Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Välkommen till DSVs svenska Brexitsida. Här hittar du användbara guider, länkar och nyheter rörande Brexit efter Storbritanniens utträde.

Att tänka på

Sedan Storbritannien valde att lämna EU har ökad administration, förtullning och förändrad hantering vid gränser medfört längre ledtider. Det finns ännu inget som tyder på att ledtider och hantering kommer återgå till hur det var före Brexit. Vi rekommenderar därför att du noga läser igenom den information och de guider du finner enligt nedan, för att säkerställa ett korrekt förfarande och därmed undvika ytterligare fördröjning. Här följer en kort sammanfattning av vad som krävs och att tänka på:

  • Detaljerad information kring vilken typ av gods det är som ska skeppas ska anges både på bokningen och på handelsfakturan
  • Bokad sändning måste stämma överens till 100% med faktura vad gäller antal kolli, vikt, avsändare, mottagare etc.
  • Korrekt utställd faktura som ska innehålla alla uppgifter som krävs för att export respektive importförtullning skall fungera smärtfritt. Se checklista enligt nedan
  • Undertecknad tullfullmakt av firmatecknare samt säkerställande att kund/leverantör i UK ska också vara ordnat. Se länk till tullfullmakt enligt nedan
  • Korrekt angivet leveransvillkor, valuta samt HS koder för korrekt förtullning anges på handelsfakturan
  • Ursprungsförsäkran angiven på faktura (UK/EU ursprung) för att undvika tull
     

Import från Storbritannien

Om du vill importera varor från Storbritannien rekommenderar vi att du besöker importguiden på vår globala Brexit-sida som går igenom importförfarandet steg för steg. Det är mycket viktigt att DSV Road har fått din tullfullmakt i enlighet med importguiden. Lär mer om tullfullmakt nedan. Dessutom måste din faktura uppfylla villkoren som beskrivs i vår Post-Brexit checklist här på vår globala Brexit-sida för att vi ska kunna genomföra leveranser av ditt gods. 

Export till Storbritannien

Om du vill exportera varor till Storbritannien rekommenderar vi att du besöker exportguiden på vår globala Brexit-sida och hanterar instruktionerna steg för steg. Det är mycket viktigt att DSV Road har fått din tullfullmakt i enlighet med exportguiden. Lär mer om tullfullmakt nedan. Dessutom måste din faktura uppfylla villkoren som beskrivs i vår Post-Brexit checklist här på vår globala Brexit-sida för att vi även ska kunna hantera dina exportleveranser.

Tullfullmakt

DSV utför gärna tullförfaranden för din räkning. För att kunna göra det behöver vi dock en tullfullmakt. Använd våra mallar på svenska eller engelska och skicka ifylld fullmakt till tullfullmakt@se.dsv.com om du vill att vi hanterar dina tullärenden. Notera att fullmakten måste signeras av firmatecknare. För att se vem som är firmatecknare i bolaget kan man till exempel gå in på www.allabolag.se

Handelsfaktura

Det är av största vikt att din faktura uppfyller de kravs som ställs för tullhantering. Här finns en checklista för att säkerställa att innehållet är komplett.

Nyheter

Här samlas de senast publicerade nyheterna rörande vår Storbritannientrafik

2021-01-14       Uppdatering gällande import och exportguider

2021-01-13       Information och vägledning gällande ursprungsförsäkran

2021-01-05       Information gällande Border Inspection Point (BIP)

2020-12-28       Avtalsförslag klart mellan EU och UK

2020-12-23       Ökad import och export medför back-logg på transporter till och från UK

2020-12-07       Transporter av livsmedels- och jordbruksprodukter till och från Storbritannien

DSVs Globala Brexit-sida

Besök gärna DSVs globala Brexit-sida för ytterligare information.

Vill du veta mer?

Har du frågor med anledning av Brexit är du välkommen att ställa dem till din ordinarie DSV-kontakt eller via e-post: brexit@se.dsv.com

 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst