Logo DSV

Turvallinen työympäristö on yrityksellemme tärkeä asia.

Kannamme kaikki osaltamme vastuun siitä, että toimintamme riskit pysyvät mahdollisimman vähäisinä, ja ennen kaikkea voimme niihin itse omalla toiminnallamme vaikuttaa. Järjestelmällinen, jatkuvaan parantamiseen sitoutunut työturvallisuuskulttuuri edellyttää toimiakseen selkeän kuvauksen opastamaan oikeisiin ja vaikuttaviin toimintatapoihin.

Työterveyden ja -turvallisuuden hallinta - OHSAS 18001

DSV:n työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä noudattaa OHSAS 18001:2007 -spesifikaatiota ja se kattaa logistiikka- ja kuljetuspalvelujen tuottamisen kaikissa Suomen toimipaikoissa.

OHSAS 18001 -spesifikaation mukainen DSV:n työturvallisuusjärjestelmä on viitekehys sille, kuinka tätä työtä toteutetaan osana normaalia liiketoimintaamme.

On selvää, ettei paraskaan järjestelmä koskaan voi taata täydellistä kontrollia. Virheitä, vahinkoja ja onnettomuuksia tulee edelleen tapahtumaan. Dokumentoitu TTT-järjestelmä sisältää ohjeet ja mallit, joita seuraamalla voimme kuitenkin hallita ja ennen kaikkea parantaa toimintaamme työturvallisuuteen liittyvien kysymysten osalta. DSV:n TTT-järjestelmä painottaa erityisesti ennaltaehkäisevän työn merkitystä.

OHSAS 18001:2007 

DSV:lle on erittäin tärkeää toimia lakisääteisten vaatimusten mukaisesti ja työskennellä turvallisen ja terveen työpaikan luomiseksi. Suomen DSV-yhtiöille on myönnetty OHSAS 18001:2007 -sertifikaatti 3.6.2016. Päivitetty sertifikaatti on voimassa 31.3.2021 asti.

DSV-yhtiöiden TTT-politiikka

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on yksi tärkeimmistä voimavaroistamme, siksi panostaminen työturvallisuuteen ja työtyytyväisyyteen toimii perustana DSV:n ponnisteluissa paremman ja turvallisemman työympäristön puolesta.

Sitoudumme toimimaan turvallisesti ja työhyvinvointia edistävällä tavalla yhteistyössä henkilöstömme, työyhteisömme, asiakkaidemme sekä alihankinta- ja muiden kumppaneidemme kanssa.

Jokaisella DSV:läisellä on oikeus ja velvollisuus työn turvalliseen tekemiseen sekä hyvinvointiin osana  työyhteisöämme.

TTT - Päämäärät ja toiminta

  • Työtapaturminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen TTT-toiminnan kautta
  • Turvallisen työympäristön ylläpito ja sen jatkuva kehittäminen
  • Toiminnan lainmukaisuus
  • DSV:n eettisten toimintaohjeiden mukainen toiminta
 DSV Road Oy                DSV Air & Sea Oy               DSV Solutions Oy
 Björn Andler   Daniel Wikman       Jan Magnus Nordberg
 toimitusjohtaja      toimitusjohtaja      toimitusjohtaja    

 

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us