Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous

Mikä on tavarankuljetusvakuutus ja milloin sitä tarvitset?

Ota haltuun, mitkä ovat tavarakuljetuksiin yleisimmin liittyvät riskit ja milloin on järkevää ottaa tavarankuljetusvakuutus.

Rahtikuljetukset ovat yleensä turvallisia. Jotain odottamatonta voi kuitenkin joskus tapahtua, ja asiat voivat mennä pieleen tavaroiden kuljetuksen aikana. Jos ulkoistat tuotteidesi kuljetuksen ammattimaiselle kuljetusyritykselle tai huolitsijalle, saatat virheellisesti uskoa, että rahdinkuljettaja tai huolitsija on täysin vastuussa vahingoista tai menetyksistä. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita.
 
Kuljetusliikkeillä ja huolitsijoilla on vain rajoitettu vastuu. Jos jotain ikävää tapahtuu, saatat törmätä pitkään luetteloon ehtoja, joita asiaan perehtymättömien on vaikea ymmärtää.
 
Siksi on hyvä tuntea tavallisimmat tavarakuljetuksiin liittyvät riskit, ja milloin on järkevää ottaa tavarankuljetusvakuutus.
 

Incoterms® ja vastuu

Huolintapalvelujen kansainväliset Incoterms®-lausekkeet määrittelevät kuljetus- ja jakelupalvelujen ostajan ja myyjän väliset oikeudet ja velvollisuudet.  Lausekkeet selventävät, kuka maksaa ja mistä. Ne myös kertovat, kuka on kuljetuksen eri vaiheissa vastuussa kuljetuksessa olevien tavaroiden vahingoittumisesta tai katoamisesta.
Rahdinkuljettaja tai huolitsija on vastuussa vain, jos vahinko tai menetys tapahtuu kuljetuksen aikana havaittavien virheiden tai huolimattomuuden vuoksi. Kuljettajien tai huolitsijoiden vastuun ja korvausten enimmäismäärä on lisäksi rajallinen."
Lähettäjät, rahdinkuljettajat ja huolitsijat: kuka vastaa ja mistä? Lue DSV:n asiantuntijajulkaisu Incoterms®-lausekkeista.
 

Rahdinkuljettajat ja huolitsijat

Kuljettajan ja huolitsijan vastuun välillä on huomattava ero. Kuljetusliike on yritys, joka kuljettaa tavaroita fyysisesti A:sta B:hen. Huolitsija on välittäjä, joka järjestää kuljetuksia asiakkaiden puolesta. Huolitsija on sellaisenaan vain osittain vastuussa vahingoista tai katoamisista. Mikäli työskentelet suoraan rahdinkuljettajan kanssa, rahdinkuljettaja on vastuussa alla olevan kuvan mukaisesti.
 
Yleiskatsaus huolitsijan ja rahdinkuljettajan vastuuseen sovellettavista ehdoista ja rajoituksista lento-, meri- tai maantiekuljetusten aikana. Paikallisten huolintayhdistysten säännöt tai muut säädökset saattavat määrätä vielä pienemmän vastuun kuljetusyritykselle tai huolitsijalle.
Cargo insurance
Kuljetusmuodot  Vakioehdot Enimmäisvastuu
Lentorahti Montrealin yleissopimus SDR 22 / kg
Merirahti Hague-Visbyn säännöt

SDR 666,67 / pakkaus tai SDR 2 / kg, kumpi on suurempi

Maantiekuljetus (kansainvälinen) CMR-ehdot SDR 8,33 / kg
 Rautatiekuljetus CIM-yleissopimus   SDR 17 / kg
 
SDR = Special Drawing Rights: Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ylläpitämä virtuaalinen valuuttayksikkö, joka edustaa saatavaa useimpien tärkeimpien valuuttojen asemesta (1 SDR on noin 1,22 euroa marraskuussa 2023).

CMR = Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (yleissopimus kansainvälisestä maanteiden tavaraliikenteestä).
 

Tavarankuljetusvakuutuksen kattavuus

Jos lähetyksesi arvo on suurempi kuin rahdinkuljettajan tai huolitsijan vastuun enimmäismäärä, on järkevää ottaa selvää tavarankuljetusvakuutuksesta."
Tavarankuljetusvakuutus antaa sinulle varmuuden siitä, että jos jokin menee pieleen kuljetuksen aikana, saat korvauksen koko kauppalaskun arvosta. Jos vaadittua määrää ei pystytä todistamaan millään asiakirjalla, korvauksia ei välttämättä anneta. 
 
