Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Digitoll, kommande digitalisering inom det norska Tullverket – gäller från 2023!

Norska Tullverkets, Tolletatens, digitaliserar sina processer för att hantera ökade volymer och säkerställa harmonisering med EU:s regelverk

DSV Road

Norska Tullverkets, Tolletatens, samhällsuppdrag innebär att man ska ha kontroll över det som förs in i och ut från Norge. Omfattningen av varor som passerar gränsen är stor och volymen har ökat under flera år, varför Tolletaten måste digitalisera sina processer för att hantera volymen och säkerställa harmonisering med EU:s regelverk. Samtidigt vill man erbjuda en så effektiv och sömlös gränspassage av varor som möjligt, i de fall det inte krävs någon kontroll eller manuell hantering.

Vad innebär Digitoll?
Dagens direktkörningsordning, som innebär att varorna kan köras direkt till varumottagaren och deklareras inom 10 dagar efter gränspassering, kommer att tas bort vid årsskiftet. Syftet med avvecklingen är att säkerställa att Tolletaten mottar varuupplysningar innan, eller senast vid, gränspassering. Allt skall alltså vara deklarerat och klart innan bilen passerar gränsen.

Ovan ändring medför att vi på DSV tvingas ställa mycket höga krav på våra kunders bokningskvalitet, vilket innebär att informationen vid bokning måste överensstämma med fakturan och sändningens innehåll.

Från och med den 1 januari 2023 är det viktigt att:

  • Adresser stämmer på faktura och bokning

  • Antal kolli stämmer med faktura och bokning

  • Angiven vikt är samma på både faktura och bokning, vilket är extremt viktigt

I tillägg måste vi få fakturan till oss, på en PDF eller uppladdad via myDSV, i samband med bokning. Vid försening av inskickade tullpapper kommer vi debitera en förseningsavgift på grund av de merkostnader en försening kommer medföra med anledning av det nya arbetssättet.

Vid felaktiga dokument, samt om informationen inte överensstämmer enligt ovan, kommer bilen stoppas och bli stående vid norska gränsen. För att minimera risken för att felaktigheter upptäcks i ett sent skede, rekommenderar vi att ni låter DSV utföra förtullningen av ert gods och därmed minimera risk för förseningar, missnöjda kunder och extra kostnader.

Vad behöver du som kund göra om DSV utför förtullningen åt er?

  • Säkerställa att alla berörda som hanterar godset, t ex vid bokning, utskrift av faktura och utlastning, förstår vikten av att informationen i bokningen speglar innehållet i fakturan och sändningen.

Vad behöver du som kund göra om DSV inte utför förtullningen åt er?

  • Säkerställa med ert ombud hur era och ombudets rutiner ser ut i alla led, samt se över er tillgänglighet kväll/nattetid i de fall vi måste nå er vid problem.

Vill du ha mer detaljerad information kring Digitoll finner du det på Tolletatens hemsida: https://www.toll.no/no/bedrift/digital-tollbehandling/

Du är även varmt välkommen att höra av dig till: marcus.nilsson@se.dsv.com och christoffer.andersson@se.dsv.com vid tullrelaterade frågor, samt till din ordinarie säljkontakt om du vill att DSV ska utföra förtullningen åt er.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst