Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Johdanto

Road:n kvartaalittainen markkinapäivitys sukeltaa euroalueen maantieliikenteen tilanteeseen. Pidämme teidät ajan tasalla talouden kehityksestä, mutta tällä kertaa tarkastelemme inflaation vaikutusta maantieliikennealaan. Olemme myös lisänneet päivityksen DSV:n kestävän kehityksen tavoitteista vuoteen 2030 mennessä.

Tämän päivityksen aiheita ovat:

 • Kaavio

  1

  Yleinen talouskehitys

 • Öljykannu

  2

  Kuljetuskapasiteetti ja polttoaineen hinnat

 • Ihmisten ympyrä

  3

  Inflaation vaikutus

 • Asiakirja

  4

  Kestävä kehitys: Ulkopuoliset markkinoihin vaikuttavat päivitykset

 • Maapallo-kuvake

  5

  Vastuullisuus: DSV:n ajamat muutokset

Yleinen talouskehitys: Euroalue

Euroalueella: 

 • Maaliskuussa 2024 euroalueen kuluttajahintainflaatio hidastui 2,4 prosenttiin edellisvuodesta.
 • Kuluttajien luottamusindikaattori nousi maaliskuussa edelleen -14,9:ään. Kuluttajien luottamus on edelleen selvästi pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. 
 • Energian hinnat laskivat 1,8% (vs. -3,7% helmikuussa), kun taas palveluiden inflaatio pysyi vakaana 4,0 %:ssa. 
 • Ruoan, alkoholin ja tupakan hintojen nousuvauhti hidastui maaliskuussa 3,9 prosentista 2,7 prosenttiin. Samoin muiden kuin energia-alan teollisuustuotteiden inflaatio laski 1,6 prosentista 1,1 prosenttiin.
 • Perusinflaatio ilman epävakaita elintarvikkeita ja energiatuotteita laski 3,1 prosentista 2,9 prosenttiin ja oli alimmillaan kahteen vuoteen.
 • Kuukausitasolla kuluttajahinnat nousivat maaliskuussa 0,8% helmikuun 0,6% laskun jälkeen.

 Lähde: Maailmanpankki, Eurostat

Inflaatiokaavio Inflation rate -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2020 2022 2024
EU:n kuluttajien luottamuskaavio EU Consumer Confidence -30 -24 -18 -12 -6 0 2020 2021 2022 2023 2024

Kuljetuskapasiteetti ja polttoaineen hinnat

Indeksin kehityskaavio 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Index Development Capacity Index Diesel Price 2.000,000 1.500,000 1.000,000 500,000 0,00 Diesel Price Capacity Index 2.500,000 Source: T ransporeon Market Monitor , EC Oil Bulletin

Epävakaat kuljetusmarkkinat ja inflaatiovaikutus

Toimitusketjun häiriöt

Toimitusketjun häiriöt ovat yleistyneet. Geopoliittiset jännitteet, paikalliset lakot ja äärimmäiset sääilmiöt yhdistettynä haastaviin taloudellisiin olosuhteisiin ja kasvaviin tieveroihin sekä lainsäädäntö lisäävät epävakautta kuljetusmarkkinoilla.
 

Toimitusketjun joustavuus

Ketjun haavoittuvuuksien ja mahdollisten vikakohtien ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, mikä edellyttää suunnitelmia katastrofeista palautumisen, liiketoiminnan jatkuvuuden ja joidenkin hätätilanteiden varalta. Tämä sisältää edistyneen teknologian hyödyntämisen ja yhteistyön logistiikkakumppaneiden kanssa.

Maantiekuljetuksen kustannukset

Inflaation vaikutus maantiekuljetuskustannuksiin ei johdu pelkästään polttoaineiden hinnoista, Euroopassa vaikuttaa lisäksi Ukrainan konflikti. Inflaatio vaikuttaa myös rekkojen ja kaluston ylläpitokustannuksiin sekä rahdin vakuutuskustannuksiin. Työvoima- ja kuljettajapula lisää työvoimakustannuksia. Vaikka inflaatio on alhaisempi, sen vaikutus kuljetushintoihin saattaa näkyä viiveellä.

