Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous

Tuoreiden ja helposti pilaantuvien tuotteiden kuljetukset

Menestyäksesi helposti pilaantuvien tuotteiden kaupassa, tarvitset logistiikkapalvelujen tarjoajan, joka voi viedä tuotteesi turvallisesti ja tehokkaasti kylmäketjun läpi lähtöpaikasta määränpäähän.

Helposti pilaantuvat tuotteet ovat aika- ja lämpötilaherkkiä tuotteita, joiden tuoreuden säilyttäminen edellyttää huolellista käsittelyä ja kuljetusprosessia. Ne ovat hedelmiä ja vihanneksia, tuoretta ja pakastettua lihaa ja kalaa, siipikarjaa, munia, maitotuotteita, kukkia ja kasveja sekä kosmetiikkaa.
 
Menestyäksesi helposti pilaantuvien tuotteiden kaupassa, tarvitset logistiikkapalvelujen tarjoajan, joka voi viedä tuotteesi turvallisesti ja tehokkaasti kylmäketjun läpi lähtöpaikasta määränpäähän. Huomioi oikeat varastointi- ja kuljetusajat, olosuhteet, asiaankuuluvat määräykset sekä käytettävät kuljetusmuodot.
 

Kylmäketju - varastointi - kuljetukset

Ajoitus ja lämpötila ovat ratkaisevia tekijöitä tuoretuotteiden käsittelyssä, koska ne heikkenevät ajan kuluessa varastointilämpötilasta riippuen.
 
Suurin osa jäähdytetyistä ja tuoreista tuotteista varastoidaan ja kuljetetaan -1,5 - +14 celsiusasteen lämpötilassa riippuen tuotetyypistä.
 
Suurimmalle osalle pakastetuista tuotteista, joiden varastointilämpötila on -18 astetta tai alle, parhaan laadun ylläpitävät varastointiajat ovat huomattavasti pidemmät kuin kuljetusajat, joten se ei aiheuta erityisiä ongelmia. Tuoretuotteiden, kuten kukkien, hedelmien ja vihannesten, kuljetus voi kuitenkin olla hankalampaa.
 
Merirahtina lähetettävät kukat jäähdytetään lähes jäätymispisteeseen pian sadonkorjuun jälkeen, jolloin niiden vanheneminen hidastuu, ja ne pidetään jäähdytetyissä kuljetuskonteissa (reefereissä) merikuljetuksen ajan, joka voi kestää jopa kaksi viikkoa.
 
Lentoteitse lähetettävät kukat jäähdytetään mutta ei jäädytetä sadonkorjuun jälkeen, ja ne kestävät kohtuullisia lämpötilamuutoksia rahtitiloissa tai lastauksen aikana . Kuljetus perille kestää yleensä päivästä kahteen.
 
Hedelmät, kuten appelsiinit ja omenat, ovat helposti kuljetettavissa meritse, kun taas joidenkin lehtivihannesten, kuten vesikrassin, tuoreusajat ovat hyvin lyhyet. Monet jäähdytetyt ja tuoreet tuotteet sekä muunlaiset hedelmät on kuljetettava matalissa lämpötiloissa. Sen lämpimämmässä ne voivat pilaantua. Jäätymispisteen alapuolella olevissa lämpötiloissa tuotteet taas ovat alttiita pakkasvaurioille.
 
Ristikontaminaatio voi vaikuttaa tuoreisiin tuotteisiin. Yleisintä on värin tai hajujen siirtyminen lastista toiseen. Toinen tapa on eteenin välittyminen runsaasti eteeniä tuottavista tuotteista eteeniherkkiin tuotteisiin, mikä aiheuttaa ennenaikaista kypsymistä. Rahdinkuljettajilla on yleensä selkeät ohjeet, miten estää rahtierien ei-toivottua sekoittumista, mutta lisävarovaisuus voi olla tarpeen.
Varmista, että määräpaikan lentoasemilla/satamissa on vastaavat olosuhteet ja että työskentelet vain sellaisten rahdinkuljettajien kanssa, jotka voivat tarjota helposti pilaantuville tuotteille tasalaatuisen kylmäketjun lähdöstä määränpäähän. Samojen olosuhteiden tulisi olla ylläpidettävissä myös määränpäässä sen varmistamiseksi, että tuotteesi tavoittavat kuluttajat parhaassa kunnossa kuljetusmatkasta riippumatta.

