DSV - Global Transport and Logistics
DSV on pühendunud, et olla vastutustundlik äripartner ja aktiivne osaleja globaalses kogukonnas.

DSV soovib olla kõige reageerivam 3PL pakkuja, et üles ehitada säästlikumaid väärtusahelaid, majandust silmas pidades. Meil on oskusteave, pühendumus ja kultuur olla valitud ettevõte neile, kes neid teenuseid otsivad. 

 

ÜRO ülemaailmsed kompaktsed ja säästva arengu eesmärgid

Oleme alates 2009. aastast Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ülemaailmsele kokkuleppele alla kirjutanud ja anname igal aastal aru edusammude kohta, mida tuleb järgida kokkuleppe kümnes põhimõttes Selles raamistikus süstemaatiliselt töötades ja oma jõupingutustest avalikult aru andes on meie eesmärk parandada oma põhitegevusega seotud tulemusi.

Samal ajal on ÜRO säästva arengu eesmärkidel (SDG) oma osa hinnates, kus meie äritegevusel on kõige suurem mõju ja edastades huvigruppidele, kuidas me püüame midagi muuta.

DSV-s hoolime keskkonnasäästlikkusest, sotsiaalsest vastutusest, töötajate tervisest ja ohutusest ning kindlast ärijuhtimisest ja protsessidest. Integreerides need põhimõtted kõigis meie äritegevuse aspektides, me mitte ainult ei kontrolli paremini riske ja võimalusi, vaid vastame ka oma sisemiste ja väliste tugigruppide arenevatele vajadustele.

DSV ESTONIA AS kvaliteedi-, keskkonna- ja TTO juhtpõhimõtted

DSV ESTONIA AS sotsiaalse vastutuse põhimõtted

 

DSV ettevõtte vastutus põhineb järgmistel fookusvaldkondadel:

Küsimusi?

Võtke ühendust Martin Andreasenig, kes on grupi nõuetele vastavuse asepresident

Martin Andreasen, grupi nõuetele vastavuse asepresident