Logo DSV
Võta meiega ühendust

DSV Protect on lisateenus, mida DSV pakub Teile transpordi osana

See kaitseb teid teie saadetise kaotamise või kahjustumise korral. DSV Protect pakub hüvitist kuni ettenähtud maksimaalse summani (ilma vastutuse alampiiranguta ja esimese kahju korral), arvestades allpool toodud tingimusi.

Riskid

Hüvitame teile teie saadetise kaotuse või kahjustumise, kui see on tekkinud DSV hoole all. Maksimaalne summa, mille maksame, on kooskõlas teie konkreetse riigi ja transpordiliigi jaoks käivitatud teenusega DSV Protect.

Välistamised

Me ei hüvita teile:

 1. Teie tahtliku üleastumisega seotud kahju, kaotust või kulusid
 2. Tavaline leke, tavaline kaalu või mahu vähenemine või lasti tavaline kulumine
 3. Kaotused, kahjustused või kulud, mis on põhjustatud lasti pakkimise või ettevalmistamise puudulikkusest või ebasobivusest tavaliste transiidijuhtumite talumiseks
 4. Kauba kadumine, kahju või kulu, mis on põhjustatud veose olemusest
 5. Viivitamisest põhjustatud kahju, kadu või kulu
 6. Laeva omanike, haldajate, prahtijate või operaatorite maksejõuetuse või rahaliste kohustuste rikkumisest põhjustatud kahju või kulu
 7. Relva või seadme kasutamisest otseselt või kaudselt põhjustatud kahju, kadu või kulu
  kasutades aatom- või tuumalõhustumist ja / või sulandamist või muud sarnast reaktsiooni või radioaktiivset jõudu või ainet
 8. Mehaanilist purunemist, mis on otseselt tingitud temperatuuri kõikumisest, välja arvatud juhul, kui mehaanilise purunemise periood ületab 12 järjestikust tundi
 9. Keemiliste, bioloogiliste, biokeemiliste või elektromagnetiliste relvade otseselt või kaudselt põhjustatud kahju, kadu või kulu
 10. Kahjud, kaod või kulud, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud mis tahes arvuti, arvutisüsteemi, arvutitarkvara programmi, pahatahtliku koodi, arvutiviiruse või protsessi või muu elektroonilise süsteemi kasutamisest või toimimisest kahju tekitamise vahendina või selle tagajärjel.
 11. Sellest tulenev kahju, kadu või kulu

  a. laeva või veesõiduki ebasobivus või laeva või veesõiduki kõlbmatus veose ohutuks vedamiseks, kui teil on selline meresõidukõlblikkus või kõlbmatus, lasti laadimise ajal 

  b. konteineri või veo kõlbmatus veose ohutuks vedamiseks, kui laadimise ajal on teil selline kõlbmatus

 12. Kahjustused, kaod või kulud, mis on põhjustatud

  a. sõda, kodusõda, revolutsioon, mäss, ülestõus või sellest tulenev kodusõda, või sõjaka võimu poolt või vastu suunatud vaenulik tegevus 

  b. tabamine, arestimine, vahistamine, kinnipidamine (välja arvatud piraatlus) ning selle tagajärjed või mis tahes katsed sellega 

  c. mahajäetud miinid, torpeedod, pommid või muud mahajäetud sõjarelvad

 13. Kahju, kadu või kulu

  a. põhjustatud streikijatest, lukustatud töötajatest või tööhäiretes, rahutustes või tsiviilkäibes osalevatest isikutest 

  b. streikidest, töösulgudest, tööhäiringutest, rahutustest või tsiviilrahutustest 

  c. mis on põhjustatud mis tahes terroriaktist, mis tahes isiku tegevus, kes tegutseb mis tahes organisatsiooni nimel või seoses sellega, mis teostab tegevust mis tahes valitsuse kukutamiseks või mõjutamiseks jõuga või vägivallaga, olgu see siis seaduslik või mitte 

  d. põhjustatud isikust, kes tegutseb poliitilisel, ideoloogilisel või religioossel ajendil

Seadus ja praktika

Kõik DSV Protectiga seotud vaidlused alluvad Taani seadustele ja nende jurisdiktsioon kuulub Taani Kopenhaagenis.

Nõudest tuleb DSV-le teatada põhjendamatu viivituseta

Palume teil teatada meile nõuetest vastavalt allpool toodud nõuetele;

 • Nähtav kahju - sellest tuleb teatada kohe ja hiljemalt 5 päeva (välja arvatud laupäev, pühapäev ja riigipühad) pärast kohaletoimetamist.
  Kohaletoimetamise dokument, POD (Bill of lading, airwaybill, CMR vms) peab olema märgistatud.
 • Nähtamatu kahju - sellest tuleb teatada kohe ja hiljemalt 7 päeva (välja arvatud laupäev, pühapäev ja riigipühad) pärast kohaletoimetamist.

Hilinenud teatamise korral võidakse nõue tagasi lükata ja kliendi kohustus on tõendada, et kahju juhtus ajal, mil saadetis oli meie hoole all.

Inglise keelne versioon

DSV Protecti infoleht

DSV Protecti infoleht

Küsimusi?

Meie eksperdid on valmis aitama. V├Átke ├╝hendust ja leiame vajaliku lahenduse.

Võtke meiega ühendust Lahendused