Logo DSV

Tutustu kaasuihin ja siihen, miksi niitä pidetään vaarallisina aineina kuljetuksessa

Luokka 2: Kaasut

Kaasuja kuljetetaan enimmäkseen paineistettuina niiden tilavuuden vähentämiseksi ja siten tilan säästämiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Jo paine itsessään aiheuttaa vaaran, jos se vapautuu äkillisesti. Paine ei koskaan häviä itsestään, toisin kuin lämpö, joka siirtyy ympäristöön tai ympäristöstä, kunnes lämpötila tasoittuu.

Korkeapainekaasupullossa oleva paine voi olla erittäin suuri. Jos hengityssarjassa käytetystä ilmasylinteristä katkaistaisiin molemmat päät ja se sen jälkeen halkaistaisiin pituussuunnassa ja rullattaiisn tasaiseksi, pinta-ala voi olla 50 cm x 40 cm = 2000 cm2. Sylinterin isäinen ilmanpaine voi olla jopa 200 kg / cm2, jolloin sylinterin seinämän läpi poistumaan pyrkivä kokonaisvoima olisi 400 tonnia.

Jos sylinteriventtiili irtoaa, poistuva kaasu keskittyy voimakkaaksi suihkuksi, joka saa sylinterin nousemaan kuin raketti ja aiheuttamaan vakavia vahinkoja.

Suurin osa kaasuista on ilmaa raskaampia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisen, jos ne syrjäyttävät tai laimentavat ilman ahtaissa tiloissa.

Paineen alaisena kaasujen tilavuus pienenee, mutta jos paine muuttaa ne nesteiksi, niiden tilavuus pienenee vielä huomattavasti enemmän, jopa useita satoja kertoja. Jotkut kaasut nesteytyvät paineen alla normaaleissa lämpötiloissa, esim. nesteytetyt maaöljykaasut, kloori, ammoniakki. Jotkut pysyvät kaasut nesteytyvät vain, jos ne samalla jäähdytetään hyvin matalaan (kriittiseen) lämpötilaan, esim. nestemäinen helium jopa -269° Celsium-asteeseen

Pysyviä kaasuja ovat happi, typpi, vety, helium, neon ja argon. Nestemäisinä ne on säilytettävä erittäin vahvasti eristetyissä astioissa, jotta ne eivät lämpene. Äärimmäinen kylmyys aiheuttaa selvästi vaaran, jos kylmää metallia ym. kosketetaan vahingossa ilman suojaa. Hyvin kylmän kaasun poistuminen vaarantaa myös hengityksen johtaen keuhkojen vahingoittumiseen tai paikalliseen hapenpuutteeseen.

Toistaiseksi nämä kaikki ovat olleet fyysisiä vaaroja. Kaasut, esimerkiksi syttyvät kaasut, kuten butaani ja asetyleeni, sekä myrkylliset kaasut, kuten kloori ja ammoniakki. voivat kuitenkin aiheuttaa myös kemiallisia vaaroja, Luokka jakautuu kolmeen alaluokkaan:

Luokka 2.1

Syttyvät kaasut

Luokka 2.2

Palamattomat, myrkyttömät kaasut

Luokka 2.3

Myrkylliset kaasut

Yllä olevasta luokituksesta huolimatta luokan 2.2 puhdas happi voi olla erittäin vaarallista, koska se reagoi helposti minkä tahansa hiilivedyn tai muun palavan materiaalin kanssa ja sytyttyy nopeasti. Happilinjojen venttiileissä ei saa käyttää rasvoja. Muistetaan esimerkiksi Apollo 13 -raketin lähes tuhoisa räjähdys matkalla kuuhun 1970-luvulla.

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us