Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous

Incoterms®-lausekkeet määrittävät vastuun ja riskin siirtymisen myyjältä ostajalle

Incoterms®-kokoelman vuoden 2020 painoksen lausekkeet ovat välttämättömiä, kun käydään kauppaa nykymaailmassa.

DSV Group ei ole Incoterms®-tavaramerkin tosiasiallinen omistaja. Incoterms® on Kansainvälisen kauppakamarin rekisteröity tavaramerkki. Lisätietoja ja Incoterms®-lausekkeiden viralliset selostukset löytyvät Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) verkkosivustolta.

Incoterms®-lausekkeet ovat maailmanlaajuisten kauppaehtojen vakiolausekkeita, jotka auttavat kauppiaita, lakimiehiä, rahdinantajia ja vakuutusyhtiöitä tavaroiden ostamisen, myynnin ja kuljetuksen yhteydessä.

11 lausekkeessa selvitetään sinun ja kauppakumppaneidesi velvollisuudet (esimerkiksi kuka on vastuussa kuljetuksesta, tuonti- ja vientiselvityksestä jne.) ja mikä tärkeintä, se kuljetuksen kohta, jossa riski siirtyy myyjältä ostajalle.

Kuka loi Incoterms®-lausekkeet?

Lausekkeet on luonut ja julkaissut Kansainvälinen kauppakamari (ICC), ja niitä tarkistetaan kymmenen vuoden välein. Kansainvälinen kauppakamari ilmoitti syyskuussa 2019 Incoterms®-lausekkeiden päivityksestä vuodelle 2020. Voit ostaa viralliset tekstit ja oppaat ICC-kaupasta.

Miksi Incoterms®-lausekkeet ovat sinulle tärkeitä?

Sinun ja kauppakumppanisi on päästävä yhteisymmärrykseen velvollisuuksistanne toisianne kohtaan sekä siitä, kenen vastuulle kuuluu mahdollinen katoaminen, vahinko tai onnettomuus missäkin vaiheessa toimitusketjua.

Mitä lausekkeet kattavat?

Kokoelman yksitoista lauseketta on jaettu kahteen ryhmään. Seitsemää ensimmäistä lauseketta sovelletaan kaikkiin liikennemuotoihin, kun taas neljää viimeistä sovelletaan vain meri- ja sisävesiliikenteeseen.

Kaikkia käyttämiäsi kuljetusmuotoja koskevat lausekkeet:

 • Noudettuna lähettäjältä / Ex Works (EXW)
 • Vapaasti rahdinkuljettajalla / Free Carrier (FCA)
 • Kuljetus maksettuna / Carriage Paid to (CPT)
 • Kuljetus ja vakuutus maksettuina / Carriage and Insurance paid to (CIP)
 • Toimitettuna määräpaikalle / Delivered At Place (DAP)
 • Toimitettuna ajoneuvosta purettuna / Delivered at Place Unloaded  (DPU) UUSI
 • Toimitettuna tullattuna / Delivered Duty Paid (DDP)

Meri- ja sisävesiliikenteen lausekkeet:

 • Vapaasti aluksen sivulla / Free Alongside Ship (FAS)
 • Vapaasti aluksessa / Free On Board (FOB)
 • Kulut ja rahti maksettuina / Cost and Freight (CFR)
 • Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina / Cost Insurance and Freight (CIF)

Kaikkia kuljetusmuotoja koskevat lausekkeet


Mitä tarkoittaa Ex Works - EXW?

EXW tarkoittaa, että myyjä on toimittanut tavarat, kun ne on pakattu ja asetettu ostajan saataville sovitussa paikassa - joka voi olla myyjän tiloissa tai muussa nimetyssä paikassa, kuten tehtaassa tai varastossa.

Ostajan vastuulla on lastata tavarat ajoneuvoon, tehdä kaikki vientimenettelyt ja kuljettaa tavarat. Ostaja vastaa myös noutoon liittyvistä kustannuksista. Joten, jos olet myyjä ja lastaat tavarat, teet sen ostajan vastuulla!

Mitä tarkoittaa Free Carrier - FCA?

FCA on joustava sääntö, jossa ostaja järjestää pääkuljetuksen.

Myyjä toimittaa tavarat kuljetusliikkeelle tai ostajan nimeämälle henkilölle. Jos nimetty paikka on myyjän tiloissa, myyjä on vastuussa ajoneuvon lastaamisesta - toisin kuin EXW:ssa. Muista, että sinun ja toisen kauppaosapuolen on määriteltävä mahdollisimman selkeästi nimetty toimituspaikka, koska riski siirtyy ostajalle kyseisessä vaiheessa.

Myyjä on vastuussa vientiselvityksestä, kun taas ostajan vastuulla ovat kaikki riskit ja kustannukset sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu nimettyyn paikkaan.

FCA on ensisijainen valinta konttikuljetuksissa.

Mitä tarkoittaa Carriage Paid To - CPT?

Tässä tapauksessa myyjä järjestää kuljetuksen nimettyyn paikkaan, mutta ei vakuuta tavaroita. Riski siirtyy myyjältä ostajalle siinä vaiheessa, kun rahdinkuljettaja ottaa tavarat kuljetettavakseen. Ota huomioon käsittelymaksut (THC), jotka eivät aina sisälly rahdinkuljettajan rahtimaksuihin. Joten, jos olet ostaja, vältä yllätykset!

