Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Käynnistä keskustelu

Löydä oikea tasapaino käyttöpääoman, käyttökustannusten ja optimaalisen palvelutason välillä

DSV tarjoaa avainasiakkaille säännöllisen varastojen sekä tilausten hallinnan suorituskykyindikaattoreiden arvioinnin, jolla on kolme tavoitetta:

1. Varastonkierron lisääminen

Vääriin tietoihin perustuva suunnittelu voi johtaa siihen, että varastotasot ovat tarpeettoman korkeat. Optimoimalla varastotietosi DSV Inventory Scan -palvelun avulla lisäät varastojen kiertoa keskimäärin 30 %, mikä vähentää vastaavasti käyttöpääomaa.

2. Saapuvien tilausten kustannustehokkuuden parantaminen 

DSV:n periaatteena on hallinnoida tilauksia ennakoivasti tulipalojen sammuttamisen sijaan. Tätä periaatetta ja varastoanalyysiämme hyödyntäen voimme pudottaa sisään tulevien kiiretilauksien määrän puoleen. Tämä tarkoittaa 50 % vähennystä kuriirikuljetuskustannuksissa ja antaa tiimillesi mahdollisuuden keskittyä tilausten hallinnan kokonaisprosessiin yksittäisten tapausten sijaan.

3. Tuotteiden saatavuuden optimointi

Mikään ei ole niin ikävää kuin menettää asiakas huonon palvelun, esimerkiksi myöhästyneiden tai keskeneräisten toimitusten takia. DSV lähestyy varastonhallintaa niin, että haluttu palvelutaso vakiinnutetaan uusintatilauksiin ja varastotasoihin tilausyksikköä (stock keeping unit, SKU) kohden. DSV Inventory scan vähentää yleensä 25 % tapauksista, joissa tuote on loppu varastosta. DSV:n varastonhallintajärjestelmän tietojen lisäksi tarvitaan vielä perusteellisempaa tietoa tilausyksiköistä varaston ja tilausten hallinnan tehokkuuden analysointia varten. Tämä sisältää seuraavat tilausyksikkökohtaiset tiedot:
  • Toimitusaika
  • Taloudellinen tilausmäärä
  • Palvelutaso
  • Avoimet ostotilaukset
  • Toimittajanumero
  • Avoimet myyntitilaukset
  • Pienin mahdollinen tilausmäärä
  • Yksikköhinta
  • Optimaalinen eräkoko

DSV Inventory Scan

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.

Contact us Solutions