Logo DSV

Tällä sivulla seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja vaikutuksia toimintaamme.

Koronapandemian vaikutukset tuntuvat edelleen erityisesti talouselämän eri osa-alueilla ja erilaiset liikenne- yms. rajoitukset vaihtelevat tilanteen mukaan eri puolilla maailmaa. 

Seuraamme DSV:llä edelleen aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä ja pyrimme kaikin tavoin vähentämään pandemian mahdollisia vaikutuksia asiakkaiden toimitusketjuihin ja toimintoihin. Päivitämme tämän sivuston tietoja aina tilanteiden oleellisesti muuttuessa. Ajankohtaisista asioista saat tietoa myös uutispalstaltamme.

Tutustu DSV Groupin koronavirus-sivustoon (englanniksi)

Vaikutukset maantiekuljetuksiin

Koronapandemia jyllää Euroopassa aiheuttaen logistisia pullonkauloja, jotka taas aiheuttavat viivästyksiä ja lähetysten ruuhkautumista. 

Pyydämme asiakkaitamme varmistamaan ennen kuljetustilauksen tekoa lähettäjien ja/tai vastaanottajien mahdolliset aukiolojen rajoitukset. Tämä sujuvoittaa rahdin kulkua sekä auttaa välttymään lisäkustannuksilta.

DSV:llä on korona-tilanteen takia monissa Euroopan maissa terminaalikapasiteetti täynnä. Lähtökohtaisesti emme pysty tarjoamaan väliaikaista varastotilaa kohdemaissa, jos lähetyksen vastaanottaja on kiinni tai muuten estynyt vastaanottamaan lähetystänne. Mikäli tavaran omistaja ei pysty meille osoittamaan välittömästi vaihtoehtoista toimitusosoitetta, lähetys palautuu lähettäjälle takaisin ja kustannusvastuu määräytyy Incoterms-ehdon mukaisesti. Eli esim. CPT-, DAP- jne. vientilähetyksessä viejä vastaa myös lähetyksen palautumisesta aiheutuneista kuluista.

Maantiekuljetusten tilanne 3.9.2021

Koronapandemia jyllää edelleen Euroopassa. Rokotusten myötä rajoituksia on kevennetty monessa maassa, mutta tiukkojakin rajoituksia on edelleen voimassa alueittain. DSV pyrkii kuitenkin takaamaan, että toiminta on mahdollisimman normaalia, mutta poikkeusajalla on toki vaikutuksia. Päivitämme tietoa lauttaliikenteen, rajatarkastusten ja maakohtaisten rajoitusten osalta aina tilanteiden muuttuessa.

Lauttaliikenne

Viking Line aloitti risteilyt Helsingistä Tukholmaan yhdellä laivalla (lähdöt joka toinen päivä) kesäkuun puolivälissä. Silja Linen laivat liikennöivät Helsingin ja Tukholman välillä normaalisti. Myös Turun ja Tukholman väliset lautat liikennöität normaalisti syksyn huoltotelakointeja lukuunottamatta.

Lauttaliikenne Tallinnan ja Helsingin välillä toimii normaalisti.

Iso-Britannian ja Irlannin liikenteen reititys on haasteellista poistuneiden ja muuttuneiden laivareittien johdosta. Myös satamien ruuhkautuminen kesäkuun alussa on aiheuttanut haasteita. Muut käytössä olevat reititykset ovat ruuhkautuneet ja vaihtoehtireititysten lisäkustannuksista sovitaan erikseen. Suomi-Saksa -reitillä laivakapasiteetti on riittävä, mutta kuljettajien kapasiteetti rajallinen. 

Rajatarkastukset Euroopassa

Rajatarkastuksia on edelleen voimassa osassa Euroopan maista. Rajanylityspaikkojen mahdolliset kuljettajatarkastukset sekä maiden sisäiset liikennerajoitukset ruuhkauttavat ja hidastavat rahdin liikkumista. Erilaisten turvajärjestelyjen vuoksi kuljetusyksiköiden lastaus ja purku vievät usein huomattavasti normaalia enemmän aikaa, ja lähetyksiä joudutaan siirtelemään varastoihin tavanomaista useammin. 

