Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

We houden de supply chains in beweging, maar enige verstoring is onvermijdelijk.

Aangezien de situatie zich blijft ontwikkelen en meer landen worden getroffen, is DSV goed voorbereid om de bevoorrading in beweging te houden - vooral voor artikelen met een hoge prioriteit, zoals medicijnen, beschermende kleding en voedsel. Als een van de grootste transportdienstverleners zijn we in staat om extra capaciteit te verwerven en vracht om te leiden om moeilijkheden te omzeilen.

Hoe is de huidige situatie in Nederland?

DSV volgt zorgvuldig de voortdurend veranderende situatie rond de verspreiding van Corona COVID-19 en blijft zich inzetten om mogelijke gevolgen voor de toeleveringsketens en activiteiten van onze klanten te verzachten. Hiertoe hebben we verschillende preventieve maatregelen getroffen om de gezondheid en het welzijn van onze klanten, leveranciers, andere zakenpartners en onszelf te waarborgen, maar onze dienstverlening aan u als klant zo optimaal mogelijk te houden binnen de gestelde termijn. Richtlijnen van de overheid. 

In Nederland is binnen DSV het Crisis Response Team (CRT) ingericht dat voor alle klanten, leveranciers, medewerkers en andere belanghebbenden alle onderwerpen op nationaal niveau coördineert en communiceert met betrekking tot het Corona Covid-19 virus. Bij al haar beslissingen volgt en handelt het CRT volgens de voorschriften van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tot nu toe heeft het CRT voor alle DSV-locaties en medewerkers in Nederland preventieve regels voorgeschreven met betrekking tot persoonlijke hygiëne, bezoekersstop op al onze locaties, instructies voor bezoekende chauffeurs en gezondheidsverklaringen van medewerkers die klanten en/of leveranciers bezoeken. Daarnaast worden alle medewerkers uitgebreid voorgelicht over het omgaan met eventuele gezondheidsklachten die mogelijk verband houden met het Corona COVID-19-virus en over het maximaliseren van sociale afstand. Alle maatregelen worden met hoge frequentie per nieuwsbrief gecommuniceerd naar alle medewerkers. Gezien het internationale karakter van onze organisatie is alle communicatie meertalig. Het CRT communiceert extern via onze website en social media van DSV.

Conform de landelijke maatregelen van zowel de Nederlandse overheid als het RIVM zijn de maatregelen vanaf vandaag van kracht voor iedereen binnen DSV in Nederland. De regiodirecteuren, vestigingsmanagers en operations managers van alle DSV-vestigingen in Nederland hebben elk voor elke vestiging een Business Continuity Plan (BCP) opgesteld. Zij besturen en leiden de specifieke regio en/of locatie. Daarnaast is er ook op landelijk niveau een Business Continuity Plan beschikbaar.

Uitgangspunt bij elke BCP is het borgen van continuïteit en veiligheid door te bepalen wie wanneer aanwezig is op de locatie zodat onze service en dienstverlening aan u als onze klant zo optimaal mogelijk kan doorgaan binnen de gestelde richtlijnen. Om risico's te spreiden en de preventie van Corona COVID-19 zoveel mogelijk te vergroten, zullen zij tot nader order per locatie aangeven wie op kantoor werkt en wie thuis werkt, hoe thuiswerken door DSV wordt ondersteund, of er wel of niet ploegendiensten zijn, hoe de pauzes worden geregeld, etc. Dit wordt per locatie bepaald en gecommuniceerd. Daarnaast heeft DSV op elke locatie signing geplaatst met betrekking tot zowel social distancing als desinfectiematerialen.

Ook reizen, zelfs tussen DSV-vestigingen, is niet meer toegestaan. Een reis kan alleen doorgaan als deze bedrijfskritisch is en de goedkeuring heeft van de verantwoordelijke van de specifieke DSV-locatie. Alle afspraken met externe partijen op locaties van DSV en/of locatie van de externe partij worden per direct geannuleerd en kunnen alleen doorgaan als deze bedrijfskritisch zijn. De beslissing in deze kwestie is aan de persoon die verantwoordelijk is voor de specifieke DSV-locatie. Dit betekent ook dat we per direct geen gesprekken meer hebben met sollicitanten, evenementen of congressen bezoeken, leveranciers bezoeken of uitnodigen etc. Afhankelijk van wijzigingen in landelijke maatregelen worden de genomen besluiten bijgestuurd en geïmplementeerd als de lokale situatie dit vereist.

Q & A OVER CORONAVIRUS - ANTWOORDEN OP DE MEEST DRINGENDE VRAGEN OP DE CORPORATE WEBSITE

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op