Global Transport and Logistics
Select country/region

Select country/region

MyDSV

MyDSV
Login Sign up

.

Twój zakres obowiązków

 

 • Bieżący monitoring przepływów pieniężnych w bankach oraz w banku wirtualnym (In-House Bank)

 • Księgowanie i uzgadnianie pożyczek wewnątrzgrupowych

 • Księgowanie i uzgadnianie płatności dywidend, spłat odsetek, z uwzględnieniem podatku u źródła (WHT)

 • Uzgadnianie i weryfikacja kont

 • Naliczanie odsetek wewnątrzgrupowych, księgowanie i weryfikacja

 • Współpraca z innymi jednostkami w obszarze rozliczeń wewnątrzgrupowych oraz banku wirtualnego

 • Przygotowanie raportów (np. raport płynności, raport do Duńskiego Banku Centralnego)

 • Rozliczanie transakcji walutowych we współpracy z Treasury Grupy DSV

 • Opracowywanie i aktualizacja procedur wewnętrznych

 

Nasze wymagania

 

 • Ok. 2 letnie doświadczenie w obszarze księgowości, zrządzania gotówką, skarbu (treasury) lub bankowości

 • Chęć nauki i rozwoju w nowotworzonym zespole

 • Wykształcenie wyższe z obszarze finansów, ekonomii, rachunkowości, zarządzania lub bankowości

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (min. B2)

 • Umiejętność komunikacji na różnym poziomie organizacyjnym, w środowisku globalnym

Mile widziane

 • Znajomość systemu SAP.

 

To oferujemy

 

 • Praca w środowisku międzynarodowym, z codziennymi kontaktami z osobami z różnych kultur i stref czasowych

 • Umowa o pracę

 • Buddy

 • Program onboardingowy

 • Katalog szkoleń wewnętrznych i platforma e-learningowa

 • Kultura feedbacku

 • Program przejść wewnętrznych

 • Skandynawska kultura pracy

 • Work-life harmony

.

Apply now