Lähettäjänä olet vastuussa vakuutusten järjestämisestä tarpeen mukaan. Joissakin tapauksissa rahdin vakuuttaminen on asia, jota rahdinkuljettaja tai huolitsija korostaa sinulle erityisesti.
 
Vakuutusmaksun suuruus riippuu useista tekijöistä, kuten:
  • tavaroiden arvosta ja laadusta
  • kuljetuksen lähtömaasta
  • määränpäästä
  • valitusta kuljetusmuodosta

Riskit ja toimenpiteet

Tavaroiden kuljetukseen liittyviä yleisiä riskejä ovat vahingot, katoamiset tai varkaudet.
 
Vahingoittuminen: tämä sisältää tapahtumat, joissa tavarat naarmuuntuvat, kolhiintuvat tai kastuvat kuljetuksen aikana.
 
Lähettäjä on vastuussa siitä, että lähetys on asianmukaisesti pakattu. Jos lähetyksen pakkaus on vaurioitunut tai puutteellinen, kun rahdinkuljettaja vastaanottaa sen kuljetettavaksi, rahdinkuljettaja merkitsee tästä nk. varauman kuljetusasiakirjoihin. Jos pakkauksen sisällä olevat tavarat ovat selvästi vahingoittuneet vastaanottajan vastaanottaessa ne, on rahdinkuljettaja lento- tai merirahdin ollessa kyseessä suoraan vastuussa siitä. Maantieliikenteessä kuljetusasiakirjoihin kirjoitettu huomautus riittää. Kaikissa tapauksissa ilmoitus on tehtävä välittömästi ja kirjallisesti. Mikäli vahinko ei ole havaittavissa välittömästi, on rahdinkuljettajalle ilmoitettava kolmen päivän sisällä lento- ja merikuljetuksien osalta ja seitsemän päivän sisällä maantiekuljetuksissa, että se on vastuussa vahingosta. Tavarat toimitetaan tavallisesti vastaanottajalle, vaikka ne olisivat vahingoittuneet, ellei niiden kuljetuksen jatkaminen ole turhaa tai mahdotonta.
 
Kadonnut tai varastettu tavara: Tähän sisältyy lähetyserän osittainen tai täydellinen katoaminen tai todistettavissa oleva varkaus. Tällaisissa tapauksissa on tärkeää osoittaa, että menetys tai varkaus on tapahtunut tavaroiden kuljetuksen aikana. Periaatteessa menetys ilmoitetaan kuljetusasiakirjoissa olevalla huomautuksella, jossa yksilöidään lähetyksen sisältö ja määrät. Kuljetusliikkeen edustaja allekirjoittaa kuljetusasiakirjat saatuaan lähetyksen kuljetettavaksi. Jos vastaanottaja havaitsee katoamisen vastaanottaessaan lähetyksen ja tekee siitä merkinnän kuljetusasiakirjoihin, tämä on todiste siitä, että katoaminen tapahtui kuljetuksen aikana.
 
Varkaus on todistettava esimerkiksi CCTV-kuvamateriaalin avulla. Kaikista varkaustapauksista on aina ilmoitettava poliisille, ja vastuu ilmoituksen tekemisestä on osapuolella, jolla on ollut lähetys hallussaan varkauden aikana. Jos varkaudesta ei ole todistetta, tapaus käsitellään tappiona.
 
Jos vain osa lähetyksestä menetetään tai varastetaan, asianomaiselle osapuolelle maksetaan korvaus menetyksen suhteessa. Lento- tai merirahdin katoamisen tai varkauden ollessa kyseessä kuljetusliike on suoraan vastuussa. Maantieliikenteessä riittää huomautus kuljetussopimuksessa.
 
Viivästykset: Tavaroiden myöhästyminen voi joskus johtaa taloudellisiin menetyksiin, joita kutsutaan "välillisiksi vahingoiksi" tai "erityisvahingoiksi". Kuljetusliikkeet ja huolitsijat eivät koskaan ota vastuuta tällaisista vahingoista. Heidän on korkeintaan korvattava maksetut kuljetuskustannukset, mikäli virheitä tai huolimattomuus voidaan osoittaa. Välillisiä vahinkoja ei yleensä voi vakuuttaa. Tämä johtuu siitä, että tällaisten tappioiden tarkkaa laajuutta on vaikea määritellä ja arvioida niihin liittyvää riskin tasoa.
 
Yhteinen haveri (vain merirahti): Tätä ei tapahdu usein, mutta se on tärkeää pitää mielessä. Yhteinen haveri tarkoittaa aluksen ja sen lastin kollektiivista vahinkoa. Jos alus on vaarassa, saattaa olla tarpeen tehdä uhrauksia aluksen, sen miehistön ja lastin turvaamiseksi. Kaikki pelastustoimintaan liittyvät kustannukset, mukaan lukien uhrattujen tavaroiden arvo, jaetaan laivanvarustajan ja lastin omistajien kesken niiden suhteen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että merikuljetusten lähettäjä vastaa osasta kustannuksia. Tällaisten riskien varalta on mahdollista ottaa vakuutus.
 

Vahingonkorvausvaatimuksen tekeminen

Kuljetusliikkeen saamiseksi vastuuseen vaaditaan vahingon, katoamisen tai varkauden ilmoittaminen tietyn ajan kuluessa. Lento- tai merikuljetuksena kuljetettavien vakuuttamattomien lähetysten osalta lähettäjän on vaadittava vahingonkorvausta kahden vuoden kuluessa. Maantieliikenteessä asiaa koskeva aikataulu on lyhyempi, vain vuosi.
 
Jos lähetys oli vakuutettu, lähettäjän on ensin ilmoitettava pitävänsä kuljetusliikettä vastuuvelvollisena ja otettava sitten yhteys vakuutusyhtiöön korvausvaatimuksen tekemiseksi. Aika korvausvaatimuksen jättämiseksi vaihtelee vakuutuskohtaisesti. Jos korvausvaatimus hyväksytään, vakuutusyhtiö korvaa lähetyksen koko arvon kauppalaskun perusteella. Jos kauppalaskua ei ole, korvaus määritetään markkina-arvolla.
 
Vakuutusyhtiö puolestaan pitää kuljetusliikettä vastuussa asianomaisten kustannusten korvaamisesta.
 

Kun mielipiteet eroavat toisistaan

Yleensä suurin osa operaattoreista ja asiakkaista onnistuu ratkaisemaan asiat ilman suurempia ongelmia. Tapahtumasta voi kuitenkin joskus olla ristiriitaisia näkemyksiä.
Kokoa aina yhteen kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, kuten konossementit ja kuljetussopimukset. Nämä asiakirjat osoittavat lähetyksen kunnon ja sisällön sillä hetkellä, kun rahdinkuljettaja vastaanotti sen."
Jos mielipiteet eroavat toisistaan, pyydä apua riippumattomalta vahinkotarkastajalta. Kuljetusliike on yleensä vastuussa tämän vaiheen toteuttamisesta.
 

Kustannusten ja hyötyjen punnitseminen

Vakuutus on hyvin käytettyä rahaa, koska on harvinaista, että lähetyksen arvo on pienempi kuin rahdinkuljettajan tai huolitsijan vastuu."
Aina on tekijöitä, jotka eivät kuulu vastuun piiriin, joten ota huomioon vakuutuksen ehdot päättäessäsi, onko tavarankuljetusvakuutus välttämätön lähetyksellesi. Vakuutus tarjoaa turvaa suhteellisen harvoin tapahtuvien, mutta melko suurten vahinkojen varalle.
 
Jos lähetyksesi arvo ylittää summan, josta rahdinkuljettaja tai huolitsija on vastuussa, tai jos lähetät tuntemattomiin kohteisiin, joissa ei ole hyvin järjestettyä infrastruktuuria, sinun on vakavasti harkittava tavarankuljetusvakuutuksen suhteellisen alhaisen lisäkustannuksen ottamista.
 
Jos haluat lisätietoja tavaroiden turvaamisesta katoamis- tai vahingoittumisriskiltä, lue lisää DSV:n tavarankuljetusvakuutuksesta.

 

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us