 

Hauskoja faktoja

 • Maailmanlaajuisesti kalat ovat suurin lentorahtina lähetettävä tuoteryhmä. Seuraavina tulevat hedelmät, kukat ja vihannekset.
 • Suurin osa helposti pilaantuvista tuotteista kuljetetaan meritse.
 • Hedelmät ovat suurin meritse kuljetettava, helposti pilaantuva tuoteryhmä. Vihannekset tulevat kaukana perässä, mutta ovat silti toiseksi tärkein tuoteryhmä.
 • Hedelmät ovat yleensä vihanneksia kovempia ja kestävät siksi pitempiä merimatkoja, jotka esim. Etelä-Amerikasta Eurooppaan vievät 26-32 päivää.
 • Tyypillisesti etelässä kasvanut viedään pohjoiseen. Tämä pätee erityisesti kukkiin, joiden osalta Etelä-Amerikka ja Afrikka ovat kaksi tärkeintä viejäaluetta.

 

Maakohtaiset määräykset

Joillekin lastityypeille lämpötilat määrää tavarat vastaanottava maa. Esimerkiksi Eurooppaan tuotavat, pikapakastetut elintarvikkeet on kuljetettava -18 asteessa tai alle niiden tuotantopaikasta määränpäähän. Kasvien karanteenimääräysten mukaisten tuoreiden hedelmien kuljetusten on myös täytettävä tiukasti asetetut lämpötila- ja aikarajoitukset.
 
Jotkin maat eivät välttämättä hyväksy pakastettuja tuotteita, jotka ovat olleet jäähdyttämättä yli tietyn ajan, saavutetuista lämpötiloista riippumatta. Tämä voi johtaa ajanhukkaan, vaivaan ja viime kädessä tuotteen menetykseen. Kaikissa näissä tapauksissa vaatimusten noudattamatta jättäminen tarkoittaa täydellistä kaupallista epäonnistumista, ellei tuotteita voida ohjata toiseen määräpaikkaan, jossa ne hyväksytään.
 
Kehitysmaista puuttuvat usein sopivat laitteet asianmukaisen kylmäketjun aikaansaamiseksi, mikä johtaa siihen, että suuri määrä elintarvikkeita menetetään. Minkä tahansa elintarvikkeen tuonti voi viivästyä menettely- ja sääntelymääräysten takia. Lentokentillä on erinomaiset mahdollisuudet helposti pilaantuvien tuotteiden säilyttämiseen optimaalisella lämpötila-alueella 4–5 celsiusastetta, ja monia uusia tiloja rakennetaan yhä lähemmäksi lentokenttiä, jotta tuotteet voidaan viedä lentokoneelta asiakkaalle nopeammin kuin koskaan.

Multimodaalikuljetukset

Kun kuljetat helposti pilaantuvia tuotteita, voit valita lento-, meri- ja maantiekuljetusten välillä. Valinta riippuu usein nopeudesta, kustannuksista ja mikä tärkeintä, käsittelemiesi tuotteiden tyypistä.
 
Tuoretta kalaa kuljetettaessa tärkeimmät asiat ovat sen varmistaminen, että odotettavissa oleva matka-aika sopii, sekä se, että aika, jonka tuote on jäähdyttämättä, on mahdollisimman lyhyt. Sekä lento- että merikuljetuksissa ongelmia esiintyy todennäköisimmin vientiterminaaleissa ja rahdin siirtopisteissä. Maantieliikenteessä on otettava huomioon ruuhkat ja viivästykset tulleissa.
 
Vihannesten ja tuoreiden hedelmien osalta monet ongelmat ovat samoja kuin äyriäisten ja kukkien kanssa. Kiinnitä huomiota lämpötilaan, käsittelyyn ja kuljetustapaan. Kuten viinin kohdalla, lämpötilasokki on aina riski, ellei siihen ole varauduttu etukäteen. Jäähdytetyt kontit ja pakkaukset, joissa käytetään jäätä tai joskus kylmää kaasua, voivat pidentää säilyvyyttä, mutta monien helposti pilaantuvien tuotteiden kohdalla myös esillepano on tärkeää loppukäyttäjälle. Myös liiallinen tärinä ja kaasut voivat olla huolenaihe.
 
Huolellinen suunnittelu ja kunnolliset käyttöjärjestelmät ottavat nämä vaikeudet jossain määrin huomioon, mutta epävarmuustekijöitä on aina jonkin verran, ja sinun tulisi sisällyttää suunnitteluprosessiin jonkin verran marginaalia viivästymisille. Ajattele kylmäketjua toteutettavana matkana, ei pelkästään määränpäänä.
Tuotteiden ominaisuudet vaikuttavat kuljetustavan valintaan. Muista, että on vain vähän järkeä maksaa joidenkin tuoreiden vihannesten korkealaatuisesta lentokuljetuksesta, jos kustannukset ovat suuremmat kuin tuotot, riippumatta siitä kuinka nopeasti tuotteet saavuttavat markkinat. Sama pätee myös maantiekuljetuksiin - verkoston on oltava kunnossa, jotta helposti pilaantuvat tuotteet saapuvat markkinoille ajoissa ja budjetin rajoissa."
 
