Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

DSV on pühendunud, et olla vastutustundlik äripartner ja aktiivne osaleja globaalses kogukonnas.

DSV soovib olla kõige reageerivam 3PL pakkuja, et üles ehitada säästlikumaid väärtusahelaid, majandust silmas pidades. Meil on oskusteave, pühendumus ja kultuur olla valitud ettevõte neile, kes neid teenuseid otsivad. 

 

ÜRO ülemaailmsed kompaktsed ja säästva arengu eesmärgid

Oleme alates 2009. aastast Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ülemaailmsele kokkuleppele alla kirjutanud ja anname igal aastal aru edusammude kohta, mida tuleb järgida kokkuleppe kümnes põhimõttes Selles raamistikus süstemaatiliselt töötades ja oma jõupingutustest avalikult aru andes on meie eesmärk parandada oma põhitegevusega seotud tulemusi.

Samal ajal on ÜRO säästva arengu eesmärkidel (SDG) oma osa hinnates, kus meie äritegevusel on kõige suurem mõju ja edastades huvigruppidele, kuidas me püüame midagi muuta.

DSV-s hoolime keskkonnasäästlikkusest, sotsiaalsest vastutusest, töötajate tervisest ja ohutusest ning kindlast ärijuhtimisest ja protsessidest. Integreerides need põhimõtted kõigis meie äritegevuse aspektides, me mitte ainult ei kontrolli paremini riske ja võimalusi, vaid vastame ka oma sisemiste ja väliste tugigruppide arenevatele vajadustele.

DSV ESTONIA AS kvaliteedi-, keskkonna- ja TTO juhtpõhimõtted

DSV ESTONIA AS sotsiaalse vastutuse põhimõtted

 

DSV ettevõtte vastutus põhineb järgmistel fookusvaldkondadel:

Fookuspiirkonnad

 • Ärieetika

  Ärieetika

  Teeme äri ausalt, austades eri riikide kultuure ning üksikisikute väärikust ja õigusi
 • Kogukonna kaasamine

  Kogukonna kaasamine

  Suhtleme ja toetame kogukondi, kus meie tegevus asub ning kasutame oma teadmisi abivajajate toetamiseks
 • Jätkusuutlikkus

  Keskkond

  Koostöös klientide ja tarnijatega vaatame läbi ja parandame oma tavasid, et vähendada keskkonnamõju
 • Inimesed

  Inimesed

  Pakume ohutuid ja tervislikke töökohti ning aitame oma töötajatel areneda läbi mentorluse, motivatsiooni ja tõhusa talentide haldamise
 • Tarnijad

  Tarnijad

  Meie eesmärk on tagada, et meie tarnijad vastavad meie kõrgetele standarditele, teenuse kvaliteedi- ja hinnanõuetele ning näitavad üles mõistmist meie jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse eesmärkides
 • Vastutusaruanne

  Vastutusaruanded

  Läbipaistvus on meie jaoks oluline, mistõttu avaldame igal aastal spetsiaalse aruande, milles kirjeldatakse üksikasjalikult meie tööd ja tulemuslikkust ettevõtte vastutuse ja vastavuse osas
 • Eeskirjad

  Eeskirjad

  Meil on DSV-s selged standardid ohutute ja vastutustundlike äritavade jaoks
 • Juhtimisstruktuur

  Ettevõtte juhtimine

  Meie kohustus on tagada ettevõtte tugev juhtimine

Küsimusi?

Võtke ühendust Martin Andreasenig, kes on grupi nõuetele vastavuse asepresident

Martin Andreasen, grupi nõuetele vastavuse asepresident