Global Transport and Logistics
Select country/region

Select country/region

MyDSV

MyDSV
Login Sign up

.

  • Kontrolowanie oraz koordynacja przewozów międzynarodowych.
  • Monitorowanie operacji transportowych.
  • Informowanie kierowców i podwykonawców o szczegółach transportu (adres, rodzaj i ilość towaru).
  • Rozwiązywanie problemów oraz tłumaczenie instrukcji pomiędzy podwykonawcami a DSV.
  • Szkolenia podwykonawców i ich kierowców, tłumaczenie instrukcji pracy.
  • Nadzór nad obiegiem i zapewnianie wysokiej jakości dokumentów.

.

Apply now