Suojaa lähetyksesi odottamattomilta tapahtumilta. Katso DSV:n asiantuntijajulkaisu tavarankuljetusvakuutuksesta.

Tärkeät kauppareitit

Lentorahti

 • Suuret määrät helposti pilaantuvia tuotteita lennätetään Etelä- ja Keski-Amerikasta Pohjois-Amerikkaan. Kukat hallitsevat tätä kauppareittiä. Toinen tärkeä hyödyke on kala, jota seuraavat vihannekset ja hedelmät.
 • Lähes saman verran hedelmiä, kukkia ja vihanneksia lennätetään Etelä-Amerikasta Eurooppaan.
 • Afrikasta lähetetään Eurooppaan huomattavasti enemmän helposti pilaantuvia tuotteita lentorahtina, etenkin kukkia. Muita hyödykkeitä ovat vihannekset ja hedelmät.
 • Ilmateitse kuljetettaville helposti pilaantuville tuotteille myös Aasian sisäiset reitit ovat tärkeitä. Kala on näillä reiteillä hallitseva tuote. Lisäksi suunnilleen sama määrä kalaa lennätetään Euroopasta Aasiaan.

Merirahti

 • Etelä- ja Keski-Amerikka tuottavat maailmalle hedelmiä. Suurimmat määrät merireiteillä kuljetetaan Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Nämä kaksi kohdealuetta ovat ylivoimaisesti tärkeimmät, mutta hedelmiä kuljetetaan Latinalaisesta Amerikasta myös IVY-maihin, Lähi-itään ja Aasiaan.
 • Suuret määrät helposti pilaantuvia tuotteita (hedelmät, vihannekset, kukat) kuljetetaan merirahtina Aasian alueen sisällä.
 • Afrikka, etenkin Etelä-Afrikka, vie hedelmiä meritse pääasiassa Eurooppaan, mutta ei niinkään paljon herkempiä vihanneksia, vaikka monet Afrikan maat tuottavatkin paljon samoja tuotteita. Usein tie- ja satamainfrastruktuuri ei yksinkertaisesti ole riittävä tukemaan vihannesten vientiä meritse.

Verkkokauppa ja sen vaikutus

Vaikka tuoreiden tuotteiden kysyntä on tasaista ympäri maailmaa ja kysyntähuiput ovat aika lailla ennustettavissa, sähköisen kaupankäynnin kasvu lisää monimutkaisuutta helposti pilaantuvien tuotteiden markkinoilla, tekee niistä epävakaampia ja asettaa uusia logistisia haasteita luotettavan ja nopean toimituksen suhteen. DSV:n asiantuntijat arvioivat, että vuoteen 2020 mennessä 20 - 30 % kaikista B2B-ostoista mukaan lukien helposti pilaantuvat tuotteet tehdään verkkokaupan kautta.
 
Kuluttajat haluavat yhä enemmän ostaa suoraan tuottajilta ja tuottajat haluavat myydä suoraan kuluttajamaahan. Suoramarkkinointi ja suorat kuljetukset maiden välillä (cross-trading) ohittaa välittäjät, mikä vähentää toimitusketjun siirtopisteitä. Se poistaa tarpeettomat kustannukset ja mahdolliset viivästykset. Samalla tämä kehitys tekee edistyksellisistä kokonaisratkaisuista entistä tärkeämpiä.
 

Katso video verkkokaupparatkaisuistamme

 
Helposti pilaantuvat tuotteesi ansaitsevat erityistä huolellisuutta käsittelyssä ja kuljetuksessa, jotta ne saadaan kuluttajille hyvässä kunnossa. Kysy itseltäsi,
 • missä lähtöpaikkasi ovat?
 • minkä tyyppisiä helposti pilaantuvia tuotteita haluat kuljettaa ja miten - tuoreita, jäähdytettyjä tai pakastettuja?
 • mitkä asiat todennäköisesti vaikuttavat kauttakulku- ja toimitusaikoihin?
 • onko olemassa vaihtoehtoisia kuljetusmuotoja?
 • onko logistiikkapalvelujen tarjoajallasi vaihtoehtoisia reittejä/kuljetustapoja?
 • oletko järjestänyt toimituksen viimeiset vaiheet kuluttajille asti?
 
Katso, miten DSV:n asiantuntijat voivat auttaa suunnittelemaan toimitusreittejäsi ja valitse parhaat liikennemuodot tavoittaaksesi markkinasi.
 

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us