DSV - Global Transport and Logistics

Uppdaterade transportplaner gällande vägtransporter av inrikes styckegods

Med anledning av förändringar i Sveriges postnummerindelning samt justering av vissa ledtider, har DSVs transportplaner för inrikes styckegods uppdaterats på vår hemsida. Dessa börjar gälla den 4/7 2022. Du finner både transportplaner som gäller fram till samt fr.o.m. den 4/7 2022 via nedan länk:

Transportplaner gällande inrikes styckegods

Vänligen kontakta din ordinarie kontakt på DSV vid frågor kring ovanstående information.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor