Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous
Luokka 3: Helposti syttyvät nesteet

Luokka 3: palavat nesteet

Luokan 3 aineilla ja esineillä ei ole alaluokkia.

Vaarallisia aineita koskevat määräykset määrittelevät palavat nesteet pääasiassa nesteiksi tai nesteiden seoksiksi, joiden leimahduspiste on enintään 60 °C. Kuitenkin dieselpolttoaine, kevyt polttoöljy, lämmitysöljy (kevyt) mukaan lukien synteettisesti valmistetut tuotteet, joiden leimahduspiste on yli 60 °C mutta enintään 100 °C, katsotaan myös luokan 3 syttyviin nesteisiin kuuluviksi aineiksi. 

Luokan 3 syttyvät nesteet voivat olla myös nestemäisiä aineita tai sulaneita kiinteitä aineita, joiden leimahduspiste on yli 60 °C ja joita kuljetetaan kuumennettuna niiden leimahduspisteeseen tai sitä korkeampaan lämpötilaan, sekä nestemäisiä herkistymättömiä räjähdysaineita, jotka on liuotettu tai suspendoitu veteen tai muihin nestemäisiin aineisiin.

Kun luokan 3 palavia nesteitä kuljetetaan merirahtina, IMDG-säännöstö edellyttää, että leimahduspiste on ilmoitettava osana vaarallisten aineiden kuvausta.

Pakkausryhmät

Vaikka palavilla nesteillä ei ole alaluokkia, ne on jaoteltu pakkausryhmiin, jotka ilmaisevat vaaran asteen.

Pakkausryhmä I: Erittäin vaaralliset aineet
Pakkausryhmä II: Keskivaaralliset aineet
Pakkausryhmä III: Lievästi vaaralliset aineet

Pakkausryhmä

Alin kiehumispiste

Leimahduspiste (suljettu astia)

Pakkausryhmä I

Alin kiehumispiste ≤ 35 ºC

 

Pakkausryhmä II

Alin kiehumispiste > 35 ºC

Leimahduspiste < 23 ºC

Pakkausryhmä III

Alin kiehumispiste > 35 ºC

Leimahduspiste ≥ 23ºC - ≤ 60ºC


Sääntelyn syyt

Palavat nesteet vapauttavat syttyvää höyryä, joka voi syttyä tai räjähtää ilman kanssa sekoittuessaan. Leimahduspisteensä ja kiehumispisteensä perusteella ne voivat olla erittäin syttyviä, helposti syttyviä tai syttyviä.

Esimerkkejä yleisesti kuljetettavista syttyvistä nesteistä

Asetoni, liimat, maalit / lakat / vernissat, alkoholit, hajuvesituotteet, bensiini / petroli, dieselpolttoaine, lentopolttoaine, lämmitysöljy, kerosiini, hartsit, tervat, tärpätti, etanoli, bentseeni, butanolit, isopropanoli, metanoli, oktaanit.

Kiinnostaisivatko myös nämä:

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.

Ota yhteys Solutions