Logo DSV

Rikard Hansson är DSVs öra mot marken när det gäller att upptäcka förbättringsmöjligheter inom verksamheten

Rikard Hansson har jobbat på DSV i hela sitt yrkesverksamma liv med placering på olika avdelningar, vilket gett honom en bred erfarenhet av DSV och transportbranschen. Det har han stor nytta av i sitt arbete som kvalitets- och miljökoordinator på DSV med arbetsuppgifter som t.ex. kunduppföljning inom vårt NPS arbete, interna och externa revisioner, uppföljning av reklamationer, godssökning, truckinköp, uppföljning av åkerier och övriga kvalitetsfrågor. 

En del av Rikards arbete går ut på att genomföra uppföljningssamtal kopplade till vår kundundersökning. Kundundersökningen innehåller bl.a. frågan ”Hur benägen är du att rekommendera DSV till en vän eller kollega?” Frågan kan besvaras med poängen 0-10. 

”Jag ringer upp de kunder som svarat 0-6 för att ta reda på vad som gått fel och vad vi kan göra för att bli ännu bättre. När jag fått svar på mina frågor tar jag dem vidare till den avdelning som berörs som i sin tur återkopplar till kunden med en åtgärdsplan”, säger Rikard och fortsätter: 

”Många kunder är väldigt positiva när vi ringer upp och ser det som ett bevis på att DSV tar sina kunders åsikter på allvar. Det är väldigt viktigt att vi får möjlighet att rätta till eventuella fel och brister och vi uppskattar verkligen den tid våra kunder lägger på att besvara våra frågor. Ju fler svar vi får in desto bättre underlag har vi för vårt förbättringsarbete. Här tittar vi även på positiv feedback. Om en kund berättar att man tycker en trafikavdelning är bättre än en annan, kan vi ta lärdom av det mellan avdelningarna”, säger Rikard Hansson.

”Det bästa med mitt arbete är möjligheten att få en helhetsbild av våra processer. Genom givande uppföljningssamtal får jag även våra kunders perspektiv på vårt arbete. På det viset har jag en unik möjlighet att förbättra vår verksamhet och komma fram till en lösning som är bra för både våra kunder och DSV”, avslutar Rikard Hansson.

Vill du arbeta på DSV?

Gå till vår jobbportal för lediga tjänster.

Kontakta oss HR