Transporte e Logística Global | DSV

Tällä sivulla seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja vaikutuksia toimintaamme.

Seuraamme DSV:llä aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä ja pyrimme kaikin tavoin vähentämään pandemian mahdollisia vaikutuksia asiakkaiden toimitusketjuihin ja toimintoihin. Päivitämme tämän sivuston tietoja aina tilanteiden oleellisesti muuttuessa. Ajankohtaisista asioista saat tietoa myös uutispalstaltamme.

Tutustu DSV Groupin koronavirus-sivustoon (englanniksi)

Vaikutukset maantiekuljetuksiin

Koronapandemia vaikuttaa edelleen Euroopassa aiheuttaen logistisia pullonkauloja, jotka taas aiheuttavat viivästyksiä ja lähetysten ruuhkautumista. 

Pyydämme asiakkaitamme varmistamaan ennen kuljetustilauksen tekoa lähettäjien ja/tai vastaanottajien mahdolliset aukiolojen rajoitukset. Tämä sujuvoittaa rahdin kulkua sekä auttaa välttymään lisäkustannuksilta.

Lähtökohtaisesti emme pysty tarjoamaan väliaikaista varastotilaa kohdemaissa, jos lähetyksen vastaanottaja on kiinni tai muuten estynyt vastaanottamaan lähetystänne. Mikäli tavaran omistaja ei pysty meille osoittamaan välittömästi vaihtoehtoista toimitusosoitetta, lähetys palautuu lähettäjälle takaisin ja kustannusvastuu määräytyy Incoterms-ehdon mukaisesti.Eli esim. CPT-, DAP- jne. vientilähetyksessä viejä vastaa myös lähetyksen palautumisesta aiheutuneista kuluista.

Vaikutukset maantiekuljetuksiin

Koronapandemia vaikuttaa paikoitellen toimintoihin Euroopassa. DSV pyrkii kuitenkin takaamaan, että toiminta on mahdollisimman normaalia, mutta poikkeusajalla on toki vaikutuksia. Päivitämme tietoa lauttaliikenteen, rajatarkastusten ja maakohtaisten rajoitusten osalta aina tilanteiden muuttuessa.

Lauttaliikenne

Helsingin ja Tukholman välinen lauttaliikenne on palannut normaaliksi 1.4.2022 alkaen. Turun ja Tukholman väliset lautat liikennöivät normaalisti, samoin lauttaliikenne Tallinnan ja Helsingin välillä toimii normaalisti.

Iso-Britannian ja Irlannin liikenteen reititys on haasteellista poistuneiden ja muuttuneiden laivareittien johdosta. Myös satamien ruuhkautuminen on aiheuttanut haasteita. Muut käytössä olevat reititykset ovat ruuhkautuneet ja vaihtoehtoreititysten lisäkustannuksista sovitaan erikseen. Suomi-Saksa -reitillä laivakapasiteetti on riittävä, mutta kuljettajien kapasiteetti rajallinen. 

Rajatarkastukset Euroopassa

Rajatarkastuksia on edelleen voimassa joissain Euroopan maista. Rajanylityspaikkojen mahdolliset kuljettajatarkastukset sekä maiden sisäiset liikennerajoitukset ruuhkauttavat ja hidastavat rahdin liikkumista. Osa maista vaatii myös erilaisia todistuksia rokotuksista tai negatiivisesta testituloksesta. Erilaisten turvajärjestelyjen vuoksi kuljetusyksiköiden lastaus ja purku vievät usein huomattavasti normaalia enemmän aikaa, ja lähetyksiä joudutaan siirtelemään varastoihin tavanomaista useammin. 

Maakohtaisia kuljetusrajoituksia Euroopassa

Toimistohenkilökunta on monessa maassa osittain kotikonttoreilla, mutta terminaali- ja jakelutoiminta pyritään ylläpitämään mahdollisimman normaalilla tasolla. Ajoneuvojen ja kuljettajien tarkastuksia on lisätty monissa maissa, mikä saattaa aiheuttaa viiveitä kuljetuksiin. Euroopan terminaaliverkosto on ruuhkautunut osan vastaanottajista ollessa kiinni. Asiakkaan tulee aina etukäteen varmistaa, pystyykö ulkomainen vastaanottaja ottamaan tavaraa vastaan tai pystyykö ulkomainen lähettäjä lähettämään tavaraa.

  • Iso-Britannian ja Irlannin kuljetusten normaali reititys ei ole edelleenkään mahdollinen, joten erillinen rahtilisä on otettu käyttöön kattamaan poikkeusreitityksestä aiheutuvaa lisäkustannusta. Tällä hetkellä kalusto- ja vetosaatavuus on rajallista, lautat ovat täynnä ja kuljetusajat pitkittyvät molempiin suuntiin. Teemme parhaamme minimoidaksemme vaikutukset, mutta kokonaan emme pysty niitä eliminoimaan. Ison-Britannian ja Irlannin liikenteeseen vaikuttaa myös Brexitin myötä tulleet viranomaismääräykset ja huolintamenettelyt, jotka aiheuttavat välillä pullonkauloja jakeluverkostossa aiheuttaen viiveitä tavanomaisiin kuljetusaikoihin. 

Vaikutukset lento- ja merikuljetuksiin

Vaikka koronaviruspandemian leviämiseksi määrättyjä rajoituksia on jo alettu purkaa useissa maissa, on tilanne edelleen haastava erityisesti niissä Euroopan ulkopuolisissa maissa, joissa pandemiaa ei ole toistaiseksi saatu hallintaan tai koronatapausten määrä on kääntynyt uudelleen kasvuun.

