Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

DSV on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja ja varmistamaan, että organisatoriset ja tekniset turvatoimet ovat käytössä.

DSV:n yleinen tietosuojakäytäntö

DSV on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi ja varmistamaan, että henkilötietojesi suojaamiseksi on käytössä organisatorisia ja teknisiä turvatoimia riippumatta siitä, ostatko DSV:n kuljetus- ja/tai logistiikkapalveluja (”palvelut”), vastaanotatko uutiskirjeitä vai selaatko vain DSV:n verkkosivustoa.

Käyttämällä DSV:n verkkosivustoa tai ostamalla palveluita suostut siihen, että DSV Group käsittelee henkilötietojasi tämän DSV:n yleisen tietosuojakäytännön ("käytäntö") ja DSV:n verkkosivuston käyttöä koskevan oikeudellisen ilmoituksen mukaisesti. Oikeudellinen ilmoitus löytyy täältä.

DSV tarjoaa kuljetus- ja logistiikkapalveluja. DSV-yksikkö, johon olet yhteydessä, on niiden henkilötietojen rekisterinpitäjä, joita sinusta on saatu ja käsitelty ja jotka kuuluvat palvelujen tarjoamiseen sinulle tai vierailuun jollakin DSV:n verkkosivustolla.
DSV voi muuttaa ja päivittää tätä käytäntöä säännöllisesti oman harkintansa mukaan.

Henkilötiedot, käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta


Palvelut

DSV vastaanottaa ja kerää henkilötietojasi suoraan sinulta tai muilta rekisterinpitäjiltä, jotta DSV voi tarjota palveluita tai avustaa sinua, palvelun edunsaajaa, palveluiden tai pyyntöjen kanssa. Muut rekisterinpitäjät voivat tarpeen mukaan luovuttaa meille henkilötietoja, kuten nimesi, osoitteesi, nimikkeesi tai yhteystietosi, jotta voimme tarjota sinulle palveluita. Pyynnöstäsi DSV kertoo sinulle tällaisten muiden rekisterinpitäjien henkilöllisyyden.

Henkilötietojasi käsitellään DSV:n tai DSV:n asiakkaan kanssa solmimasi sopimuksen täyttämiseksi, pyyntöjen toteuttamiseksi tai avustamiseksi pyyntöjen kanssa (esimerkiksi yhteydenottolomakkeen täyttämisen yhteydessä tai osana rekisteröitymistä tai kyselyä).
DSV käsittelee henkilötietojasi sovellettavien lakien mukaisesti, ja henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustana on joko sopimus, suostumuksesi, lakisääteinen velvoite tai DSV:n oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 pykälän a, b, c ja f kohtien mukaisesti.

Verkkosivustot

Kun käytät DSV:n verkkosivustoja, voimme kerätä ja kirjata tietoja tietokonejärjestelmästäsi DSV:n verkkosivuston toimivuuden varmistamiseksi ja DSV:n evästekäytännön mukaisesti, joka löytyy osoitteesta www.dsv.com. Tähän voi sisältyä henkilötietojen, kuten IP-osoitteen, käyttöajan ja muiden verkkosivusto- ja selaintietojen käsittelyä. Lisäksi DSV voi kerätä nimesi ja yhteystietosi, jos käytät pyyntölomaketta missä tahansa DSV:n verkkosivustolla.

DSV käsittelee henkilötietojasi sovellettavien lakien mukaisesti, ja henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustana on joko suostumuksesi tai DSV:n oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 pykälän a ja f kohtien mukaisesti.

DSV:n uutiskirjeet ja muut kaupalliset materiaalit

DSV käsittelee nimeäsi, sähköpostiosoitettasi ja muita yhteystietojasi lähettääkseen sinulle uutiskirjeitä, kutsuja ja tietoja tapahtumista sekä muuta asiaankuuluvaa tietoa DSV:n palveluista ja yrityksestä.

DSV käsittelee henkilötietojasi sovellettavien lakien mukaisesti, ja henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustana on suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 pykälän a kohdan mukaisesti. Voit aina peruuttaa suostumuksesi käsittelyn jatkamiseen.

Tarkoituksestasi riippumatta on suositeltavaa, että et luovuta meille arkaluontoisia henkilötietoja, jotka koskevat esimerkiksi rotua tai etnistä alkuperää, uskontoa, ammattiyhdistysjäsenyyttä, seksuaalista suuntautumista, terveystietoja, geneettisiä tai biometrisiä tietoja jne.

Lisäksi DSV voi anonymisoida ja koota tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, jotka on kerätty miltä tahansa DSV:n verkkosivustolta tai minkä tahansa varausjärjestelmän tai vastaavan kautta tilastollisia tarkoituksia varten DSV:n tuotevalikoiman laajentamiseksi ja palvelujen parantamiseksi.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

DSV voi luovuttaa henkilötietojasi muille DSV-konsernin yksiköille, sopimusperusteisille palveluntarjoajille ja neuvonantajille ("kolmansille osapuolille"), jos se on tarpeen velvoitteiden täyttämiseksi sinua kohtaan. Sopimusperusteiset palveluntarjoajat voivat olla esimerkiksi liikenteenharjoittajia, kuljetusyrityksiä, lentoyhtiöitä, viranomaisia tai tietotekniikkapalvelujen tarjoajia, jotka tarjoavat joihinkin palveluihin, kuten jäljitykseen, merkintöihin ja varauksiin liittyviä IT-työkaluja.

Lisäksi DSV voi luovuttaa hosting-palveluntarjoajille, markkinointiyrityksille tai muille palveluntarjoajille palvelujen tarjoamiseen tarvittavia henkilötietoja, joita on käsitelty DSV:n verkkosivustojen käytön, tapahtumiin osallistumisen tai DSV:n kaupallisten tietojen vastaanottamisen yhteydessä.

Lisäksi DSV voi luovuttaa tietojasi, jotta DSV voi täyttää lakisääteiset velvoitteensa tai suojella DSV:n tai muiden oikeuksia, omaisuutta ja turvallisuutta tai jos DSV:n liiketoimintaa myydään/likvidoidaan.

Pyynnöstäsi DSV voi kertoa sinulle tällaisten kolmansien osapuolten henkilöllisyyden.

Kolmannet osapuolet, joille henkilötietoja luovutetaan, voivat sijaita kotimaasi ulkopuolella, mutta tällöin DSV varmistaa aina, että henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti ja että henkilötietojen siirtoa ja luovuttamista varten on käytössä laillinen menetelmä, esimerkiksi EU:n vakiosopimuslausekkeet.

Ajanjakso, jolloin DSV käsittelee henkilötietojasi

Henkilötietojasi käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksen saavuttamiseksi ja sovellettavan lain mukaisesti. Henkilötietosi poistetaan, kun niitä ei enää tarvitse säilyttää tarkoituksen saavuttamiseksi, ellei sovellettava laki vaadi DSV:tä säilyttämään niitä pidempään. Käyttötarkoituksen kesto vaihtelee oikeusperustan ja sitä ympäröivien olosuhteiden mukaan (esim. kanssasi tehdyssä sopimuksessa sovitut ehdot, suostumuksen voimassaoloaika, laillinen etu jne.) sekä maiden mukaan, joihin palvelut liittyvät (esim. kansalliset kirjanpitovaatimukset jne.) ja sen mukaan, mitä palveluja DSV tarjoaa.

DSV:n verkkosivuston käyttöön liittyvät henkilötiedot poistetaan viimeistään 30 päivän kuluttua, lukuun ottamatta evästeitä, jotka poistetaan DSV evästekäytännön mukaisesti.

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, henkilötiedot poistetaan viimeistään silloin, kun peruutat suostumuksesi, ellei sovellettava laki vaadi DSV:tä säilyttämään henkilötietoja pidempään.

Oikeutesi yksityishenkilönä

Lain mukaan sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi DSV käsittelee.
  • Sinulla on oikeus korjata tai täydentää virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot.
  • Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus henkilötietosi poistamiseen.
  • Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.
  • Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.
  • Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus pyytää henkilötietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Mitkä tahansa DSV:lle antamasi suostumukset voidaan peruuttaa milloin tahansa ottamalla meihin yhteys alla olevilla yhteystiedoilla.

Ota yhteys

Jos sinulla on kysyttävää tämän käytännön sisällöstä tai oikeuksistasi yksityishenkilönä, voit ottaa yhteyden kotimaasi paikalliseen tietosuojavaltuutettuun käyttämällä alla mainittua sähköpostiosoitetta. Jos kotimaassasi ei ole paikallista tietosuojavaltuutettua, voit ottaa yhteyden meihin:

DSV A/S
Att. Group Compliance
Hovedgaden 630
P.O. Box 210
DK-2640 Hedehusene
Denmark
CVR-numero: 58 23 35 28
Puhelinnumero: +45 43 20 30 40
Sähköpostiosoite: privacy@dsv.com

Paikallisen tietosuojavaltuutetun yhteystiedot Suomessa: finland.privacy@dsv.com

Valitukset

Jos haluat valittaa henkilötietojesi vaatimustenvastaisesta käsittelystä tai ilmoittaa siitä meille, voit käyttää DSV:n väärinkäytösten ilmianto-ohjelmaa tai ottaa meihin yhteyden sähköpostilla privacy@dsv.com.

Voit myös tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavaltuutetulle/valvontaviranomaiselle. DSV:n johtava tietosuojavaltuutettu on: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tanska.