Logo DSV
Start en dialog

Ved å bytte transporttype fra fly til jernabne, oppnådde kunden 44% kostnadsreduksjon på nøkkelfelt, samtidig som kravene til servicenivået ble opprettholdt.

Flyfrakt er raskest, men også den dyreste forsendelsesmetoden

Kunden har regelmessige forsendelser fra Tyskland til Kina. På grunn av servicenivåkravet ble de fleste forsendelsene sendt med fly. Det månedlige volumet var opp til 300 tonn.

Jernbanetransport er billigere enn flyfrakt

Med den kinesiske regjeringen som satset tungt på infrastruktur for jernbanetransport, foreslo DSV en tilpasset jernbaneløsning for transport helt fra Tyskland til Kina. Dette reduserte transportkostnadene mens det fortsatt oppfylte kravene til servicenivåene.

Fordeler for kunden

  • De to første prøveforsendelsene med jernbane beviste at servicekravet ble oppfylt.
  • Total reduksjon av jernbanekostnader: 44,5% sammenlignet med flyfrakt.
  • Med disse påviste resultatene jobber kunden med DSV for å realisere flere kostnadsbesparelser ved å flytte flere flyforsendelser til jernbane.

Noen spørsmål?  

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss