DSV - Global Transport and Logistics
globe icon globe icon white Select country

Select country

MyDSV

MyDSV

Login Sign up
Обадете се днес

Като водач на DSV, Вие трябва да спазвате следните правила:

Оборудване за безопасност

 • Светлоотразителна жилетка, предпазни обувки, защитна каска, предпазни ръкавици и предпазни очила
 • Ако превозвате ADR товар, трябва също така да разполагате с нужното ADR оборудване

Закачане на ново ремарке

Всеки път, когато получите ново ремарке, не забравяйте да проверите:

 • Налични повреди –  ако установите повреди, опишете ги детайлно в Приемно-предавателния Протокол за ремаркето. Направете снимки, ако е необходимо, и ги изпратете на DSV.
 • Проверете кабелите на ремаркето, вратите и отбележете броя на страничните дъски
 • Проверете брезента обстойно и дали цялостта му е нарушена
 • Проверете гумите

Работно време и часове на шофиране

Трябва да познавате и да спазвате всички правила за работното време.

 • Максимално 6 работни дни на седмица.  
 • Работното време е 13 часа на ден – което означава най-малко 11 часа време за почивка.  
 • 3 пъти седмично можете да удължите работното време до 15 часа и по този начин да имате само 9 часа за почивка.  
 • Времето за шофиране е 9 часа, като на всеки 4,5 часа трябва правите почивки от 45 минути.
 • Можете да разделите почивките на две, но поне една от тях трябва да е 30 мин.  
 • Времето на шофиране може да бъде удължено до 10 часа два пъти на седмица.  
 • Вашата почивка за уикенда трябва да бъде 45 часа. Всяка втора седмица можете да имате по-кратка почивка за уикенда от 24 часа, но следващите почивки за уикенда трябва да бъдат най-малко 45 часа.
 • За период от две седмици имате право да шофирате 90 часа, като за една седмица максималното време за шофиране е 56 часа.
Приемо-Предавателен протокол

Приемо-Предавателен протокол

Изтеглете си нашия Приемо-Предавателен протокол
АНГЛИЙСКИ
БЪЛГАРСКИ

Свържете се с нас

Свържете се с нас