Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

COVID 19-restriktionerna i Sverige tas bort från och med 9/2 2022

Folkhälsomyndigheten och Regeringen i Sverige, tillsammans med motsvarigheterna i ett antal andra länder, gör nu bedömningen att COVID-19 inte längre har samma påverkan på samhälle och sjukvård som sjukdomen haft under de senaste två åren.

Detta möjliggör för att ta bort de restriktioner som länge varit gällande och som påverkat allas vår vardag.

Inom DSV har vi hela tiden följt och kommer att fortsätta följa de rekommendationer och eventuella restriktioner som FHM lämnar med hänsyn till de scenarier som kan uppstå. Vi, liksom alla andra, hoppas givetvis att vi har det värsta bakom oss och att återgången till ett mer normalt samhällsklimat blir bestående.

Dock gäller fortfarande att COVID-19 och dess mutationer fortsätter att smitta och därmed påverka individer, företag och samhället. Även om nuvarande varianter av viruset tenderar att ge lindrigare sjukdomsförlopp, ska alla med symtom följa gällande rekommendationer, vilket innebär att man ska stanna hemma tills man är frisk. Det är därför viktigt att vi håller en öppen dialog om hur vi gemensamt ska hantera bland annat lastning och lossning för att minimera risken för ökad smitta och sjukfrånvaro hos alla berörda parter.

Situationen ser heller inte likadan ut i alla länder och därför kan olika rekommendationer och restriktioner förekomma, vilket kan påverka hur DSVs och andra företags verksamheter kan bedrivas. Det är därför av största vikt att fortsatt följa utvecklingen i vår omvärld och planera för de olika villkor som kan gälla beroende på vilket land man ska transportera till, från eller genom.

Vi har alltid våra kunders, anställdas och leverantörers säkerhet och hälsa som vår första prioritet samtidigt som vi fokuserar på att ge våra kunder bästa möjliga service och kvalitet utifrån varje givet tillfälle. Vi arbetar därför fortsatt med situationsanpassade och förebyggande åtgärder för att minimera riskerna för virusets spridning och påverkan inom DSVs verksamhet. 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst