DSV - Global Transport and Logistics
Select country

Select country

MyDSV

MyDSV
Login Sign up
Обадете се днес

Предимства:

  • Отговорност за товара    
  • NSAB 2015 и подобни стандартни условия
  • Каботаж, включително изпълнение на изискванията на немския закон за превозите (GüKG)
  • Изискванията на националното законодателство
  • Обхваща автомобилния превоз в Европа (географски граници), Кипър и страните, граничещи със Средиземно море

Ваша е отговорността, като превозвач да осигурите застраховка "Гражданска отговорност" на Вашите влекачи през цялото време на работа с DSV.

ЧМР Застраховката е валидна само когато транспортирате товар на DSV. Застраховката е валидна за автомобил/регистрационния номер. В случай на смяна на влекача/регистрационния номер, трябва да информирате DSV.

Свържете се с нас

Свържете се с нас