Logo DSV
Ota yhteys

DSV Protect on lisäarvopalvelu, jonka DSV tarjoaa osana kuljetustasi

Se suojaa sinua rahtisi katoamiselta tai vahingoittumiselta. DSV Protect tarjoaa korvauksen määrättyyn enimmäismäärään saakka (ilman vastuun alarajoituksia ja ensimmäisen vahingon perusteella) alla esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Riskit

Hyvitämme sinulle lastin katoamisen tai vahingoittumisen, kun se on tapahtunut lastin ollessa meidän hoidossamme, huostassamme tai valvonnassamme. Maksamamme enimmäismäärä on maassasi julkaistun DSV Protect -palvelun sekä kuljetusmuodon mukainen.

Poissulkemiset

Emme korvaa sinulle:

 1. menetyksiä, vahinkoja tai kustannuksia, jotka johtuvat tahallisesta väärinkäytöksestä
 2. tavanomaista vuotoa, painon tai tilavuuden menetystä tai tavallista lastin kulumista
 3. menetyksiä, vahinkoja tai kustannuksia, jotka johtuvat siitä, ettei lasti pakkaamisen tai valmistamisen puutteellisuudesta tai sopimattomuudesta johtuen kestä tavanomaisia kuljetustapahtumia
 4. menetyksiä, vahinkoja tai kustannuksia, jotka aiheutuvat luontaisesta viasta tai lastin luonteesta
 5. viivästyksestä johtuvia menetyksiä, vahinkoja tai kustannuksia
 6. aluksen omistajien, johtajien, vuokraajien tai operaattoreiden maksukyvyttömyydestä tai taloudellisista laiminlyönneistä aiheutuneita vahinkoja tai kustannuksia
 7. menetyksiä, vahinkoja tai kustannuksia, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti minkä tahansa atomi- tai ydinfissiotaa ja/tai -fuusiota tai muuta vastaavaa reaktiota tai radioaktiivista voimaa tai ainetta hyödyntävän aseen tai laitteen käytöstä
 8. menetyksiä, vahinkoja tai kustannuksia, jotka johtuvat lämpötilan vaihtelusta, joka johtuu suoraan mekaanisesta hajoamisesta, ellei mekaanisen hajoamisen aika ylitä 12 peräkkäistä tuntia
 9. menetyksiä, vahinkoja tai kustannuksia, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti kemiallisista, biologisista, biokemiallisista tai sähkömagneettisista aseista
 10. menetyksiä, vahinkoja tai kustannuksia, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti minkä tahansa tietokoneen, tietokonejärjestelmän, tietokoneohjelmiston, haittaohjelmakoodin, tietokoneviruksen tai prosessin tai muun elektronisen järjestelmän käytöstä tai toiminnasta
 11. menetyksiä, vahinkoja tai kustannuksia, jotka aiheutuvat

  a. laivan tai lentokoneen käyttökelvottomuudesta, tai laivan tai lentokoneen soveltumattomuudesta rahdin turvalliseen kuljettamiseen, jos olet ollut tietoinen tällaisesta merikelvottomuudesta tai sopimattomuudesta lastin lastaushetkellä mutta salannut sen.

  b. kontin tai kuljetusvälineen soveltumattomuudesta rahdin turvalliseen kuljetukseen, jos olet ollut tietoinen tällaisesta sopimattomuudesta lastaushetkellä mutta salannut sen.

 12. menetyksiä, vahinkoja tai kustannuksia, joiden aiheuttaja on

  a. sota, sisällissota, vallankumous, kapinointi, kapina tai siitä johtuva kansalaistottelemattomuus, tai mikä tahansa vihamielinen, sotavoimalla tai sotavoimaa vastaan tehty teko.

  b. kaappaus, takavarikointi, pidättäminen, rajoitus tai pysäyttäminen (lukuun ottamatta piratismia) ja sen seuraukset tai mahdolliset jatkotoimet.

  c. hylätyt miinat, torpedot, pommit tai muut hylätyt sota-aseet.

 13. menetyksiä, vahinkoja tai kustannuksia

  a. jotka ovat lakkoilijoiden, työsulussa olevista työntekijöiden tai työhäiriöihin, mellakoihin tai kansanliikkeisiin osallistuvien henkilöiden aiheuttamia. 

  b. jotka johtuvat lakoista, työsuluista, työmarkkinoiden häiriöistä, mellakoista tai siviilikriisistä.

  c. jotka johtuvat terroriteosta, joka on minkä tahansa sellaisen henkilön teko, joka toimii minkä tahansa organisaation puolesta tai yhteydessä, joka harjoittaa toimintaa, jolla pyritään kukistamaan tai vaikuttamaan voimalla tai väkivallalla hallitukseen, riippumatta siitä, onko se laillisesti perusteltua tai ei. 

  d. jotka aiheuttaa henkilö, joka toimii poliittisesta, ideologisesta tai uskonnollisesta syystä.

Laki ja käytäntö

Kaikkiin DSV Protectia koskeviin kiistoihin sovelletaan Tanskan lakia ja toimivaltaa Kööpenhaminassa, Tanskassa.

Korvausvaatimus on toimitettava DSV:lle ilman aiheetonta viivytystä

Pyydämme sinua ilmoittamaan meille korvausvaatimukset alla olevien ohjeiden mukaisesti;

 • Näkyvät vahingot - Ilmoitettava välittömästi tai viimeistään viiden päivän kuluessa (lukuun ottamatta lauantaita, sunnuntaita ja pyhäpäiviä) toimituksesta.
  Kuljetusdokumenttiin, esimerkiksi kuitattuun toimitusvahvistukseen (rahtikirja, lentorahtikirja, CMR-dokumentti tai vastaava), on merkittävä näkyvä puute tai vahinko
 • Näkymätön vahinko - Ilmoitettava välittömästi tai viimeistään 7 päivän kuluttua (lukuun ottamatta lauantaita, sunnuntaita ja pyhäpäiviä) toimituksesta.

Jos ilmoitus tehdään myöhässä, korvausvaatimus saatetaan hylätä, ja asiakkaan on todistettava, että vahinko tapahtui, kun rahti oli meidän hallussamme.

DSV Protect -esite

DSV Protect -esite

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.

Ota yhteys Solutions