Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV har godkänt vetenskapliga mål för minskade utsläpp av växthusgaser enligt Science Based Targets-initiativet och Agenda 2030

Minskade utsläpp enligt nedan miljömål kommer att spela en viktig roll för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, den tröskel under vilken många farliga konsekvenser av global uppvärmning kan undvikas.

Fram till 2030 är vi fast beslutna att:

  • Nå noll i netto koldioxidutsläpp till 2050 i vår verksamhet
  • Minska vårt absoluta utsläpp av scope 1 och 2 med 50% (baslinjeåret är 2019)
  • Minska våra absoluta utsläpp av scope 3 med 30% (baslinjeåret är 2019)
  • I Sverige är vår ambition att minska växthusgasutsläppen med 70 % för inrikes vägtransporter enligt Agenda 2030

Scope 1 innefattar företagets direkta utsläpp från DSV som t ex sophantering, utsläpp från tjänstebilar och transporter i egen regi. Scope 2 innefattar indirekta utsläpp från företaget, som t ex från uppvärmning av kontor och terminaler och Scope 3 innefattar utsläpp från t ex underleverantörer, där merparten av våra godstransporter ingår.

Science Based Targets-initiativet är ett gemensamt initiativ av Carbon Disclosure Project, FNs Global Compact, World Resources Institute och World Wildlife Federation, och är utformat för att öka företagens ambition att skydda klimatet genom att införa en strategi för företagets mål för minskade miljöutsläpp.

Vårt engagemang för Science Based Target-initiativet styr inte bara vårt hållbarhetsarbete utan säkerställer också att vår koldioxidsnåla transformation är anpassad till klimatvetenskapen.

”Vi som företag har ett ansvar att driva vår egen verksamhet och branschen mot att minimera miljöpåverkan från transport- och logistiktjänster. Genom att sätta ambitiösa mål och ha ett starkt fokus på hållbarhet i hela företaget har vi förbättrat våra ansträngningar och genomfört många nya initiativ under 2022, säger Hanna Haglund, Senior CSR Manager Sustainability.

Läs mer om Science Based Targets (SBT)-initiativet på vår globala hemsida.

Agenda 2030 är FN:s agenda för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030