Maakohtaisia kuljetusrajoituksia Euroopassa

Toimistohenkilökunta on monessa maassa pääosin kotikonttoreilla, mutta terminaali- ja jakelutoiminta pyritään ylläpitämään mahdollisimman normaalilla tasolla. Ajoneuvojen ja kuljettajien tarkastuksia on lisätty monissa maissa, mikä saattaa aiheuttaa viiveitä kuljetuksiin. Euroopan terminaaliverkosto on ruuhkautunut osan vastaanottajista ollessa kiinni. Asiakkaan tulee aina etukäteen varmistaa, pystyykö ulkomainen vastaanottaja ottamaan tavaraa vastaan tai pystyykö ulkomainen lähettäjä lähettämään tavaraa.

 • Iso-Britannian ja Irlannin kuljetusten normaali reititys ei ole edelleenkään mahdollinen, joten erillinen rahtilisä on otettu käyttöön kattamaan poikkeusreitityksestä aiheutuvaa lisäkustannusta. Tällä hetkellä kalusto- ja vetosaatavuus on rajallista, lautat ovat täynnä ja kuljetusajat pitkittyvät molempiin suuntiin. Teemme parhaamme minimoidaksemme vaikutukset, mutta kokonaan emme pysty niitä eliminoimaan. Ison-Britannian ja Irlannin liikenteeseen vaikuttaa myös Brexitin myötä tulleet uudet viranomaismääräykset ja huolintamenettelyt, jotka aiheuttavat välillä pullonkauloja jakeluverkostossa aiheuttaen viiveitä tavanomaisiin kuljetusaikoihin. 
 • Virossa on voimassa tiukat rajoitukset ja asiakkaan tulee aina etukäteen varmistaa, pystyykö vastaanottaja Virossa ottamaan tavaraa vastaan tai pystyykö virolainen lähettäjä lähettämään tavaraa. Myös muissa Baltian maissa, ja Puolassa sekä Sloveniassa, on voimassa tiukkoja rajoituksia, joilla saattaa olla vaikutuksia kuljetuksiin.
 • Latviassa on 15.2.2021 alkaen voimassa uusi laki, joka määrää koronatestiin jokaisen kuljettajan, joka on ollut ulkomailla 72 tuntia tai tulee olemaan Latviassa 72 tuntia. Tämä saattaa vaikuttaa kuljetusaikoihin ja viiveet voivat olla mahdollisia.
 • Belgiassa, Hollannissa, Saksassa, Tanskassa, Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa on edelleen voimassa on tiukkoja rajoituksia. Asiakkaan tulee etukäteen varmistaa, pystyykö ulkomainen vastaanottaja ottamaan tavaraa vastaan tai pystyykö ulkomainen lähettäjä lähettämään tavaraa.

Vaikutukset lento- ja merikuljetuksiin

Vaikka koronaviruspandemian leviämiseksi määrättyjä rajoituksia on jo alettu purkaa useissa maissa, on tilanne edelleen haastava erityisesti niissä Euroopan ulkopuolisissa maissa, joissa pandemiaa ei ole toistaiseksi saatu hallintaan tai koronatapausten määrä on kääntynyt uudelleen kasvuun.

Viranomaismääräysten vaikutukset heijastuvat vaihtelevasti paikallisten infrastruktuurien toimintaan ja rajoituksista johtuvat viivästykset satamissa ja lentokentillä ovat mahdollisia. Mikäli lähetyksiä ei pystytä noutamaan ja toimittamaan normaalisti tai niitä joudutaan välivarastoimaan, on syytä varautua myös yllättäviin varastointikustannuksiin, jotka useimmiten lankeavat kuljetustilauksen tehneen osapuolen vastuulle.

