Logo DSV

IT-problem på terminal i Vilnius

IT
Med anledning av IT-problem vid terminalen i Vilnius kan förseningar i distributionen uppstå. Det finns ingen prognos för när problemen ska vara lösta, men vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.