Logo DSV
Få et pristilbud

Kapasitetstillegg

Kapasitetstillegg på nasjonale- og internasjonale trafikker.

Store deler av den norske og europeiske økonomien er inne i en positiv utvikling, og etterspørselen etter transporttjenester er økende.

Baksiden av medaljen er at alle transport- og logistikkselskapene har store kapasitetsutfordringer, primært knyttet til en betydelig mangel på kvalifiserte sjåfører i det europeiske markedet.

Situasjonen blir ikke bedre av at jernbaneoperatørene fortsetter å slite med lønnsomheten. For oss som bruker jernbanen betyr dette økte priser, svekket regularitet og en sterkt redusert kapasitet på banen. Følgene blir at store godsvolumer blir flyttet fra bane til vei.

Konsekvensen av alt dette blir at kapasitetsutfordringene blir ekstraordinære, og at transportkostnadene fortsetter å øke, også for oss i DSV.
Vi gjør vårt ytterste for å minimere konsekvensene for dere som kunder, men på tross av dette må vi ta ut et kapasitetstillegg. Dette gjøres for å kompensere for den utfordrende situasjonen, samt for å sikre oss og våre kunder best mulig tilgang på nødvendig kapasitet.

Alt for å opprettholde en god kontinuitet og forutsigbarhet operasjonelt - både for deg og dine kunder.

Kapasitetstillegget gjelder både på våre nasjonale- og internasjonale trafikker, og trer i kraft fra 1. januar 2019. Tillegget er basert på øre pr. kg. (fraktberegningsvekt)
Minimumstillegg vil bli 20 kroner pr.sending.


Eksport Import
Domestic 3 øre/kg 3 øre/kg
Bosnia 3 øre/kg 7 øre/kg
Bulgaria 3 øre/kg 7 øre/kg
Hellas 3 øre/kg 7 øre/kg
Italia 3 øre/kg 7 øre/kg
Kroatia 3 øre/kg 7 øre/kg
Makedonia 3 øre/kg 7 øre/kg
Polen 2 øre/kg 8 øre/kg
Romania 3 øre/kg 7 øre/kg
Sveits 3 øre/kg 7 øre/kg
Serbia 3 øre/kg 7 øre/kg
Slovakia 2 øre/kg 8 øre/kg
Slovenia 2 øre/kg 8 øre/kg
Tsjekkia 2 øre/kg 8 øre/kg
Tyrkia 3 øre/kg 7 øre/kg
Tyskland 3 øre/kg 7 øre/kg
Ungarn 3 øre/kg

7 øre/kg

Østerrike 3 øre/kg

7 øre/kg

BeNeLux 3 øre/kg 7 øre/kg
Frankrike 2 øre/kg 8 øre/kg
Spania 3 øre/kg 7 øre/kg
Portugal 3 øre/kg 7 øre/kg
UK 3 øre/kg 4 øre/kg
Irland 4 øre/kg 5 øre/kg
Estland 2 øre/kg 8 øre/kg
Latvia 2 øre/kg 8 øre/kg
Litauen 2 øre/kg 8 øre/kg
Danmark 1 øre/kg 3 øre/kg
Sverige 1 øre/kg 2 øre/kg
Finland 2 øre/kg 3 øre/kg

 

   

 

Har du spørsmål, eller trenger du mer utfyllende informasjon vedrørende kapasitetstillegget, ber vi deg ta kontakt med din kundeansvarlig hos oss.

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road