DSV - Global Transport and Logistics
Select country

Select country

MyDSV

MyDSV
Login Sign up
Обадете се днес

Предимства:

  • Ще получите извлечение, показващо възстановяването на ДДС по държави
  • Ще получите информация за крайните срокове, които трябва да бъдат спазени
  • Личен контакт със съответните органи 

За да се гарантира възможно най-бърза транзакция, не е необходимо да заплащате нищо, докато не получим възстановяване на Вашето ДДС.

Свържете се с нас

Свържете се с нас