Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Uppdaterade transportplaner till vägtransporter av inrikes styckegods

Gäller från och med den 4 april 2023

Lastbilar på motorväg

Med anledning av förändringar i Sveriges postnummerindelning samt justering av vissa ledtider, har DSVs transportplaner för inrikes styckegods uppdaterats på vår hemsida. Dessa börjar gälla den 3/4 2023. Du finner både transportplaner som gäller fram till samt fr.o.m. den 3/4 2023 via nedan länk:

Transportplaner gällande inrikes styckegods

Vänligen kontakta din ordinarie kontakt på DSV vid frågor kring ovanstående information.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst