Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Mikä on AEO?

Valtuutettu talouden toimija (AEO) on osapuoli kansainvälisessä kaupassa, joka noudattaa Maailman tullijärjestön tai vastaavia toimitusketjun turvallisuusstandardeja.

Maailman tullijärjestö (WCO) määrittelee valtuutetun talouden toimijan (AEO) osapuoleksi, joka osallistuu tavaroiden kansainväliseen kuljettamiseen missä tahansa tehtävässä, jonka kansallinen tullihallinto on hyväksynyt tai joka on hyväksytty sen puolesta, WCO:n tai vastaavan toimitusketjun turvallisuusstandardien mukaisesti.

Kuka voi olla AEO?
Kaikki kansainväliseen toimitusketjuun osallistuvat osapuolet, jotka harjoittavat tulliin liittyvää toimintaa, mukaan lukien valmistajat, vientiyritykset, maahantuojat, huolitsijat, varastot, tulliedustajat, logistiikkapalvelujen tarjoajat, kuljetusyritykset, satamaoperaattorit, lentoyhtiöt ja muut.

Onko DSV AEO?

Kyllä. DSV noudattaa AEO-sertifiointiprosessia maailmanlaajuisesti yli 50 maassa, jotka ovat WCO:n jäseniä ja joissa AEO-ohjelma on otettu käyttöön.

Mitä DSV:n AEO-status tarkoittaa sinun kannaltasi?
Se tarkoittaa tiukkoja sisäisiä prosessejamme tietojärjestelmien hallinnassa (tiedon eheys), kauppatavaroiden turvallisuudessa (työntekijöiden ja tilojen turvallisuus), tullisäännösten noudattamisessa sekä sovittujen tullistandardien noudattamista talouden- ja varainhoidossa.

Pohjimmiltaan vientiyritys, joka työskentelee tuontimaan tulliviranomaisen tarkastamien ja hyväksymien sertifioitujen toimitusketjukumppaneiden kanssa, voi olettaa, että prosessi on turvallisempi ja nopeampi kuin yhteistyö sellaisten kumppaneiden kanssa, joilla ei ole todettua pätevyyttä.

AEO-sertifikaatti tunnustetaan maailmanlaajuisesti laatumerkkinä, joka vahvistaa turvallisen roolimme kansainvälisessä toimitusketjussa ja että standardimme ja menettelymme ovat tehokkaita ja olemme luotettava liikekumppani.

Miksi minun pitäisi käyttää AEO:ta?

Sen lisäksi, että tiedät AEO:n toimivan korkeimpien turvallisuusstandardien mukaisesti, muita etuja ovat:

 • päivittäinen yhteydenpito tullivirkailijoiden kanssa ympäri maailmaa
 • hyvät suhteet tullivirkailijoihin ympäri maailmaa
 • nopeutetut tullausajat
 • ensisijainen käsittely 
 • vähemmän kontrollointia fyysisesti ja dokumenttien osalta
 • vähemmän työläät saapumis- ja poistumisilmoitukset
 • parempi riskienhallinta tullisäännösten ja tavaroiden turvallisuutta koskevien vaatimusten noudattamisen suhteen
 • aktiivinen viestintä ja yhteistyö toimitusketjun kumppaneiden välillä
 • integroidut globaalit ratkaisut 
 • määrittelemme ensin vaatimukset, tarkastamme sitten projektin, jotta saamme OAS-luvan.
 • DSV:n ohjelmistosovellukset tarjoavat tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja taloudellisille toimijoille

Miksi AEO-järjestelmä perustettiin?

Kasvava maailmankauppa ja lisääntyneet turvallisuusuhat tavarankuljetuksille ympäri maailmaa pakottivat tullihallinnot keskittymään kansainvälisen kauppavirran turvaamiseen pelkkien tullien keräämisen sijaan.

 • WCO laati kehyksen standardeista globaalin kaupan turvaamiseksi ja helpottamiseksi (SAFE) vastauksena näihin kahteen kehitykseen. SAFE perustuu neljään periaatteeseen:
 1. Ennakkotiedot sähköisistä lastitiedoista on yhdenmukaistettu.
 2. Jokainen maa noudattaa johdonmukaista lähestymistapaa riskienhallinnassa ratkaistakseen turvallisuuskysymykset.
 3. Lähettäjämaan tulliviranomaiset suorittavat vastaanottavan maan tulliviranomaisten pyynnöstä lähtevien riskialttiiden konttien ja lastin tarkastukset
 4. Tulliviranomaiset määrittelevät edut yrityksille, jotka täyttävät toimitusketjun vähimmäisvaatimukset.

AEO-ohjelma on keskeinen osa SAFE-ohjelmaa.