Logo DSV

Farlig last trenger enda sikrere frakt

Send farlig gods eller farlig materiale trygt ved hjelp av sjøfrakttjenester fra DSV som overholder alle gjeldende kvalitets-, helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter, samt beste praksis innen transport og logistikk.

Farlig sjøfrakt kan kreve spesielle oppbevaringsforhold, for eksempel ekstra oppmerksomhet til hvor og hvordan containere med farlig gods må stables. Eksponering for sollys og vann er en annen faktor som må tas i betraktning.

I tilfelle en hendelse på sjøen kan det marine miljøet bli hardt påvirket av transport av farlig materiale om bord. Riktig emballasje og tilgang til farlig last i en nødsituasjon er viktig.

I samsvar med forskriftene

FNs (FN) klassifiseringssystem viser ni klasser av farlig gods. Disse må angis med spesifikke FN-numre på erklæringsskjemaet, emballasjen, merkingen og merkingen for å lette deres sikre forsendelse. Farlig gods er også underlagt mengdegrenser, som ikke kan overskrides for å sikre sikker transport.

Forsendelsen av farlig sjøfrakt styres av International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code og Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods med indre vannveier (ADN). DSV er også i stand til å håndtere farlig last for multimodale forsendelser, i tråd med andre nasjonale og internasjonale regler som gjelder spesifikke transportformer, for eksempel med fly, vei eller jernbane.

Få ekspertinnblikk i hva du trenger å vite når du sender farlig gods og farlig materiale.

Temperaturstyrt transport

For farlig gods og farlige materialer som krever temperaturkontrollerte miljøer, gir DSV korrekt håndtering med end-to-end kaldkjederlasttjenester.

Du kan forvente temperaturkontroll i hvert trinn av forsendelsen:

  • Over flere transportmåter, inkludert fly, sjø, vei og jernbane
  • Kjølerom
  • Full synlighet for å spore forsendelsene dine ved hjelp av IT-systemene våre
  • Proaktiv temperaturovervåking, kontroll og dokumentasjon

Finn ut mer om kaldkjedelogistikk og transportmodus for frakt av kjemikalier og legemidler i temperaturkontrollerte omgivelser over luft, sjø, vei og jernbane.

DSVs eksperter er opplært til å håndtere alle typer farlig sjøfrakt. Snakk med oss om spesialiserte løsninger for din bransje.