Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous

Luokan 4 vaaralliset aineet ja esineet on jaoteltu johonkin kolmesta alaluokasta.
Alauokka 4.1 - Syttyvät kiinteät aineet

Alaluokka 4.1: Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet

Helposti syttyvät kiinteät aineet ovat helposti palavia kiinteitä aineita tai kiinteitä aineita, jotka voivat syttyä kitkan vuoksi. Helposti syttyvät kiinteät aineet ovat jauhemaisia, rakeisia tai tahnamaisia aineita, jotka ovat vaarallisia, jos ne voivat syttyä helposti lyhyestä kosketuksesta sytytyslähteeseen, kuten palavaan tulitikkuun, ja jos liekit leviät niissä nopeasti. Vaara voi johtua tulipalon lisäksi myös myrkyllisistä palamistuotteista. Metallijauheet ovat erityisen vaarallisia tulipalon sammuttamisen vaikeuden vuoksi. Normaalit sammutusaineet, kuten hiilidioksidi tai vesi, voivat lisätä vaaraa.
Itsereaktiiviset aineet ovat termisesti epästabiileja aineita, jotka hajoavat voimakkaasti eksotermisesti jopa ilman happea (ilmaa).
Polymeroituvat aineet ovat aineita, jotka ilman stabilointia ovat voimakkaasti alttiina eksotermiselle reaktiolle. Se johtaa suurempien molekyylien tai polymeerien muodostumiseen normaalisti kuljetettaessa.
Alaluokka 4.2 - itsestään syttyvät

Alaluokka 4.2: Helposti itsestään syttyvät aineet

Pyroforiset aineet, mukaan lukien seokset ja liuokset (nestemäiset tai kiinteät), ovat aineita, jotka pieninäkin määrinä syttyvät viidessä minuutissa joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa, tai itsestään kuumenevia aineita ja esineitä, mukaan lukien seokset ja liuokset, jotka kuumenevat itsestään joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa saamatta lisäenergiaa. Nämä aineet syttyvät vain suurina määrinä (kg) ja pitkän ajan kuluessa (tunteja tai päiviä).
Alauokka 4.3 - Vaarallinen märkänä

Alaluokka 4.3: Aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

Alaluokassa 4.3 ovat aineet, jotka reagoivat veden kanssa ja vapauttavat palavia kaasuja, jotka voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Ne syttyvät helposti joutuessaan kosketuksiin minkä tahansa kipinän muodostavan tavallisen sytytyslähteen kanssa. Niitä kutsutaan usein "vaarallisiksi märkinä".

Pakkausryhmät

Luokkiin 4.1, 4.2 ja 4.3 on määritelty pakkausryhmät, jotka ilmaisevat niiden vaarallisuuden asteen.

Pakkausryhmä I: Erittäin vaaralliset aineet
Pakkausryhmä II: Keskivaaralliset aineet
Pakkausryhmä III: Lievästi vaaralliset aineet

Esimerkkejä yleisesti kuljetettavista luokan 4.1 / 4.2 / 4.3 vaarallisista aineista

Alkalimetallit, metallijauheet, sytykkeet, tulitikut, kalsiumkarbidi, kamferi, selluloidi, herkistämättömät räjähteet, nitroselluloosa, fosfori, rikki.

Kiinnostaisivatko myös nämä:

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.

Ota yhteys Solutions