Suosittelemme edelleen kommunikoimaan tiiviisti omien tavarantoimittajien ja/tai vastaanottajien kanssa varmistaaksenne paikallisten olosuhteiden vaikutukset lähetystenne noutoihin ja jakeluihin. Mahdollisten poikkeustilanteiden aiheuttamista lisäkustannuksista kannattaa myös pyrkiä sopimaan jo etukäteen.

Ajankohtaista tietoa eri DSV-maiden sekä lentokenttien ja satamien operatiivisesta tilanteesta löytyy DSV Panalpina Groupin globaalilta sivustolta:

Eri DSV-maiden paikalliset tilannekatsaukset
Interaktiivinen kartta eri maiden pandemiatilanteesta

Vaihtoehtoja ”perinteiselle” lento- ja merirahdille

Globaalisti lentorahtikapasiteettia on tarjolla edelleen rajoitetusti, vaikkakin lentoyhtiöt ovat vähitellen palaamassa säännöllisempiin aikatauluihin. Koska suoria yhteyksiä on tarjolla vain rajallisesti, lähetyksiä voidaan edelleen reitittää DSV Gateway -konseptia hyödyntäen. DSV Gatewayt tarjoavat mahdollisuuden kuljettaa niin vienti- kuin tuontilähetyksiä Keski-Euroopan kautta DSV:n oman rahtikoneverkoston avulla. Lisäksi mm. Air-Sea -yhdistelmäkuljetukset tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja; lähetyksiä voidaan esimerkiksi lennättää Singaporeen ja reitittää sieltä edelleen meritse Oseaniaan.

Merirahdin osalta piristynyt kysyntä on joidenkin liikenteiden osalta johtanut siihen, että laivatilasta saattaa tietyillä reiteillä olla ajoittain jopa pulaa ja rahtihinnat ovat olleet nousussa. Kiinan ja Euroopan välisen junarahdin kysyntä on myös kasvanut niin tuonnissa kuin viennissäkin. Vaikka säännöllisiä junavuoroja on lisätty, kannattaa junarahdinkin kuljetustilaukset tehdä mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen.

DSV pyrkii parhaansa mukaan minimoimaan poikkeuksellisen markkinatilanteen aiheuttamat haasteet asiakkaidemme toimitusketjuihin ja henkilökuntamme auttaa tarvittaessa selvittämään juuri sinun lähetyksellesi sopivimman vaihtoehdon.

Seuraa lähetyksiäsi verkossa

Hallinnoi kuljetuksiasi nopeasti ja vaivattomasti verkossa. Voit sekä tilata kaikki maantie-, meri- ja lentokuljetuksesi että seurata lähetyksiäsi myDSV-asiakasportaalin kautta (vaatii tunnukset). myDSV palvelee DSV Air & Sea- ja Road-asiakkaita kuljetusmuodosta riippumatta. 

myDSV Track & Trace -palvelun kautta asiakkaamme voivat tarkastella lähetystietoja myös ilman kirjautumista lähetystunnuksen perusteella. Palvelusta näet, missä vaiheessa kuljetustilauksesi toteutus on parhaillaan ja milloin sen arvioidaan saapuvan perille.

Seuraa lähetyksiäsi myDSV track&trace -palvelussa

Tarkat ohjeet henkilöstölle ja kuljetusliikkeille

Olemme ottaneet käyttöön varotoimenpiteitä WHO:n suositusten mukaisesti. Sekä henkilöstölle että tavarantoimittajille on annettu tietoa muun muassa hyvän käsihygienian pitämisestä, käsihuuhteen käytöstä ja riittävien etäisyyksien pitämisestä.

Henkilöstö
Turvataksemme sekä oman henkilökuntamme että asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme hyvinvoinnin, olemme implementoineet useita käytäntöjä, joista on tiedotettu koko henkilökunnallemme. Jatkossa pyrimme osallistumaan kaikkiin kokouksiin ja palavereihin etäyhteyksiä hyväksi käyttäen. Samoin tapaamiset omissa tiloissamme on rajoitettu vain aivan välttämättömimpiin. Maskin käyttö on toimistotiloissa pakollista.

