Logo DSV

För att säkerställa att transportinformationen mellan dig och DSV är korrekt eftersträvar vi alltid elektroniskt utbyte av transportinformation, så kallad EDI.

Vår EDI-hantering baseras på Pharos enligt EDIFACT-standarden. Våra standarder följer e-Com Logistics rekommendationer för logistik- och transportmeddelanden.

Några av våra vanliga meddelandetyper:

Teknisk produktbeskrivning ver 1.5 20160804

Har du frågor?

Våra experter inom EDI och API finns på plats för att hjälpa till.

Kontakta oss EDI