Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous

Vaarallisten aineiden ja materiaalien kuljetukset

Kun lähetät vaarallisia aineita tai materiaaleja, sinun on tiedettävä, mihin luokkaan tuotteet kuuluvat ja mitä määrällisiä rajoituksia sovelletaan. Vain siten voit määritellä tarvittavat asiakirjat, pakkaukset ja merkinnät sekä oikeat kuljetusmuodot.

Mitä ovat vaaralliset aineet?

Vaaralliset aineet ovat aineita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle, varsinkin, jos niitä ei käsitellä tai pakata asianmukaisesti. Klassinen esimerkki ovat litiumparistot, jotka voivat helposti ylikuumentua ja syttyä itsestään tietyissä olosuhteissa.
 
Vaaralliset aineet voivat olla kiinteitä aineita, nesteitä tai kaasuja. Ne voivat olla puhtaita kemikaaleja, aineiden seoksia, valmistettuja tuotteita tai yksittäisiä esineitä. Ne luokitellaan potentiaalisen vaaran tyypin mukaan, esimerkiksi syttyvät, myrkylliset, räjähtävät, radioaktiiviset jne.
 
Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on luonut vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkitsemistä koskevan yleisen järjestelmän niiden turvallisen kuljetuksen helpottamiseksi.
 
Vaarallisten aineiden luokkia on yhdeksän sekä muutama alaluokka. Aineet merkitään YK-numeroilla, joita on käytettävä ilmoituslomakkeissa sekä pakkauksissa ja merkinnöissä.

Vaarallisten aineiden luokat

 
 Luokka Tyyppi Esimerkkejä 
 1 Räjähtävät aineet ja esineet Ilotulitteet, soihdut, aseet ja ammukset
 2.1 Syttyvät kaasut (esim. butaani) Butaani, aerosolit, retkikaasu, sytyttimet, nesteytetty kaasu, asetyleeni hitsaukseen, eteeni hedelmien kypsyttämiseen, vety teolliseen käyttöön
 2.2 Palamattomat ja myrkyttömät kaasut, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen (esim. typpi, helium, hiilidioksidi) tai
hapettimet (esim. happi)
Typpi, helium, argon, hiilidioksidi, happi, paineistettu happi, palonsammuttimet, jäähdytinkaasut
 2.3 Myrkylliset kaasut (esim. kloori, fosgeeni) Kloori, fosgeeni, happidifluoridi, ammoniakki teolliseen vapauttamiseen, metyylibromidi ja etyleenioksidi höyrytykseen
 3 Syttyvät nesteet (esim. sytytysneste, bensiini) Sytytysneste, bensiini, liuottimet, maalit, lakka, hajuvesi, liimat, hartsiliuos, painoväri, kuivapesunesteet
 4.1 Syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja kiinteät herkistämättömät räjähteet Itsereaktiiviset aineet, kiinteät herkistämättömät räjähteet, tulitikut, rikkijauhe, kamferi, naftaleenipallot
 4.2 Itsestään syttyvät aineet Fosfori, kopra, kalajauho
 4.3 Aineet, jotka erittävät syttyviä kaasuja joutuessaan kosketuksiin veden kanssa Kalsiumkarbidi, natrium, ferropii ja kaliummetallit
 5.1 Hapettavat aineet Kalsiumhypokloriitti, vetyperoksidi, lannoitteet, hiusvärit
 5.2 Orgaaniset peroksidit Kovettimet, lasikuitujen korjaussarjat
 6.1 Myrkylliset aineet Torjunta-aineet, natriumsyanidi metallinkäsittelyyn, kromisuola galvanointiin
 6.2 Tartuntavaaralliset aineet Verinäytteet, lääketieteelliset näytteet, elävistä organismeista saadut biologiset aineet
 7 Radioaktiivinen materiaali Savunilmaisimet, lääketieteellisten tuotteiden sterilointiaineet
 8  Syövyttävät aineet Valkaisuaineet, viemärinpuhdistusaineet, astianpesutabletit, etikkahappo, sitruunahappo, kaustinen sooda, henkilöautojen ja kuorma-autojen akut
 9 Muut vaaralliset aineet ja esineet Litiumparistot, magneetit, kuivajää
 
 

Määrärajat

Jotkut päivittäistavarat - elintarvikearomit, hajuvedet, saippuat, pesuaineet, kosmetiikka, värit, maalit ja muovit - voidaan luokitella vaarallisiksi, jos tietyt määrälliset rajoitukset ylitetään tai jos käytetään tietynlaisia pakkauksia.
 
Matkalaukkuun sopiva hajuvesisuihkepullo saattaa tuntua vaarattomalta, mutta suuri määrä hajuvesipulloja on mahdollisesti vaarallinen.
 
Turvallisen kuljetuksen määrälliset rajoitukset on lueteltu ADR:n ja IMDG-säännöstön osan 3 ”Vaarallisten aineiden luettelo” sarakkeessa 7a (katso alla olevat säännöt).
 
Tietyille tuotteille taulukon A sarakkeen 7a raja on nolla, mikä tarkoittaa, että kyseisiä tavaroita ei saa lähettää rajoitettuinakaan määrinä, eli vaarallisia aineita koskevia sääntöjä sovelletaan lähetyksen määrästä riippumatta.
Määritä vaarallisten aineiden luokka ja määrälliset rajoitukset. Vaarallisten aineiden luokka ja lähetettävä määrä vaikuttavat siihen, miten ne on ilmoitettava, pakattava, merkittävä ja kuljetettava."

Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat säännöt

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat kansalliset ja kansainväliset määräykset perustuvat kaikki YK:n luokitusjärjestelmään. Nämä määräykset vaihtelevat kuljetusmuodon mukaan:
Lisää lähteitä:
Tarkista, voiko tavaroitasi kuljettaa kaikilla kuljetusmuodoilla ja miten, etenkin, jos suunnittelet multimodaalikuljetuksia, esim. jatkokuljetuksia satamista tai lentokentiltä maanteitse tai rautateitse."

Koulutettu henkilöstö

Säännöissä vaaditaan, että vaarallisia aineita käsittelevät työntekijät ovat suorittaneet asianmukaisen koulutuksen. Vaarallisia aineita käsitteleviä työntekijöitä ovat muun muassa ne, jotka:
 • lastaavat ja purkavat vaarallisia materiaaleja / aineita tai käsittelevät niitä
 • valmistelevat vaarallisia materiaaleja / aineita kuljetusta varten
 • ajavat ajoneuvoja, joita käytetään vaarallisten materiaalien / aineiden kuljettamiseen
 • suunnittelevat, tuottavat, valmistavat, tarkastavat, kunnostavat, huoltavat, korjaavat tai testaavat vaarallisten aineiden kuljettamiseen käytettäviä pakkauksia tai pakkauskomponentteja
Jos lähetät tavaroita kansainvälisesti, tarkista, onko sinulla oltava vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantaja (DGSA). Tämä ei välttämättä ole tarpeen, jos:
 • kuljetat vaarallisia aineita vain ”rajoitettuina määrinä”
 • kuljetat, lastaat tai purat vain satunnaisesti vaarallisia aineita, jotka aiheuttavat pienen riskin
Varmista, että työntekijäsi ja palveluntarjoajiesi työntekijät ovat suorittaneet asianmukaisen terveys- ja turvallisuuskoulutuksen vaarallisten aineiden kuljetusta varten."

Asiakirjat ja paperityöt

Asianmukainen dokumentointi on välttämätöntä kaikissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa. Puuttuvat asiakirjat tai piiloon jääneet virheet voivat aiheuttaa viivästyksiä - tai pahempaa: vakavia vaaratilanteita.
 

Asiakirjojen tarkistuslista

 • Selvitys vaarallisista aineista (Dangerous Goods Note/Declaration): Tämä on lain vaatima asiakirja tavaroiden kuljettamiseksi lentoteitse tai meritse. Selvityksen allekirjoittamisesta vastaavalla henkilöllä on lain mukaan oltava asianmukainen koulutus.
 • Materiaalien käyttöturvallisuustiedote (MSDS): Saa alkuperäiseltä valmistajalta. Ei aina vaadita, mutta sitä voidaan pyytää osana tilausmenettelyä.
 • Kauppalasku
 • Pakkauslista
 • Lähettäjän ohjeet
 • Alkuperätodistus: vaaditaan joskus
 • Mahdollisesti tarvittavat muut asiakirjat: säänkestotodistus, analyysitodistus (CoA), toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä (CAA)
Säännösten noudattamatta jättäminen voi tulla kalliiksi, ja joissakin tapauksissa yrityksiä on rangaistu virheellisistä dokumenteista:
 • Suurelle vähittäiskauppiaalle määrättiin 144 000 dollarin sakot johtuen vaarallisten aineiden virheellisistä kuljetusdokumenteista sen kuljetettua vähittäiskauppaan tarkoitetuissa pulloissaan kynsilakkaa ja aurinkovoidetta.
 • Johtava lääkkeiden jakeluyritys sai 91 000 dollarin sakon sen jätettyä ilmoittamatta alkoholia sisältävien ihonhoitotuotteiden toimituksesta.
Tarkista, että sinulla on kaikki oikeat asiakirjat, kun kuljetat vaarallisia aineita. Toimita vastaanottajalle kaikki tiedot ennen lähetystä, jotta he voivat toimia kohdemaan paikallisten edustajien kanssa ja varmistaa sujuvan prosessin."
Tiedä, milloin vastuusi lähettäjänä alkavat ja päättyvät. Lue DSV:n asiantuntijajulkaisu Incoterms-lausekkeista.
 

Pakkaus ja merkinnät

YK:n vaarallisten aineiden luokitusjärjestelmän mukaisesti turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi on käytettävä hyväksyttyjä laatikoita ja etikettejä, joissa on lain edellyttämät merkinnät.
 
Määräysten mukaan pakkausten on täytettävä tai ylitettävä vähimmäisvaatimukset, ennen kuin ne voidaan hyväksyä vaarallisten aineiden kuljettamiseen.
 
Rajoitettuina määrinä lähetettyjä vaarallisia aineita saa pakata vain sopivaan ulkopakkaukseen pakattuihin sisäpakkauksiin.
 
 
Huolitsijat ja logistiikkapalvelujen tarjoajat opastavat vaarallisten aineiden kuljetuksessa. Heillä on koulutettua henkilöstöä sekä käytännön tietoa ja kokemusta. He voivat tukeutua hyviin suhteisiinsa lentoyhtiöiden ja varustamojen kanssa ja pystyvät varmistamaan turvallisen tilan vaarallisten lähetysten kuljetukseen. Muista kuitenkin, että oikeudellinen vastuu on viime kädessä asiakkaalla. Varmista, että asiakirjat ovat kunnossa ja että noudatat kaikkia lakeja ja määräyksiä, kun kuljetat vaarallisia aineita.
 

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us