DSV - Global Transport and Logistics
globe icon globe icon white Select country

Select country

MyDSV

MyDSV

Login Sign up

Ustawa Macrona

Władze francuskie wydały przewodnik dotyczący wprowadzenia we Francji nowej ustawy o nazwie „Loi Macron”.

Nowe wytyczne mają na celu uregulowanie działalności zagranicznych firm zajmujących się transportem drogowym na terytorium Francji. Wszyscy kierowcy zagraniczni muszą otrzymywać pensję równą płacy minimalnej we Francji, ze skutkiem od 1 lipca 2016 r. Firmy transportowe muszą również wyznaczyć swojego przedstawiciela we Francji.

Ta reforma dotyczy wszystkich zagranicznych firm transportowych, które wysyłają pracowników do Francji na mocy warunków wymienionych w artykułach L. 1262-1 i L. 1262-2 francuskiej Ustawy o zatrudnieniu, w szczególności dotyczących:

  • Transportu transgranicznego, jeśli klient ma siedzibę we Francji lub prowadzi działalność we Francji;
  • Sytuacji, w której firmy transportują towar do jednego ze swoich biur;
  • Sytuacji, w której pracownik jest wynajęty przez agencję pracy tymczasowej w celu transportu do firmy, która prowadzi działalność we Francji.

Dział pozyskiwania przewoźników DSV może cię skontaktować z francuskimi firmami, które pomogą ci zachować zgodność z przepisami.

Wymagane formalności – Certyfikat oddelegowania kierowcy (Attestation de détachement)

  • Ważność – maks. 6 miesięcy, na kilka delegacji. Brak konieczności podawania konkretnych czynności, które ma wykonywać kierowca.
  • Formularz – Ministerstwo udostępnia szablon dokumentu dla następujących przypadków: zatrudnienie tymczasowe, zatrudnienie wewnątrz firmy, usługi transgraniczne
  • Zastosowanie – Kierowcy muszą wozić w ciężarówce egzemplarz certyfikatu i okazywać go upoważnionym organom na ich żądanie podczas kontroli. Na żądanie kierowca musi też okazać umowę o pracę. Drugi egzemplarz formularza powinien być przechowywany u przedstawiciela firmy we Francji lub w firmie, która wynajmuje kierowcę.

Ewentualne kary w razie nieprzestrzegania przepisów:

Kara administracyjna (maks. 2 000 EUR za jednego pracownika)

  • Niemożność okazania certyfikatu
  • Firma nie ma pracującego przedstawiciela

Mandat klasy 4. (maks. 750 EUR)

  • W ciężarówce nie ma certyfikatu oddelegowania

Mandat klasy 3. (maks. 450 EUR)

  • W ciężarówce nie ma umowy kierowcy o pracę

Dowiedz się więcej o nowych przepisach tutaj I tutaj.

Zadzwoń do nas już dziś

Skontaktuj się z nami