Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous

Varastotasojen hallinnan parhaat käytännöt

Tyhjä hylly, jossa tuotteesi pitäisi olla, tarkoittaa väistämättä menetettyä myyntiä. Suurin osa asiakkaista valitsee kilpailijan tuotteen seuraavalta käytävältä, menee muualle tai yksinkertaisesti jättää ostoksen tekemättä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hyllyssä olevien tuotteiden optimoinnista saatava hyöty voi olla jopa 29 %. Tässä asiantuntijajulkaisussa kuvataan nykytilannetta, jossa varastojen saatavuus on urheilu- ja vapaa-ajanbrändeille yhä tärkeämpää, sekä tuodaan esiin tärkeimmät alueet, joissa parannuksia voidaan tehdä.

Kahden muotisesongin ajat ovat ohi. Jopa luksusbrändit, kuten Prada ja Louis Vuitton, vaihtavat kokoelmansa neljä tai kuusi kertaa vuodessa kahden asemesta. Kuluttajien lisääntynyt hintatietoisuus on myös tehnyt heistä vähemmän uskollisia tuotemerkeille. Tämä koskee erityisesti vähemmän muodikkaita, käytännöllisempiä urheilu- ja vapaa-ajanbrändejä. Seurauksena on, että koko tuotevalikoiman hyllysaatavuus on yhä vaikeampi varmistaa. Toinen loppu varastosta -tilanteiden seurauksista on asiakkaiden turhautuminen, mikä voi johtaa tuotemerkin hylkäämiseen.

Kaiken lisäksi kaupparyhmien omat tuotemerkit ovat saaneet jalansijaa. Hollantilaisen rahoituslaitoksen Rabobankin mukaan vähittäiskauppiaiden omien tuotemerkkien markkinaosuus on kasvanut nopeasti viime vuosina, etenkin Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Saksassa, Italiassa ja Alankomaissa. Omien tuotemerkkien arvioidaan saavuttaneen näissä maissa vähintään 40 prosentin markkinaosuuden. Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä joka toinen myyty tuote on sellainen. Tässä yhteydessä brändituotteen keskeytymättömästä saatavuudesta kaupoissa on tullut elintärkeää selviytymisen kannalta.

Urheilu- ja vapaa-ajan teollisuudelle on ominaista korkea kausiluonteisuus ja kova kilpailu liiketiloista. Tuotemerkin omistajan tai jakelijan haaste on saada tuotteet jälleenmyyjien hyllyille ja varmistaa, että varastot eivät loppu. Tämän haasteen kriittiset menestystekijät ovat:

  • Kysynnän ennustaminen
  • Tuotevalikoiman koko
  • Tilaus- ja toimitusprosessi
  • Esillepantavien tuotteiden määrä
  • Varastoluettelon tarkkuus

Kysynnän ennustaminen

Tarkka kysynnän ennustaminen on lähtökohta koko toimitusketjun toiminnan suunnittelulle. Perinteisesti ennusteet ovat perustuneet historiallisiin myyntitietoihin. Aikaisemmat myyntimäärät eivät kuitenkaan välttämättä ennusta tulevaa asiakaskysyntää, koska siinä ei aina oteta huomioon muun muassa varastotilanteita. Uusien tuotteiden tarkka myyntiennuste riippuu viime kädessä vähittäiskauppiaiden sitoutumisesta. Suhteen laadusta riippuen vähittäiskauppias voi olla liian varovainen arvioissaan, jos ennuste sitouttaa hänet vähimmäismäärään. Jälleenmyyjä on motivoituneempi antamaan kunnianhimoisen ennusteen, kun hän ei joudu sitoutumaan vähimmäismäärävelvoitteisiin.

Tuotevalikoiman koko

Kurinalainen lähestymistapa tuotevalikoiman optimointiin ja ydinportfolion ulkopuolisten tuotteiden jatkuva valvonta on avain tuotteiden korkean saatavuuden ylläpitämiseen. "Tuotemerkin rakentaminen" laajentamalla tuotevalikoimaa ja toisaalta tuotemäärän pitäminen hallittavana korkean saatavuuden ylläpitämiseksi aiheuttaa luonnollisesti jännitteitä. Mutta yritysten on edistettävä ajattelutapaa, jossa nykyisen tuotevalikoiman optimoinnin tulee olla työntekijöille itsestään selvää.

Ydinvalikoiman ulkopuolisten tuotteiden jatkuva valvonta."

