Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Vahingonkäsittely-yksikkömme vastaa DSV:n kuljetustoimeksiantojen yhteydessä mahdollisesti tapahtuneiden vahinkojen selvittelystä. Vahingonkäsittelijämme ovat ammattitaitoisia ja omaavat monivuotisen kokemuksen kuljetusalalta. 

Jos kuljetettava tai muuten käsiteltävä tavara on hyvin arvokasta, kannattaa olla yhteydessä ammattitaitoiseen henkilökuntaamme jo etukäteen. Annamme vinkkejä ja ohjeita, joiden avulla voit varmistaa tavaran saapumisen perille ensiluokkaisessa kunnossa. Kauttamme voit myös vaivattomasti hankkia kuljetettavalle lähetyksellesi kattavan tavarankuljetusvakuutuksen.

Ohjeet vahingon sattuessa

Ollakseen oikeutettu mahdolliseen korvaukseen, tulee tavaran vastaanottajan tehdä viipymättä virheilmoitus eli reklamaatio rahdinkuljettajalle lähetyksen saavuttua. Vastaanottajan tulee suorittaa seuraavat toimet vastaanottaessaan lähetyksen:

 • Tavaran vastaanottajan on tarkastettava aina kaikki tulevat tavaralähetykset.
 • Vastaanottajan tulee tehdä ulkoisesti havaittavasta vahingosta ja/tai vajeesta välittömästi merkintä sähköiseen tai paperiseen rahtikirjaan tai erilliselle, kuljettajalta saatavalle dokumentille ennen kuittausta.

Jollei vahingoittuminen tai vähentyminen ole ulkoisesti havaittavissa, tulee vastaanottajan tehdä reklamaatio rahdinkuljettajalle kirjallisesti.

 • tiekuljetuksissa seitsemän (7) päivän kuluessa luovutuksesta (pois lukien pyhäpäivät)
 • merikuljetuksissa kolmen (3) päivän kuluessa ja
 • lentokuljetuksissa 14 päivän kuluessa.

Mikäli em. aikarajat laiminlyödään, tavaran katsotaan lähtökohtaisesti olleen rahtikirjan osoittamassa kunnossa. Tavaranhaltijan tulee osoittaa vahinkojen sattuneen lähetyksen ollessa rahdinkuljettajan vastuulla.

Korvausvaatimuksen laatiminen

Korvaushakemuksen voi tehdä myDSV-portaalin kautta. Hakemus ohjautuu suoraan korvauskäsittelijälle eikä asiakkaan tarvitse olla erikseen yhteydessä DSV-kontakteihinsa. Asiakas voi seurata portaalissa hakemuksen käsittelyn tilaa ja myös päätös julkaistaan siellä.

Mikäli myDSV-portaali ei ole käytössä, voi korvausvaatimuksen liitetiedostoineen lähettää DSV-yhteyshenkilölle tai DSV:n asiakaspalvelulle. Mahdollisen vaatimuksen tulee sisältää DSV:n lähetysviite sekä tiedot vaurioituneesta tavarasta ja nettopainosta, vaurion laadusta, muistutuksen ajankohdasta sekä sen tekijästä.

Korvausvaatimuksen liitteiksi tarvitaan:

 • lähetyksen kauppalasku, mahdolliset korjauslaskut
 • dokumentti vahingoittuneen tai kadonneen tavaran painosta (lähetyslista tai vastaava)
 • mahdolliset lausunnot vahingon laajuudesta
 • kuljetusasiakirja (rahtikirja tai vastaava)
 • mahdollisia kuvia lähetyksestä ja vahingoista

Vahingonkäsittelyprosessissa huomioitavia asioita

Varaa rahdinkuljettajalle tai vakuutusyhtiölle mahdollisuus tarkastaa tapahtunut vaurio, ja säilytä vaurioitunut tavara erillään muista koko korvauskäsittelyn ajan, ellei muuta sovita. Säilytä myös pakkausmateriaali. Älä kuljeta vaurioitunutta tavaraa edelleen, mikäli et ole toisin sopinut rahdinkuljettajan kanssa.

Haluaisimme myös muistuttaa siitä, että kuljetettavaksi annettavan tavaran on aina oltava riittävästi pakattu ja pakkauksen on kestettävä kuljetuksen aiheuttamat normaalit rasitukset mahdollisine uudelleenlastauksineen.

 • DSV employees working with parcels

  DSV Tavarankuljetusvakuutus

  Suojaa arvokas rahtisi vahinkojen ja menetysten varalta. Kun lähetykselläsi on tavarankuljetusvakuutus, voit saada täyden korvauksen ilman omavastuuta ja vältyt kinastelemasta, kenen olikaan vastuu.
 • DSV Protect

  DSV Protect

  DSV Protect on lisäarvopalvelu, jonka korvaavuus perustuu lähetyksen arvoon ilman paino- tai tavaralajirajoitusta.

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us