Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Från och med årsskiftet höjer Livsmedelsverket sina avgifter för gränskontroll

Äpplen

På livsmedelsverkets hemsida informerar man om avgiftshöjningar gällande import av ekologiska livsmedel samt gällande importkontroll som båda börjar gälla den 1 januari 2022. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida under ”Aktuellt” via länk: https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/regler-for-livsmedelsforetag/importera-livsmedel/aktuellt Här finner du även information gällande nya eko-lagstiftningar som träder i kraft från 1 januari samt om ändring i förordning 2019/1793 gällande import av vegetabiliska livsmedel, vilken träder i kraft den 6 januari.

Vänligen ta del av ovanstående viktiga information under aktuellt på Livsmedelsverkets hemsida och kontakta gärna din ordinarie kontaktperson på DSV vid frågor.