Logo DSV
Kontakta oss

DSV Protect är en valfri mervärdestjänst som tillhandahålls av DSV som en del av din transport

Skyddar dig vid förlust eller skada på ditt gods. DSV Protect tillhandahåller skadestånd upp till ett föreskrivet maxbelopp (utan någon begränsning av ansvar och baseras på "first loss" ), med förbehåll för villkoren nedan.

Risker

Vi kommer att ersätta dig för förlust av eller skada på ditt gods när det är i vårt förvar eller kontroll. Maxbeloppet som betalas ut bestäms i enlighet med den DSV Protect-tjänst som lanserats för ditt specifika land och transportsätt.

Undantag

Vi ersätter dig inte för:

 1. Förlust, skada eller kostnad hänförlig till er uppsåtliga försummelse
 2. Vanligt läckage, vanlig viktminskning eller volym samt normalt slitage på godset
 3. Förlust, skada eller kostnad orsakad av bristfällig eller olämplig förpackning eller förberedelse av lasten på ett sätt som inte klarar vanliga incidenter under transporten
 4. Förlust, skada eller kostnad orsakad av lastens innevarande natur eller karaktär
 5. Förlust, skada eller kostnad orsakad av försening
 6. Skada eller kostnad orsakad av insolvens eller ekonomisk försummelse hos fartygets ägare, chefer, befraktare eller operatörer
 7. Förlust, skada eller kostnad direkt eller indirekt orsakad av eller som uppstår genom användning av vapen eller anordning
  använder atom- eller kärnklyvning och / eller fusion eller annan liknande reaktion eller radioaktiv kraft eller materia
 8. Förlust, skada eller kostnad till följd av temperaturvariation direkt hänförlig till mekanisk nedbrytning såvida inte mekanisk nedbrytningsperiod överstiger 12 timmar i följd
 9. Förlust, skada eller kostnad direkt eller indirekt orsakad av eller som härrör från kemiska, biologiska, biokemiska eller elektromagnetiska vapen
 10. Förlust, skada eller kostnad direkt eller indirekt orsakad av eller som uppstår genom användning eller drift, i syfte att orsaka skada på någon dator, datorsystem, datorprogram, skadlig kod, datavirus eller process eller något annat elektroniskt system
 11. Förlust, skada eller kostnad till följd av
  a. sjöodugligt eller olämpligt fartyg för en säker transport av lasten, om du är medveten om sådan sjöoduglighet eller olämplighet vid den tidpunkt då godset lastas
  b. olämplig container eller transportsätt för en säker transport av godset, där du är förtrogen med sådan olämplighet vid lastningen
 12. Förlust, skada eller kostnad orsakad av
  a. krig, inbördeskrig, revolution, uppror eller inbördesstrid som uppstår därav, eller någon fientlig handling av eller mot en krigförande makt
  b. tillfångatagande, beslag, gripande, kvarhållande (undantaget pirathandling), och konsekvenserna av detta eller något försök därtill
  c. övergivna gruvor, torpeder, bomber eller andra övergivna krigsvapen
 13. Förlust, skada eller kostnad
  a. orsakas av strejker, uteslutna arbetare eller personer som deltar i arbetsstörningar, upplopp eller uppror
  b. till följd av strejker, lock-outs, arbetsstörningar, upplopp eller uppror
  c. orsakad av att någon terrorhandling är en handling av någon person som agerar på uppdrag av eller i samband med någon organisation som utför aktiviteter riktade mot att styrka eller påverka, med våld eller kraft, av någon regering, oavsett om det är lagligt
  d. orsakas av någon person som agerar utifrån ett politiskt, ideologiskt eller religiöst motiv

Juridik och praxis

Varje tvist angående DSV Protect är underkastad dansk lag och jurisdiktion i Köpenhamn, Danmark.

Krav på anmälan måste ges till DSV utan onödigt dröjsmål

Vi begär att du rapporterar anspråk till oss enligt nedan;

 • Synlig skada - Måste rapporteras omedelbart och senast 5 dagar (exklusive lördagar, söndagar och helgdagar) efter leverans.
  Leveransdokument som POD - Bill of lading, airwaybill, CMR document eller liknande, måste anmärkas med synlig förlust och / eller skada
 • Icke synlig skada - Måste rapporteras omedelbart och senast 7 dagar (exklusive lördagar, söndagar och helgdagar) efter leverans.

Vid sen rapportering kan anspråket avslås och det är kundens skyldighet att bevisa att skada hände när lasten var i vårt förvar.

DSV Protect Broschyr

DSV Protect Broschyr

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions