Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Tiedätkö mitä LTL tarkoittaa?

Kuljetus- ja logistiikkateollisuuden termit tutuksi sana kerrallaan

Kuljetus- ja logistiikkateollisuudella tuntuisi olevan oma kieli, jossa on yli 5 000 lyhennettä, sanaa, ilmausta ja termiä virallisten juridisten määritelmien ohella.

Olemme koonneet toimitusketjun terminologialuetteloon joitakin yleisimmin käytettyjä logistiikan ja merenkulun termejä, lyhenteitä ja sanoja, sekä listanneet erikseen yleisimmät DSV:hen liittyvät lyhenteet ja termit.

Yleiset termit

3PL

Kolmannen osapuolen logistiikka. Logistiikassa ja toimitusketjun hallinnassa 3PL tarkoittaa, että organisaatio käyttää kolmansia osapuolia, joille se ulkoistaa esimerkiksi jakelu- ja varastointitoimintoja. DSV:tä pidetään ensisijaisesti kolmannen osapuolen logistiikkatoimittajana.

4PL

Neljännen osapuolen logistiikka, jota kutsutaan myös lead-logistiikaksi. 4PL-palveluntarjoajat ottavat monia samoja rooleja kuin 3PL-palveluntarjoajat, mutta niillä on paljon laajempi rooli toimitusketjussa. Vaikka DSV:tä pidetään ensisijaisesti 3PL-toimittajina, tarjoamme myös lead-logistiikkaa/4PL:ää.

AEO

Valtuutettu talouden toimija. Yritys tai organisaatio, joka osallistuu kansainväliseen tavaraliikenteeseen ja jonka kansallinen tullihallinto on hyväksynyt.

Autonominen auto

Kutsutaan myös itseajaviksi autoiksi, robottiautoiksi ja kuskittomiksi autoiksi.

B/L

Konossementti on yksityiskohtainen luettelo aluksen lastista.

Tullivarastointi

Varastointityyppi, jossa yritykset asettavat tavaroita varastoon maksamatta veroja tai tariffeja, kunnes tavarat ovat valmiita jakeluun edelleen.

Kylmäketju

Kylmäketju on jäähdytetty, lämpötilasäädelty toimitusketju, jota käytetään yleisimmin farmaseuttisiin tuotteisiin tai elintarvikkeisiin. Katkeamaton kylmäketju on keskeytymätön sarja jäähdytettyjä tuotanto-, varastointi- ja jakelutiloja, jotka ylläpitävät määrätyn matalan lämpötilavälin.

Vaatimustenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuus tarkoittaa, että tuotteet, palvelut, prosessit ja/tai asiakirjat täyttävät asiaankuuluvat vaatimukset.

Vaaralliset aineet

Vaaralliset aineet ovat materiaaleja tai esineitä, joilla on vaarallisia ominaisuuksia, ja jos niitä ei valvota tai käsitellä asianmukaisesti, ne voivat aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, infrastruktuurille ja/tai kuljetusvälineille. Katso myös vaarallisten aineiden kuljetus.

Digitalisaatio

Digitaalisen tai IT-tekniikan käyttöönotto tai käytön lisääminen.

Digitalisointi

Analogisten tietojen muuntaminen digitaaliseen muotoon.

Kuskiton auto

Viitataan myös itseajavana autona, robottiautona tai autonomisena autona.

FTL, FTL-rahti

Täyteen lastattu trailer (Full Trailer Load) eli lähetyksesi vie rekasta kaiken lastaustilan. Tämä voi johtua siitä, että lähetyksesi täyttää kokonaisen trailerin, tai haluat maksaa koko trailerista, vaikka lähetys ei täytäkään sitä kokonaan. Näin voi olla, jos haluat nopeamman noudon ja toimituksen, mutta se on todennäköisesti kalliimpaa kuin LTL-rahdin, eli osakuorman, tilaaminen.

GDP

Tätä lyhennettä käytetään kahdessa eri yhteydessä:
Hyvä jakelukäytäntö (Good Distribution Practise) = ohjeistus ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden oikeanlaiseen jakeluun.
Bruttokansantuote (suomeksi lyhenne BKT) = rahamääräinen mittaus kaikkien maassa tai alueella kauden aikana tuotettujen lopputuotteiden ja palvelujen markkina-arvosta.

Liikennöitsijä

Liikennöitsijällä tarkoitetaan yritystä tai tahoa, joka hoitaa varsinaisen rahdinkuljetuksen.

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetukset hoidetaan voimassaolevien kansainvälisten ja kansallisten säännösten mukaisesti, jotka vaihtelevat kuljetusmuodoittain. Säännösten tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota saattaa aiheutua ihmiselle, omaisuudelle tai ympäristölle. Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat kansalliset ja kansainväliset määräykset perustuvat kaikki YK:n luokitusjärjestelmään.

Terveydenhuollon vertikaali

Terveydenhuollon vertikaali tarjoaa palveluja useille aloille, mukaan lukien biotekniikka ja lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja diagnostiikka, lääketuotteet ja henkilökohtainen hoito sekä sairaalat ja hoitokodit.

Incoterms®

Incoterms-lausekkeet ovat maailmanlaajuisten kauppaehtojen vakiolausekkeita, jotka auttavat kauppiaita, lakimiehiä, rahdinkuljettajia ja vakuutusyhtiöitä tavaroiden ostamisen, myynnin ja kuljetuksen yhteydessä. 11 lausekkeessa selvitetään sinun ja kauppakumppaneidesi velvollisuudet (esimerkiksi kuka on vastuussa kuljetuksesta, tuonti- ja vientiselvityksestä jne.) Lausekkeissa myös määritellään se kuljetuksen kohta, jossa riski siirtyy myyjältä ostajalle.

Lead Logistics

Lead-logistiikkapalvelujen tarjoajat, joita kutsutaan myös 4PL-palveluntarjoajiksi, ottavat monia samoja rooleja kuin 3PL-palveluntarjoajat, mutta niillä on paljon laajempi rooli toimitusketjussa.
DSV:tä pidetään ensisijaisesti 3PL-tarjoajana, mutta tarjoamme myös lead-logistiikkaa/4PL:ää: DSV Lead Logistics

Lavametri

Lavametri on 1 lineaarinen metri kuormatilaa rekassa tai perävaunussa/trailerissa rahtikustannusten laskemiseksi. Lavametriä käytetään, kun tavaroita ei voi lastata päällekkäin. Yksi eurolava on 0,4 lavametriä.

LTL, LTL-rahti

Osakuorma eli vähemmän kuin täysi kuorma (Less than Trailer Load). Kun lähetys ei vaadi kokonaista rekkaa, tilaat "LTL:n" ja tavarat toimitetaan muiden asiakkaiden tavaroiden mukana samassa kuormassa. Tämä on edullisempi ratkaisu kuin kokonaisen rekan/trailerin varaaminen.

Robottiauto

Viitataan myös itse ajavaan autoon, autonomiseen autoon ja kuskittomaan autoon.

Itseohjautuva auto

Kutsutaan myös nimellä robottiauto, autonominen auto ja kuskiton auto.

SOP

Vakiotoimintamenettely (Standard Operating Procedure, SOP) on joukko ohjeita, joiden avulla organisaation työntekijät voivat toteuttaa monimutkaisia rutiinitoimintoja tehokkaasti ja yhdenmukaisesti teollisuuden määräysten mukaisesti ja vähentää väärää viestintää.

TEU

20 jalan konttia vastaava yksikkö. Vakioyksikkö aluksen lastikapasiteetin tai terminaalin lastinkäsittelykapasiteetin kuvaamiseen.
Tavallinen 40 jalan (40x8x8 jalkaa) kontti vastaa kahta TEU:ta (kukin 20x8x8 jalkaa).

TMS

Liikenteen hallintajärjestelmä on toimitusketjun hallinnan osa, joka auttaa optimoimaan kuljetuskaluston tehokkuuden.

Track and Trace

Track and trace eli lähetysseuranta on prosessi, jolla tunnistetaan lähetysten aiemmat ja nykyiset sijainnit toimitusketjussa.

WMS

Varastonhallintajärjestelmä (WMS) on ohjelmistosovellus, joka tukee ja parantaa varastotoimintoja ja jakelukeskusten hallintaa.

 

DSV:tä koskevat termit

Seuraavat lyhenteet ja termit koskevat DSV:tä.

ABX Logistics

DSV osti yrityksen vuonna 2008.

CargoLink

DSV Roadin liikenteenhallintajärjestelmä. Lyhenne: CL

CargoWise One

DSV Air & Sean liikenteenhallintajärjestelmä. Lyhenne: CW1

CargoWrite

DSV Solutionsin varastonhallintajärjestelmä. 

DSV A/S

DSV:n holdingyhtiö on noteerattu NASDAQ-pörssissä Kööpenhaminassa (Tanska).

DSV Air & Sea Holding A/S

DSV Air & Sea -divisioonan holdingyhtiö.

DSV Flow Control

DSV:n 3PL-tuotteen nimi, joka tunnettiin aiemmin nimellä ''Control Tower ''

DSV Lead Logistics

3PL-palveluiden lisäksi DSV tarjoaa myös 4PL-palveluita tällä nimellä.

DSV Road Holding A/S

Road-divisioonan yritysten holdingyhtiö.

DSV Solutions Holding A/S

Solutions-divisioonan yritysten holdingyhtiö.

DSV Track & Trace

DSV:n online-lähetysseurantapalvelun nimi.

DSV XPress

DSV:n kuriiripalvelun nimi.

DSV:n divisioonat

DSV koostuu kolmesta divisioonasta: DSV Road, DSV Air & Sea ja DSV Solutions.

Sähköiset palvelut

Sähköiset palvelut koostuvat itsepalvelutyökaluista kuten Online Booking, Purchase Order Management, Track & Trace jne.

Frans Maas

DSV osti yrityksen vuonna 2006.

myDSV

DSV:n itsepalveluportaali asiakkaille kuljetustilausten tekemiseen ja kuljetusten seurantaan.

Panalpina Welttransport (Holding) AG

DSV osti yrityksen vuonna 2019.

UTi Worldwide Inc.

DSV osti yrityksen vuonna 2016.

 

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us