Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Palleutveksling

Pallutveksling i DSV Road AS, Norge

Generelt

DSV Road AS tar utgangspunkt i anbefaling om palleutveksling ved innenriks transport pr. 1. januar 2000. Ordningen gjelder kun godkjent EUR-pall. Unntatt fra ordningen er EURpall tydelig merket med oblatet
“Ikke utvekslingspall” og / eller gods som er plastret/stroppet til pallen slik at sendingen går ubrutt til mottaker.

Eventuelle avvik fra anbefalingen vil være nedfelt i DSV Road AS’ avtaler med kunder og transportører.
Oppgjør av reskontro skal skje ved tilbakelevering av godkjent EUR-pall, med mindre partene er enige i annen oppgjørsform. Kun pallkvittering med selskapets logo er godkjent dokumentasjon.

Pallkvittering skal føres ved all utveksling av pall. Kvittering skal signeres av både avsender og mottaker av kvitteringen. Det skal kun fylles ut 2 parter.

Benytt enten bilens registreringsnummer eller sjåførnummer. Antall paller skal fylles ut i leverende parts felt. Kvittering fylles ut tydelig med mørk penn. Henvend deg til DSV Road AS ved spørsmål om utfylling.

Pallkvitteringens del 1, “Samlasters original”, skal sendes/leveres DSV Road AS uten unødig opphold. Utydelige eller sent innkomne kvittering vil evt. ikke bli akseptert av DSV Road AS 

For delvis dekning av DSV Road AS kostnader for pallutveksling og returleveranser, faktureres avsender med en kostnadsdel. Se prisliste på DSV Road AS hjemmeside www.no.dsv.com eller i palleutvekslingsavtale.

Dersom avsender fakturerer mottaker for EUR-pall ved import eller eksport, skal pallene være sikret og merket ”Ikke utvekslingspall”.
Dette gjelder både innenriks og ved grenseoverskridende trafikk.

Godkjent EUR-pall

En godkjent EUR-pall er trafikkdugelig. Det vil si at den ikke har skader eller tilgrising som skader godset og at den innehar alle stempler som sikrer at den er produsert etter standard.

Grenseoverskridende trafikk

(import og eksport)
• Ved grenseoverskridende trafikk utveksles ikke EUR-paller.
• På innlandsstrekninger (for- og etter transport) skal pallene være merket med oblat ”Ikke utvekslingspall” for å unngå forveksling med innlandspaller.
Ansvaret for merking ligger på avsender ved eksport og på utlandsterminal ved import.

• Avsender står ansvarlig for at all tre emballasje er iht. gjeldende lover og regler.

Med vennlig hilsen, / Best regards, 

DSV Road,
Domestic Freight Forwarding 

Klikk her for DSV Road sitt palleutvekslingsreglement

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road