Tilaus- ja toimitusprosessi

Suunnittelulomakkeiden käyttö end-to-end tuotantoprosessissa ja oikea-aikainen tilausprosessi ovat ilmiselvästi perusta tavaroiden saamiseksi hyllyille ajoissa. Vakaa suhde yhteen logistiikkapalvelujen tarjoajaan tai rajalliseen määrään niitä voi auttaa varmistamaan kuljetuskapasiteetin ja tarjoamaan luotettavan palvelun hätätilanteissa, kun jotain kokoa ei olekaan varastossa. Lisäksi LCL:n (osakuorman) edullisimpien lähetyskustannusten kriittinen piste verrattuna FCL:ään (täyskuormaan) on usein odotettua matalampi. Yhdessä valmistajan alennusten kanssa tämä tekee suuremmista määristä erityisen houkuttelevia kustannusten näkökulmasta. Tilaus- ja toimitusprosessille on usein ominaista suuret volyymi-/kustannuskatkot. On tärkeää laskea useiden skenaarioiden kokonaiskustannukset ja kuhunkin toimitusmalliin liittyvät edut.

varastologistiikka

Tuotteen esittelytilan koko

Mitä suurempi tila tuotteella on vähittäiskaupassa, sitä suurempi puskuri estää loppu varastosta -tilanteen syntymistä. Todellisuudessa kilpailu tuotteiden esittelytilasta on kuitenkin kovaa suorien kilpailijoiden tuotteiden ollessa usein rinnakkain. Suurempi pinta-ala myymälässä tarkoittaa usein myös enemmän mahdollisuuksia vaihtaa hitaasti liikkuvat ja loppu varastosta olevat tuotteet hyvin myyviin tuotteisiin. Jälleenmyyjät, jotka tarjoavat brändeille tilaa niiden koko valikoimalle, saavat enemmän huomiota niiltä brändeiltä, jotka haluavat varmistaa, että heidän tuotevalikoimansa on optimoitu myymälää varten, ja jotka pyrkivät estämään, etteivät suositut tyyli-/ koko-/väriyhdistelmät lopu varastosta.

Varastoluettelon tarkkuus

Varastoennusteiden tarkkuus ja saatavuus parantuu huomattavasti integroimalla erikoistuneet varastohallintajärjestelmät suunnitteluohjelmistoihin. Ajantasaisten ja riittävän yksityiskohtaisten tietojen saaminen varastosta ja tilauksista on välttämätöntä sujuvan toimitusketjun kannalta. Jokaisen varastosiirron skannaus ja tietojen reaaliaikainen saatavuus tukee päätöksentekoa ja johtaa viime kädessä tuotteiden saatavuuden lisääntymiseen hyllyillä.

Asiakastarinat

Kerromme kahdesta urheilu- ja vapaa-ajan tuotemerkkien omistajasta ja siitä, miten he ovat onnistuneet vähentämään loppu varastosta -tapahtumien määrää. Vaikka heidän tilanteensa ovat erilaiset, he antavat hyödyllisiä vinkkejä erilaisista strategioista hyllysaatavuuden optimoimiseksi. Tarkastelemme myös SportMonitoria, vähittäiskaupan vertailuohjelmistojen toimittajaa.

Rucanor: Tee perusasiat oikein

Tämä ikoninen urheilumerkki, joka perustettiin Alankomaissa vuonna 1956, tunnetaan parhaiten oheistuotteista, kuten kuntosalilaitteista, urheilusiteistä ja -turvallisuustuotteista, uinti-/sukellusvarusteista, nyrkkeilyvarusteista, kengistä ja vaatteista. 1980-luvun kukoistuksen aikana yhtiö kehitti laajan tuotevalikoiman, joka sisälsi ydinoheislaitteidensa lisäksi urheiluasusteita, kuten T-paitoja, takkeja, harjoittelupukuja ja uimapukuja. Muuttuvan taloustilanteen ja kovan kilpailun takia yritys yritti pitää yllä koko tuotevalikoimansa myyntimääriä. Sport Services Europe lanseerasi tuotemerkin uudelleen maaliskuussa 2013. Rucanor-tuotemerkin uusi yksinhaltija teki merkittäviä muutoksia tuotevalikoimaan. Suurin osa sen kausiluonteisista ja muodikkaista tuotelinjoista lopetettiin ja se keskittyi strategisesti ydintuotteisiinsa.

Tällä hetkellä yritys on jatkuvasti laajentamassa ja syventämässä "ei koskaan loppu" -valikoimaansa, mukaan lukien uinti- ja juoksuvarusteet, suojapehmusteet, taistelulajien varusteet, urheiluvaatteet jne. Kauppiasryhmä ja sen jakelijaverkosto Euroopassa ovat onnistuneet optimoimaan hyllysaatavuuden. Koska suuri osa tuotteista tuotetaan nyt varastoon, IT-yhteydet suurimpien jälleenmyyjien ja jakelijoiden kanssa mahdollistavat nopean täydennyksen. Selkeä keskittyminen ydintuotteisiin on antanut Rucanorille mahdollisuuden saavuttaa vaaditut mittakaavaedut, jotta se olisi kilpailukykyinen hintojen ja asiakaspalvelun osalta. "Uusi iskulauseemme, "Tee perusasiat oikein", heijastaa tätä onnistunutta strategiaa hyvin", sanoo Rucanorin omistaja Martijn Nelissen.

