Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous

Luokka 2

Kaasut voivat olla puhdasta kaasua tai yhden tai useamman kaasun seos. Ne määritellään vaarallisia aineita koskevissa määräyksissä aineiksi, joiden höyrystymispaine on yli 300 kPa (3 bar) 50 °C:ssa tai jotka ovat 101 kPa:n standardipaineessa täysin kaasumaisia 20 °C:ssa.

Luokan 2 aineet ja esineet on luokiteltu johonkin seuraavista alaluokista:

Luokan 2.1 syttyvät kaasut

Alaluokka 2.1

Palavat kaasut

Alaluokka 2.2 Syttymättömät myrkyttömät kaasut

Alaluokka 2.2

Palamattomat, myrkyttömät kaasut
Luokka 2: Kaasut

Alaluokka 2.3

Myrkylliset kaasut

Kaasujen alaluokitus

Kaasut jaetaan paineistettuihin kaasuihin, nesteytettyihin kaasuihin, jäähdytettyihin nesteytettyihin kaasuihin, liuenneisiin kaasuihin, aerosoleihin ja niitä sisältäviin astioihin, muihin paineistettua kaasua sisältäviin esineisiin, paineistamattomiin kaasuihin, joihin sovelletaan erityisvaatimuksia (kaasunäytteet), paineistettuihin kemikaaleihin ja absorboituun kaasuun.

Paineistettuja aerosoleja ja kemikaaleja lukuun ottamatta luokan 2 kaasut jaetaan seuraaviin ryhmiin niiden vaarallisten ominaisuuksien mukaan:

A Tukahduttava
O Hapettava
F Syttyvä
T Myrkyllinen
TF Myrkyllinen ja syttyvä
TC Myrkyllinen ja syövyttävä
TO Myrkyllinen ja hapettava
TFC Myrkyllinen, syttyvä ja syövyttävä
TOC Myrkyllinen, hapettava ja syövyttävä

 

Luokittelun syyt

Kaasut voivat aiheuttaa vakavia vaaroja syttyvyytensä, tukahduttavuutensa, hapetuskykynsä ja/tai myrkyllisyytensä tai syövyttävyytensä vuoksi.

Esimerkkejä yleisesti kuljetettavista syövyttävistä aineista

Esimerkkejä luokan 2 vaarallisista aineista ovat aerosolit, puristettu kaasu, sammuttimet, kylmäainekaasut, sytyttimet, asetyleeni, hiilidioksidi, helium, vety, happi, typpi, maakaasu, nestekaasut, butaani, propaani, metaani, etyleeni.

Kiinnostaisivatko myös nämä:

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.

Ota yhteys Solutions