Logo DSV

Uppdaterade transportplaner gällande vägtransporter av inrikes styckegods

Med anledning av förändringar i Sveriges postnummerindelning samt justering av vissa ledtider, har DSVs transportplaner för inrikes styckegods uppdaterats här på vår hemsida. Dessa börjar gälla den 15/10 2021. Du finner både transportplaner som gäller fram till samt fr.o.m. den 15/10 2021 via nedan länk:

Transportplaner gällande inrikes styckegods
Vänligen kontakta din ordinarie kontakt på DSV vid frågor kring ovanstående information.