Viranomaismääräysten vaikutukset heijastuvat vaihtelevasti paikallisten infrastruktuurien toimintaan ja rajoituksista johtuvat viivästykset satamissa ja lentokentillä ovat mahdollisia. Mikäli lähetyksiä ei pystytä noutamaan ja toimittamaan normaalisti tai niitä joudutaan välivarastoimaan, on syytä varautua myös yllättäviin varastointikustannuksiin, jotka useimmiten lankeavat kuljetustilauksen tehneen osapuolen vastuulle.

Suosittelemme edelleen kommunikoimaan tiiviisti omien tavarantoimittajien ja/tai vastaanottajien kanssa varmistaaksenne paikallisten olosuhteiden vaikutukset lähetystenne noutoihin ja jakeluihin. Mahdollisten poikkeustilanteiden aiheuttamista lisäkustannuksista kannattaa myös pyrkiä sopimaan jo etukäteen.

Ajankohtaista tietoa eri DSV-maiden sekä lentokenttien ja satamien operatiivisesta tilanteesta löytyy DSV Groupin globaalilta sivustolta:

Eri DSV-maiden paikalliset tilannekatsaukset
Interaktiivinen kartta eri maiden pandemiatilanteesta

Vaihtoehtoja ”perinteiselle” lento- ja merirahdille

Globaalisti lentorahtikapasiteettia on tarjolla edelleen rajoitetusti, vaikkakin lentoyhtiöt ovat vähitellen palaamassa säännöllisempiin aikatauluihin. Koska suoria yhteyksiä on tarjolla vain rajallisesti, lähetyksiä voidaan edelleen reitittää DSV Gateway -konseptia hyödyntäen. DSV Gatewayt tarjoavat mahdollisuuden kuljettaa niin vienti- kuin tuontilähetyksiä Keski-Euroopan kautta DSV:n oman rahtikoneverkoston avulla. Lisäksi mm. Air-Sea -yhdistelmäkuljetukset tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja; lähetyksiä voidaan esimerkiksi lennättää Singaporeen ja reitittää sieltä edelleen meritse Oseaniaan.

Merirahdin osalta piristynyt kysyntä on joidenkin liikenteiden osalta johtanut siihen, että laivatilasta saattaa tietyillä reiteillä olla ajoittain jopa pulaa ja rahtihinnat ovat olleet nousussa. Kiinan ja Euroopan välisen junarahdin kysyntä on myös kasvanut niin tuonnissa kuin viennissäkin. Vaikka säännöllisiä junavuoroja on lisätty, kannattaa junarahdinkin kuljetustilaukset tehdä mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen.

DSV pyrkii parhaansa mukaan minimoimaan poikkeuksellisen markkinatilanteen aiheuttamat haasteet asiakkaidemme toimitusketjuihin ja henkilökuntamme auttaa tarvittaessa selvittämään juuri sinun lähetyksellesi sopivimman vaihtoehdon.

Seuraa lähetyksiäsi verkossa

Hallinnoi kuljetuksiasi nopeasti ja vaivattomasti verkossa. Voit sekä tilata kaikki maantie-, meri- ja lentokuljetuksesi että seurata lähetyksiäsi myDSV-asiakasportaalin kautta (vaatii tunnukset). myDSV palvelee DSV Air & Sea- ja Road-asiakkaita kuljetusmuodosta riippumatta. 

myDSV Track & Trace -palvelun kautta asiakkaamme voivat tarkastella lähetystietoja myös ilman kirjautumista lähetystunnuksen perusteella. Palvelusta näet, missä vaiheessa kuljetustilauksesi toteutus on parhaillaan ja milloin sen arvioidaan saapuvan perille.

Seuraa lähetyksiäsi myDSV track&trace -palvelussa

Tarkat ohjeet henkilöstölle ja kuljetusliikkeille

Seuraamme tarkasti WHO:n ja viranomaisten suosituksia. Sekä henkilöstölle että tavarantoimittajille on annettu tietoa muun muassa hyvän käsihygienian pitämisestä, käsihuuhteen käytöstä ja riittävien etäisyyksien pitämisestä.

Henkilöstö
Turvataksemme sekä oman henkilökuntamme että asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme hyvinvoinnin, seuraamme tarkasti valtakunnallisia ohjeita, suosituksia ja rajoituksia. Päivitämme omia ohjeitamme ja käytäntöjämme tarvittaessa. Henkilöstölle tiedotetaan voimassa olevista ja uusista käytännöistä sekä sähköpostitse että intranetin välityksellä. 

Autoilijat ja kuljettajat
Olemme ohjeistaneet alihankkijoinamme toimivia kuljetusliikkeitä ottamaan käyttöön seuraavia varotoimia koronavirusepidemian aikana.

  • Rajoituksista on luovuttu 19.4.2022 alkaen. Kuljettajia kehotetaan edelleen huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta. Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan edelleen, jos on hengitystieinfektio-oireita.
  • Noutaessaan ja toimittaessaan tavaroita asiakkaan tiloissa, kuljettajan on oltava tietoinen ohjeista ja vaatimuksista, jotka asiakas on asettanut, ja noudatettava niitä. Epävarmoissa tilanteissa kuljettajaa on ohjeistettu pyytämään lisäohjeita purku-/lastauspaikalta.
  • DSV antaa tarvittaessa lähetyskohtaisia erityisneuvoja esimerkiksi kuormatilan puhtauden suhteen.

Purku/lastaus DSV:n terminaaleissa ja varastoissa

Suomessa rajoituksista on luovuttu 19.4.2022 alkaen. Kehotamme edelleen huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta. Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan edelleen, jos on hengitystieinfektio-oireita.

Vierailut DSV:n toimipisteissä ja terminaaleissa

Ulkopuolisilla henkilöillä on mahdollisuus vierailla DSV:n tiloissa normaalin käytännön mukaan.

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us