DSV - Global Transport and Logistics
Select country

Select country

MyDSV

MyDSV
Login Sign up
Обадете се днес

Като водач на DSV, Вие трябва да спазвате следните правила:

Оборудване за безопасност

 • Светлоотразителна жилетка, предпазни обувки, защитна каска, предпазни ръкавици и предпазни очила
 • Ако превозвате ADR товар, трябва също така да разполагате с нужното ADR оборудване

Закачане на ново ремарке

Всеки път, когато получите ново ремарке, не забравяйте да проверите:

 • Налични повреди –  ако установите повреди, опишете ги детайлно в Приемно-предавателния Протокол за ремаркето. Направете снимки, ако е необходимо, и ги изпратете на DSV.
 • Проверете кабелите на ремаркето, вратите и отбележете броя на страничните дъски
 • Проверете брезента обстойно и дали цялостта му е нарушена
 • Проверете гумите

Работно време и часове на шофиране

Трябва да познавате и да спазвате всички правила за работното време.

 • Максимално 6 работни дни на седмица.  
 • Работното време е 13 часа на ден – което означава най-малко 11 часа време за почивка.  
 • 3 пъти седмично можете да удължите работното време до 15 часа и по този начин да имате само 9 часа за почивка.  
 • Времето за шофиране е 9 часа, като на всеки 4,5 часа трябва правите почивки от 45 минути.
 • Можете да разделите почивките на две, но поне една от тях трябва да е 30 мин.  
 • Времето на шофиране може да бъде удължено до 10 часа два пъти на седмица.  
 • Вашата почивка за уикенда трябва да бъде 45 часа. Всяка втора седмица можете да имате по-кратка почивка за уикенда от 24 часа, но следващите почивки за уикенда трябва да бъдат най-малко 45 часа.
 • За период от две седмици имате право да шофирате 90 часа, като за една седмица максималното време за шофиране е 56 часа.
Приемо-Предавателен протокол

Приемо-Предавателен протокол

Изтеглете си нашия Приемо-Предавателен протокол
АНГЛИЙСКИ
БЪЛГАРСКИ

Свържете се с нас

Свържете се с нас