Mitä tarkoittaa Carriage and Insurance Paid to - CIP?

CIP tarkoittaa, että myyjä on vastuussa kuljetuksen järjestämisestä ja tavaroiden vakuuttamisesta - mutta muista, että myyjän on järjestettävä vain vähimmäisvakuutus. Kuten CPT:n kohdalla, riski siirtyy myyjältä ostajalle siinä vaiheessa, kun rahdinkuljettaja ottaa tavarat kuljetettavakseen.

Kuten CPT:tä käytettäessä, ota huomioon terminaalien käsittelymaksut (THC), jotka eivät aina sisälly rahdinkuljettajan rahtimaksuihin. Jälleen, ostaja, varo!

Mitä tarkoittaa Delivered at Place – DAP?

Myyjä on vastuussa tavaroiden kuljettamisesta ja toimittamisesta nimettyyn paikkaan - mutta ei tavaroiden purkamisesta. Purkaminen on ostajan vastuulla, ja silloin myös riski siirtyy myyjältä ostajalle, joka on vastuussa myös tuontitulleista ja muista paikallisista veroista tai tuontimaksuista.

Mitä tarkoittaa Delivered at Place Unloaded – DPU?

Tämä lauseke on uusi.

Myyjä on vastuussa tavaroiden kuljetuksesta ja toimittamisesta ilmoitettuun paikkaan sekä niiden purkamisesta. Riski siirtyy ostajalle, kun tavarat on purettu saapuvasta kuljetusvälineestä.

Toimituspaikka - ja siten purkupaikka - on määriteltävä mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Ihannetapauksessa paikka tulisi olla määritelty johonkin tarkkaan paikkaan, esim. Laituri 2 asiakkaan tiloissa, eikä vain katuosoite.

Mitä tarkoittaa Delivered Duty Paid – DDP?

Myyjä järjestää kuljetuksen, toimittaa tavarat nimettyyn paikkaan ja tuotiselvittää ne sekä maksaa sovellettavat verot ja tullit (esim. ALV, GST jne.). Tämä on ainoa lauseke, joka velvoittaa myyjän huolehtimaan tulleista ja veroista. 

Riski siirtyy ostajalle, kun tavarat on asetettu saataville ja ne ovat valmiina purettaviksi.

Tämä sääntö voi olla ongelmallinen myyjälle, koska tuontisäännöt ovat usein monimutkaisia ja byrokraattisia. Jos olet myyjä, on yleensä parasta jättää tuontiin liittyvät velvoitteet ostajan huolehdittaviksi.

Lausekkeet, jotka koskevat ainoastaan meri- ja sisävesiliikennettä


Mitä tarkoittaa Free Alongside Ship – FAS?

Tämä lauseke toimii parhaiten tilanteissa, joissa myyjällä on suora pääsy alukseen esimerkiksi irtolastin tai irtotavaroiden lastaamista varten. Jos lähetät tavarasi kontissa, harkitse sen sijaan FCA:ta.

Myyjä toimittaa vietäviksi tarkoitetut tavarat aluksen vierelle nimettyyn satamaan, ja tässä vaiheessa riski siirtyy ostajalle, joka on vastuussa tavaroiden lastaamisesta ja kaikista sitä seuraavista kustannuksista.

Mitä tarkoittaa Free on Board (FOB)?

FOB, kuten FAS, soveltuu parhaiten silloin, kun myyjällä on suora pääsy alukseen lastausta varten - joten jos kuljetat tuotteesi kontissa, harkitse sen sijaan FCA:ta.

Myyjä toimittaa tavarat vientiselvitettyinä ja lastaa ne alukseen nimetyssä satamassa. Lastauksen jälkeen riski siirtyy ostajalle, joka vastaa kustannuksista tästä hetkestä eteenpäin. 

Mitä tarkoittaa Cost and Freight –CFR?

Kuten FOB:n ja FAS:n kohdalla, tämä lauseke soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa myyjällä on suora pääsy alukseen lastausta varten. Jos lähetät kontteja, harkitse sen sijaan CPT:tä.

Myyjä järjestää ja maksaa kuljetuksen nimettyyn satamaan, hoitaa vientiselvityksen ja lastaa tavarat alukseen. Riski siirtyy myyjältä ostajalle, kun tavarat on lastattu alukseen ennen varsinaista kuljetusta. Myyjä ei ole vastuussa tavaroiden vakuuttamisesta varsinaisen kuljetuksen ajaksi.

Mitä tarkoittaa Cost, Insurance and Freight – CIF?

Kuten FOB:n, FAS:n ja CFR:n kohdalla, jos olet myyjä ja sinulla on suora pääsy alukseen lastausta varten (irtolastit tai -tavarat), sinun tulisi harkita CIP:n käyttöä.

CIF-lauseketta käytettäessä myyjä järjestää ja maksaa kuljetuksen nimettyyn satamaan, vientiselvittää tavarat ja lastaa tavarat alukseen. Kuten CFR:n kohdalla, riski siirtyy ostajalle, kun tavarat on lastattu alukseen ennen varsinaisen kuljetuksen alkamista.

Myyjä järjestää ja maksaa myös vakuutukset nimettyyn satamaan, mutta kuten CIP:n tapauksessa, vain vähimmäistaso vaaditaan. 

Lataa virallinen ICC Incoterms® -sovellus veloituksetta

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us