklusion

Hvis man foretager en analyse på baggrund af data fra World Container Index, kan man kun konkludere, at nogle spotrater er faldet for nylig, samt at faldet primært er set i Stillehavet og ikke så meget andre steder. Man kan også udlede, at de fald, der er set de seneste uger, ligger inden for, hvad der kan betegnes som normale markedsændringer set i de seneste 9 år.

Alt i alt leder det frem til den konklusion, at de ratefald, vi har set i WCI-tallene i de senere uger, ikke er exceptionelt store, og da de heller ikke er bredt funderede i markedet, er der dermed heller ikke grundlag for at sige, at markedet er på vej mod en normalisering endnu.

  • lars jensen diagram 17 nov

    Antal uger i et år hvor spotraten er faldet med mere end 20% over en 7-ugers periode. Headhaul-ruter.(Baseret på World Container Index)

  • lars jensen diagram 17 nov

    Antal uger i et år hvor spotraten er faldet med mere end 10% over en 7-ugers periode. Backhaul-ruter. (Baseret på World Container Index)

Læs analysen på engelsk

Find information om DSV's services med søfragt

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig.  Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os i DSV's søfragt