Tiloissamme mahdollisesti vierailevia pyydämme jatkossa täyttämään terveysilmoituslomakkeen. Kasvoaskin käyttö toimitiloissamme on pakollista. Toistaiseksi myös kaikki työhön liittyvä matkustaminen ulkomaille on henkilökunnaltamme pääsääntöisesti kielletty, ja suosimme mahdollisuuksien mukaan etätyöskentelyä. Käsi- ja yleishygieniaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja siihen liittyvät ohjeet on jaettu kaikille niin sähköpostitse kuin intranetin välityksellä.

Autoilijat ja kuljettajat
Olemme ohjeistaneet alihankkijoinamme toimivia kuljetusliikkeitä ottamaan käyttöön seuraavia varotoimia koronavirusepidemian aikana:

 • Kuljetusliikkeiden on varmistettava, ettei kuljettaja ole vieraillut riskialueeksi luokitetulla alueella viimeisen 14 vuorokauden aikana.
 • Kuljettajilla ei saa esiintyä oireita, jotka antaisivat syyn olettaa COVID-19-tartuntaa.
 • Kuljettajilla on oltava mukanaan käsihuuhdetta ja suojahanskoja, ja heidän on noudatettava ohjeita koskien hyvää hygieniaa.
 • Kuljetusliikkeiden on ohjeistettava kuljettajia toimimaan tilanteessa, jossa he saavat oireita ajovuoron aikana.
 • Noutaessaan ja toimittaessaan tavaroita asiakkaan tiloissa, kuljettajan on oltava tietoinen ohjeista ja vaatimuksista, jotka asiakas on asettanut, ja noudatettava niitä. Epävarmoissa tilanteissa kuljettajaa on ohjeistettu pyytämään lisäohjeita purku-/lastauspaikalta.
 • DSV antaa tarvittaessa lähetyskohtaisia erityisneuvoja esimerkiksi kuormatilan puhtauden suhteen.

Purku/lastaus DSV:n terminaaleissa ja varastoissa

 • Saavuttaessa DSV:n omaan terminaaliin tai varastoon, on terminaali-/varastotoimistossa asioitava niin harvoin kuin mahdollista. Kuljettajan on toimittava saatujen ohjeiden mukaan ja odotettava autossa käsittelyn ajan. Kuljettajat odottavat purku-/lastausajan autossa. CMR-kuittauksia ei tehdä epidemian aikana.
 • Kuljettajan on vahvistettava, että hän voi hyvin eikä hänellä ole kuumetta. Välittömästi saapumisensa jälkeen kuljettajan on pestävä/puhdistettava kätensä noudattaen DSV:n ohjeita käsihygieniaan liittyen.
 • Ellei muuta ole ohjeistettu, on kuljettajan pysyttävä hytissään koko purku-/lastaustoimenpiteen ajan. Tällaisissa tilanteissa on kuljettajan kuitenkin välittömästi lastauksen jälkeen tarkistettava, että kuorma on hyvin sidottu, ja tarvittaessa sitoa kuorma.
 • Jos lastaus tai purku vaatii kuljettajan valvontaa, on hänen oltava määrätyssä paikassa ja vähintään kahden metrin päässä DSV:n henkilöstöstä ja muista ihmisistä.

Vierailut DSV:n toimipisteissä ja terminaaleissa

Epidemian aikana vierailuja toimitiloissamme on vältettävä, mikäli se ei ole aivan välttämätöntä. Kaikissa DSV:n toimistoissa, terminaaleissa ja varastoissa vierailijoiden on ilmoitettava ja todistettava, että he eivät ole olleet riskialueilla viimeisen 14 päivän aikana. Tiloissamme mahdollisesti vierailevia pyydämme jatkossa täyttämään terveysilmoituslomakkeen. Kasvomaskin käyttö on pakollista.

Tutustu vierailijaohjeeseen

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us