Logo DSV

E6/E20 stängs av 13 - 30 maj

Trafikverket informerar att de, med anledning av utbyggnaden av Fyrspåret mellan Malmö och Lund samt ombyggnaden av trafikplats Alnarp på E6, kommer att stänga av E6/E20 under perioden 210513 t.o.m. 210530.

Traffic jam

Trafiken kommer ledas om under avstängningen den 13 - 30 maj och man räknar med stora trafikstörningar och köer på vägarna i hela området, vilket kommer att påverka trafikanter, verksamheter och näringslivet i Skåne och Halland både direkt och indirekt.

Läs mer på:www.trafikverket.se/fyrsparet/e6/
Med hänsyn till ovanstående information kommer även DSVs verksamhet att påverkas under tiden arbetet pågår, med förlängda ledtider som följd.

Vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson hos DSV vid frågor kring dina transporter under ovanstående period. 

Kontaktinformation finner du här på vår hemsida: www.dsv.com/sv-se/support/hitta-dsv

Med vänliga hälsningar
DSV