DSV - Global Transport and Logistics

BAF i CAF

Korekta paliwowa

Korekta paliwowa BAF (Bunker Adjustment Factor) jest automatycznym mechanizmem regulującym wysokość stawek transportowych w wyniku zmiany cen paliw, które są największym składnikiem kosztów transportu. Wskaźnik BAF rośnie lub maleje w zależności od cen rynkowych paliwa. 

Wartość wskaźnika BAF ustalana jest na podstawie aktualnej średniej ceny hurtowej 1 m³ oleju napędowego Ekodiesel, publikowanej przez PKN Orlen.

Wartość wskaźnika w kolejnym miesiącu nie może się zmienić o więcej lub mniej niż maksymalnie dwa przedziały procentowe z załączonej poniższej tabeli

Ustalanie wartości wskaźnika odbywa się z wyprzedzeniem (do 15 dnia poprzedniego miesiąca) w oparciu o cenę z miesiąca poprzedzającego publikację. Przykład: 15 grudnia publikowany jest aktualny wskaźnik BAF na podstawie ceny paliwa z listopada, który będzie obowiązywał w miesiącu styczniu.

Wcześniejsza informacja o przyszłej wartości wskaźnika BAF pozwala dokładnie zaplanować naszym Klientom  koszty transportowe.

W zależności od sytuacji rynkowej związanej z prowadzona działalnością, DSV Road Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii wyliczeń oraz wysokości wskaźnika BAF bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Stron, poza publikacją na stronie www.dsv.com/pl

Tabela określająca wartości wskaźnika BAF w zależności od cen oleju napędowego.

 Od Do Wartość korekty paliwowej
2575 2702 0,00%
2703 2838 1,05%
2839 2981 2,21%
2982 3131 3,48%
3132 3289 4,87%
3290 3454 6,38%
3455 3628 8,03%
3629 3811 9,81%
3812 4002 11,75%
4003 4203 13,85%
4204 4414 16,11%
4415 4636 18,56%
4637 4869 21,20%
4870 5114 24,03%
5115 5370 27,09%
5371 5640 30,42%
5641 5923 33,95%
5924 6220 37,74%
6221 6532 41,79%
6533 6860 46,06%
6861 7204 50,70%
7205 7565 55,67%
7566 7944 60,99%
7945 8343 66,66%
8344 8761 72,73%
8762 9200 79,20%

 

Stan wojenny na obszarze Ukrainy

Tabela przedstawiająca aktualną wartości wskaźnika korekty paliwowej BAF 

 

Okres obowiązywania Data bazowa PLN/m3 Wartość korekty paliwowej
16-31 maja 2022 01-15.05.2022 6701 46,06%
01-15 maja 2022 16-30.04.2022 6735 46,06%
16-30 kwietnia 2022 01-15.04.2022 6460 41,79%
1-15 kwietnia 2022 16-31.03.2022 6799 46,06%
16-31 marca 2022 01-15.03.2022 6689 46,06%
1-15 marca 2022 01-28.02.2022 5091 24,03%
luty 2022 01-31.12.2021 4677 21,20%
styczeń 2022 01-30.11.2021 4916 24,03%
grudzień 2021 01-31.10.2021 4899 24,03%
listopad 2021 01-30.09.2021 4415 18,56%
październik 2021 01-31.08.2021 4249 16,11%
wrzesień 2021 01-31.07.2021 4285 16,11%
sierpień 2021 01-30.06.2021 4198 13,85%
lipiec 2021 01-31.05.2021 4071 13,85%
czerwiec 2021 01-30.04.2021 3990 11,75%
maj 2021 01-31.03.2021 4014 13,85%
kwiecień 2021 01-28.02.2021 3849 11,75%
marzec 2021 01-31.01.2021 3684 9,81%
luty 2021 01-31.12.2020 3529 8,03%
styczeń 2021 01-30.11.2020 3344 6,38%
grudzień 2020 01-31.10.2020 3280 4,87%
listopad 2020 01-30.09.2020 3243 4,87%
październik 2020 01-31.08.2020 3357 6,38%
wrzesień 2020 01-31.07.2020 3403 6,38%
sierpień 2020 01-30.06.2020 3351 6,38%
lipiec 2020 01-31.05.2020 3130 4,87%
czerwiec 2020 01-30.04.2020 3069 6,38%
maj 2020 01-31.03.2020 3365 9,81%
kwiecień 2020 01-28.02.2020 3791 9,81%
marzec 2020 01-31.01.2020 4017 13,85%
luty 2020 01-31.12.2019 4106 13,85%
styczeń 2020 01-30.11.2019 4030 13,85%

 


Korekta Walutowa

Informujemy, że aktualna wartość wskaźnika korekty walutowej CAF dla Klientów DSV Road Sp. z o.o. wynosi dla EUR 0%.

Jako bazowe kursy wymiany powyższych walut wobec polskiego złotego przyjęto średnią arytmetyczną ze średnich kursów walut NBP za okres 27.12.2009-26.01.2010. DSV Road Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do automatycznej korekty cen wyrażonych w walutach obcych o wyżej wymienione wskaźniki, obowiązujące w dniu wystawienia faktury w przypadku, kiedy średni kurs walut obcych NBP przyjmie wartości niższe niż przyjęte kursy bazowe. Weryfikacje i ewentualne korekty stawek odbywają się w okresach miesięcznych.
Wysokość wskaźnika korekty walutowej zależy od różnicy pomiędzy kursem bazowym a średnim kursem wymiany walut NBP przyjętym dla danego okresu rozliczeniowego oraz od współczynnika wpływu zmiany kursu na zmianę średnich kosztów transportu w DSV Road Sp. z o.o., wynoszącego obecnie 68,00%. Współczynnik ten może ewentualnie ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów DSV Road Sp. z o.o.

Stowarzyszenie ProLogistyka, skupiające największe firmy branży Transport-Spedycja-Logistyka w Polsce, wydało w dn. 7.12.2007 rekomendację w sprawie stosowania dodatku walutowego w transporcie drogowym.

Rekomendacja ProLogistyki

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Road