Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Viktig information från Tullverket

Undantag vid handel med Storbritannien upphör vid årsskiftet

UK

I en artikel på Tullverkets hemsida påminner man om att det från årsskiftet ej längre är möjligt att skjuta upp inlämnandet av tulldeklaration för importerade varor till Storbritannien från EU. Det innebär även att du senast den 1 januari 2022 måste ha fått alla leverantörsdeklarationer för de ursprungsintyg som har upprättats under 2021. Annars blir ursprungsintygen ogiltiga och importören i Storbritannien behöver betala tull för varorna.

Vänligen ta del av artikeln i sin helhet på Tullverkets hemsida och förbered er inför de förändringar som träder i kraft vid årsskiftet.