Source: supply, thebci

Markkinointiehtojen kaavio

Kestävä kehitys: Ulkopuoliset markkinoihin vaikuttavat tekijät

EU-säädökset

ECO-kuorma-autokuvake

Saksan hallitus:

Peruuttaa tuet sähköautoille sekä muille vähäpäästöisille ja päästöttömille vaihtoehdoille.
Lähde: reuters

Tieverot

1. helmikuuta 2024 alkaen:

Ranskan tievero: Nousu n. 3 % verrattuna vuoden 2023 hintoihin. Hinnat riippuvat erilaisista paikallisista mekanismeista, ajoneuvon sisään- ja ulostulopaikasta sekä ajoneuvon luokasta. 
Kreikan tievero: Moottoriteiden tiemaksuihin lisätään 7,6 prosentin korotus kaikkialla Kreikassa.

1. maaliskuuta 2024 alkaen:

Tšekin tievero: Otettiin käyttöön uusi tietullikomponentti, joka ottaa huomioon CO2 -päästöt. Sovelletaan yli 3,5 tonnin kuorma-autoihin.
Italian uusi tieverojärjestelmä: 1. maaliskuuta 2024 ASTI CUNEO -moottoritie (Piemontin alue, Torinon eteläpuolella) laajentaa perinteistä suljettua tietullijärjestelmäänsä sisältämään useita FreeFlow-tulliportteja.

Kestävä kehitys: DSV:n ajamat muutokset

Nyt ja tulevaisuudessa

Hajautetusta testauksesta strategiseen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen suunnitteluun

DSV testaa mahdollisia vähäpäästöisiä ja nollapäästöisiä teknologioita tiiviissä yhteistyössä valmistajien ja kuljetusliikkeiden kanssa. Vaikka jotkut näistä ratkaisuista ovat vielä kehittymässä, teknologiat, kuten akkusähköajoneuvot, ovat valmiina käyttöön otettavaksi tietyissä skenaarioissa ja toiminnoissa. Siksi akkukäyttöisillä sähköajoneuvoilla (BEV) on keskeinen rooli autokannan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä tulevina vuosina. 

DSV:n vuoden 2030 tavoitekaavio reduction in absolute GHG emission from 2019 baseline 2030 T argets Scope 1 - 2 50% Scope 3 30%
 • Otamme käyttöön yli 300 BEV:iä toimintoihimme vuosina 2024 ja 2025.
 • Vuoteen 2030 mennessä odotamme, että toiminnassamme on yli 2 000 BEV:iä sekä muita vähäpäästöisiä ja päästöttömiä kuorma-autoteknologioita HVO-polttoainetta käyttävien rekkojen lisäksi.
 • Odotamme, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 5 000 kolmannen osapuolen rekkaa toimii best-in-class (BIC) tasolla.

Akkukäyttöiset sähköajoneuvot (BEV)

Tietoja akkukäyttöisistä sähköajoneuvoista

Tekniikat, kuten akkukäyttöiset sähköajoneuvot, ovat valmiita otettaviksi käyttöön tietyissä skenaarioissa ja toiminnoissa. BEV:illä on siksi keskeinen rooli autokannan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä tulevina vuosina.
Otamme avainmarkkinoillamme käyttöön yli 300 BEV:iä vuosina 2024 ja 2025.

Energiakapasiteetti

Vuoteen 2030 mennessä odotamme käytössämme olevan yli 2 000 akkukäyttöistä sähköajoneuvoa. Latausinfrastruktuurin ja tarvittavan verkkoliitännän saatavuus määrittää tahdin sille, kuinka nopeasti voimme ottaa sähköajoneuvot käyttöön. Määrittelemällä tärkeimmät maat käyttöönottoa varten voimme myös keskittää ponnistelumme tarvittavan infrastruktuurin luomiseen yhteistyössä energiayhtiöiden ja  kolmansien osapuolten latauspalvelujen tarjoajien kanssa.

DSV:n kestävän kehityksen vaikutuskartta

Tutustu vaikutuskarttaamme löytääksesi erilaisia aloitteita, jotka tukevat kestävää kehitystä maailmanlaajuisissa toiminnoissamme.

DSV:n kestävän kehityksen vaikutusalustakartta

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.

Ota yhteys Road
Pyydä tarjous