Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous

Mitä Control Tower voi antaa toimitusketjullesi?

Control Tower tarjoaa enemmän kuin "vanhanaikaisen" kuljetusten hallintapalvelun, ja se tarjoaa toimintoja, jotka oikeissa tilanteissa käytettyinä tuovat varmasti lisäarvoa logistiikan ja toimitusketjun toimintaan.

Talousalan lehtiartikkeleiden ja 3PL-toimittajien uutisten mukaan Control Towereita ollaan perustamassa kautta maailmanlaajuisten toimitusketjujen. Jokaisella alalla toimivalla yrityksellä on ainakin yksi, ellei useita Control Towereita.
 
Control Tower -konsepti on helppo visualisoida: monikielisten liikenteenhoitajien miehittämä palvelutiimi, jonka keskipisteenä on laaja näyttö, jolla näkyy kokonaisvaltainen yleiskuva kaikista asiakkaan rahtivirroista ja jossa määritetään selkeästi kaikki ongelma-alueet.
 
Mutta onko oikeastaan kyse palvelutiimistä? Control Tower tarjoaa enemmän kuin "vanhanaikaisen" kuljetusten hallintapalvelun, ja se tarjoaa toimintoja, jotka, jos niitä käytetään asianmukaisissa tilanteissa, voivat varmasti tuoda lisäarvoa logistiikan ja toimitusketjun toimintaan.
 

Mitä Control Towerit ovat?

Tässä on yhteenveto siitä, mitä Control Tower EI ole:
 • Se ei oikeasti ole torni (Control Tower).
 • Se ei ole suorassa yhteydessä kuljettajien, merikapteenien tai lentäjien kanssa.
 • Se ei hallitse tuotanto-, varastointi-, täydennys- tai tilausprosesseja.
 • Se ei ole 4PL:n synonyymi.
Control Towerit tarjoavat pääsääntöisesti toimitusketjun läpinäkyvyyttä eri divisioonien, maiden ja liikennemuotojen välillä."
Control Towerin sydän on tietokeskus, jota tukevat yksityiskohtaiset päätöksentekosäännöt ja koulutettu operaattoritiimi. Tämän keskitetyn tietokeskuksen suuri etu on, että se kerää ja integroi tietoja eri lähteistä ja jakaa ne sitten edelleen yhtenäisessä, standardoidussa muodossa. Tietokeskuksen tarjoaman kokonaiskuvan avulla Control Towerin henkilöstö voi havaita riskit tai mahdollisuudet varhaisessa vaiheessa.
 
Control Towerin todellinen toimintatapa vaihtelee yhtiöittäin, raaka-ainetarvikkeiden orkesteroinnista tehtaalle aina ovelta-ovelle-ohjaukseen. Varaosien ja palautusten hallinta tapahtuu aina erikseen.
 

Mitä eroa on Control Towereilla ja perinteisellä rahdin tai jakelun hallinnoinnilla?

Control Towerit eivät ole fyysisesti tai hierarkkisesti sidoksissa yhteen tiettyyn paikkaan, kun taas perinteisiä rahti- ja jakeluvirtoja hallinnoidaan joko lähtö- tai määräpaikasta."
Lisäksi Control Tower keskittyy yleensä 'tapahtumien hallintaan': ne keräävät ja tallentavat toimittajien ja logistiikkapalvelujen tarjoajien tilatietoja jäsennellysti. Näitä tietoja käytetään antamaan Control Towereille käsitys tilausten, varastossa olevien tuotteiden ja lähetysten todellisesta tilasta. Tämä antaa niille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä toimitusketjujen suunnittelussa, seurannassa ja analyysissä.
 
Tavanomainen kuljetustenhallinta sen sijaan keskittyy vain kuljetuksiin tai jakeluun. Kuljetustenhallinta sisältää tyypillisesti rahdin huolinnan, seurannan ja jäljityksen sekä nouto- ja toimitusaikataulut.
Control tower

Kuka tarvitsee Control Towereita?

Control Towereita käytetään näkyvyyden parantamiseen monimutkaisissa toimitusketjuissa. Toimitusketjusi on monimutkainen, kun:
 • soveltamisala on globaali tai mannertenvälinen
 • riippuvuus on suuri
 • monet toimitusketjun toiminnot on ulkoistettu
 • asiakkaidesi palveluvaatimukset ovat yhä haastavampia
Monimutkaiset toimitusketjut vaativat nopeaa ja tosiasioihin perustuvaa tietoa tilauksen statuksesta, tuotteen logistiikkakustannuksista, toimitusketjukumppanien suorituskyvystä, tai juurisyyanalyysiä. Tällaisia tietoja tarvitaan nopeiden, tyhjentävien vastausten antamiseksi kysymyksiin. Control Towerit on suunniteltu antamaan juuri sellaisia keskitettyjen tietoratkaisujen avulla.
 
Jopa hyvin pirstaleiset toimitusketjut voivat saada merkittäviä etuja Control Towereista, kuten jotkut DSV-asiakastarinat kertovat. Siitä huolimatta yritykset, jotka perustavat toimintansa vahvasti paikallisten organisaatioiden varaan, voivat odottaa jonkin verran vastustusta perustaessaan Control Towerin. Kuten useimmissa keskittämistoimissa, paikalliset organisaatiot vastustavat suoran yhteyden menettämistä paikallisella kielellään sekä menettäessään vaikutusvaltaansa ongelmatapausten ratkaisussa. Jos paikalliset organisaatiosi ovat tällä hetkellä hyvin riippumattomia, etene vaiheittain ja yhdistä riittävä paikallinen valvonta keskitettyyn toteutukseen, joka tarjoaa monia etuja.
Control Towerit voivat parantaa läpinäkyvyyttä monimutkaisissa ja hyvin pirstaleisissa toimitusketjuissa tarjoamalla keskitettyjä tietoratkaisuja ja nopeaa, tosiasioihin perustuvaa tietoa."

Voinko perustaa Control Towerin sisäisesti vai pitäisikö se ulkoistaa?

Control Towerin perustamiseen ja operoimiseen tarvitaan tiettyjä edellytyksiä:
 • Suunnittelu: henkilöstö, jolla on kokemusta toimitusketjuista
 • Tapahtumien hallinta: henkilöstö, jolla on kokemusta kuljetustoiminnasta
 • Yritystiedot: henkilöstö, jolla on kokemusta toiminnan parantamisesta
 • Toimitusketjun kumppanien hallinta: henkilöstö, jolla on kokemusta 3PL:stä
 • IT: IT-työkalujen käyttötottumus tietojen vaihtamiseksi toimitusketjun kumppaneiden kanssa (toimittajat, valmistajat, 3PL:t ja operaattorit) sekä sisäinen järjestelmänhallinta tietojen tallentamiseksi jäsennellysti ja tietojen toimittamiseksi Control Towerin toimintojen tueksi.
Päätös Control Towerin ulkoistamisesta riippuu näistä tekijöistä:
 • Onko mahdollista kehittää edellä mainittuja operatiivisia ja tietoteknisiä valmiuksia sisäisesti
 • Sisäiseen ratkaisuun vaadittavat investoinnit vs. ulkoistamiseen liittyvät välilliset kustannukset
 • Työmäärän vaihtelevuus ja tietyn kriittisen massan saavuttaminen
On syytä tehdä tarkka vertailu sisäisen Control Towerin tarjoaman kontrollin ja asiantuntemuksen ja ulkoistamisen tarjoaman lisääntyneen joustavuuden välillä. Control Towerien tyypillisten tehtävien laajuudesta ja määrästä riippuen voit tarvita joko pienen tai keskisuuren ryhmän kokopäiväisiä henkilöitä edellä lueteltujen asioiden hoitamiseksi. Sinun on varmistettava liiketoiminnan jatkuvuus lomakausien, sesonkien tai henkilöstön sairauslomien aikana.
Ainakin alkuvaiheessa sisäinen ratkaisu pyrkii suosimaan prosessin laatua, kun taas ulkoistaminen tarjoaa ratkaisun, joka tarjoaa enemmän pitkäaikaista joustavuutta suhteessa resursseihin ja järjestelmiin."

Control Towerien tyypillisiä etuja

Control Towerit auttavat pitämään tilanteet hallinnassa ja mahdollistavat ennakoivat toimenpiteet ongelmien ehkäisemiseksi. Ilman keskitettyjä Control Towereita ja kokonaisnäkemystä tuhlataan paljon aikaa paikallisten tulipalojen sammutukseen. Control Towerit voivat tunnistaa tyypillisiä ongelmia ja kehittää rakenteellisia vastatoimenpiteitä, jotka perustuvat kokonaisuuteen sopiviin prosesseihin.
 
Tämä saattaa miellyttää toimitusketjun palveluista vastaavia, mutta muista arvioida kuitenkin odotettavissa olevat hyödyt huolellisesti:
 • Sovita yhteen sekä sisäiset että palveluntarjoajia kohtaan asetettavat odotukset ja tarkista, mikä on todellinen tilanne.
 • Etujen tulisi muodostaa perusta prosesseille, järjestelmille ja resursseille.
Suurin osa Control Towerien eduista tulee toimitusketjun näkyvyyden lisääntymisestä. Ne mahdollistavat paremman suunnittelun, päätöksenteon, ennakoivan tapahtumien hallinnan, toimitusketjun kumppaneiden suorituskyvyn parantamisen ja kehittyneemmän toimitusketjun analyysin. Pystyt:
 • valvomaan logistiikkakustannuksia
 • vähentämään varastomääriä
 • parantamaan palveluja, kuten kiertonopeuksia ja oikea-aikaisia toimituksia
Ota yhteys asiantuntijoihimme saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka Control Towerit voivat parantaa ja optimoida toimitusketjusi näkyvyyttä.

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.

Contact us Solutions