Oakley: Paremmat myyntiennusteet

Kaliforniassa toimiva Oakley valmistaa arvostelulajien välineitä ja lifestyle-tuotteita, kuten aurinkolaseja, urheiluvisiirejä, hiihto- ja lumilautailulaseja, kelloja, vaatteita, reppuja, kenkiä ja muita tarvikkeita. Zürichissä sijaitsevalla Euroopan myynti- ja markkinointiosastolla sekä Alankomaiden Euroopan jakelukeskuksessa he ovat nähneet eurooppalaisen liiketoimintansa vakaan kasvun. Aikaisemmin seuraavan kauden varastojen tilausmäärät perustuivat karkeisiin arvioihin, mutta luottamus vähittäiskauppiaiden myyntiennusteisiin on lisääntynyt. Heidän vähittäiskauppastrategiansa keskittyy kasvuun avainasiakkaiden sekä omien myymälöiden, myymälä-myymälässä-konseptien ja lähetysvaraston kautta.

Tarkempi ennusteprosessi on tehnyt viime kausien kokoelmista kohdennetumpia, ja volyymeista suurempia vähemmällä tuotteiden määrällä. Tämän lähestymistavan seurauksena outlet-myymälöissä myytävien malliston loppuerien määrä on vähentynyt voimakkaasti. Toimitusketjun näkökulmasta perinteiset kaksi sesonkia ovat yhä päällekkäisempiä. "Varastoympäristön haasteena on, että varastopaikkojen perinteinen kahden viikon vaihtoaika sesonkien välillä katoaa", kertoo Oakley European Distribution Centerin (EDC) logistiikkapäällikkö Harold Heutink. Harold vastaa kaikista logistiikkatoiminnoista Oakleyn EDC:ssä sekä tuotteiden jakelusta Eurooppaan, Lähi-itään ja Afrikkaan. Lähtevän tavaran jakelun lisäksi EDC hoitaa myös kaiken käänteisen logistiikan, kuten tuotteiden palautukset ja takuuvaihdot.

SportMonitor: Big data työssä

Vähittäiskaupan vertailuohjelmistojen toimittajan SportMonitorin filosofia on, että myynnin optimointi perustuu tietojen jakamiseen tuotemerkkien sekä jakelijoiden ja jälleenmyyjien välillä. Pelätty "… mutta voin tilata sen sinulle", kun kokoa ei ole varastossa, johtaa melkein väistämättä siihen, että asiakas ostaa tuotteen verkosta. SportMonitor tarjoaa jälleenmyyjille ja tuotemerkeille myyntidataa. Työkalu on suoraan yhteydessä yli 125 urheilukaupan kassakoneisiin ja tarjoaa tietoa myyntimääristä ja kausiluonteisuudesta riippuen säistä, lomista ja muista muuttujista. "Luotettavan myyntiennusteen ja siihen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen parantaa merkittävästi hyllysaatavuutta", sanoo Friso Berghuis SportMonitorista.

Perry van Stuivenberg DAKA:sta, yrityksestä, joka käyttää SportMonitoria omissa urheilukaupoissaan, on samaa mieltä. "Mitä paremmin jälleenmyyjä ja brändi voivat optimoida myyntiennusteitaan jakamalla tietoja, sitä varmemmin jälleenmyyjä tekee kunnianhimoisia tilauksia", Perry kertoo. "Tuotemerkkien ja jälleenmyyjien väliset tietoyhteydet eivät ole mitään uutta, mutta ennakoiva tietojen yhdistely ja myynti- ja vertailutietojen raportointi sekä suurista että pienistä myymälöistä avaa paljon mahdollisuuksia maksimoida oikean tuotteen saatavuus oikeassa paikassa oikeaan aikaan”, Friso päättelee.

Tietoja asiantuntijoista

Simon Kos on ollut aktiivinen vaatetusteollisuuden tuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa yli 15 vuoden ajan. Hän on erikoistunut tehokkaaseen hankintaan ja toimittajien hallintaan Kiinassa ja Intiassa sekä laadunvalvontaan ja toimitusketjuihin. Hän aloitti vähittäiskaupan puolella Macy's-tavaratalossa Yhdysvalloissa ja on johtanut myöhemmin Björn Borgin, McGregorin, Euretcon (ELC) ja Royal Bamboon vaatekokoelmien tuotantoa. Vuonna 2009 Simon perusti Real Apparel Management BV:n neuvomaan brändien omistajia muun muassa hankinnassa, tuotannossa ja toimitusketjussa.

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us